SERVICE

Aansprakelijkheid

De operationele risico’s waarmee ondernemingen worden geconfronteerd zijn divers van aard. Asset-gerelateerde risico’s zijn dikwijls concreet en herkenbaar, maar dat geldt niet voor de verschillende vormen van aansprakelijkheidsrisico’s. Voor de meeste ondernemingen vormen aansprakelijkheidsrisico’s een grijs gebied en worden potentiële gevolgen ervan onderschat. Hoe staat uw organisatie ervoor als het gaat om aansprakelijkheid?

Wat biedt Riskonet?

Wij maken operationele risico’s en de potentiële gevolgen ervan inzichtelijk en adviseren uw organisatie over adequate beheersing, inclusief die van de verschillende vormen van aansprakelijkheid. Vanuit onze integrale benadering laten we de samenhang zien tussen zaken als arbeidsveiligheid, productveiligheid, contractbeheersing, bedrijfscontinuïteit en reputatie. We maken onderscheid tussen de volgende vormen van aansprakelijkheid:

 • Productaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Algemene (wettelijke) aansprakelijkheid

De verschillende vormen van aansprakelijkheid kunnen leiden tot uiteenlopende schadesoorten, zoals:

 • Materiële schade en gevolgschade door bedrijfsonderbreking
 • Letselschade en medische kosten
 • Juridische kosten
 • Kosten van terugroepacties en omzetderving
 • Vermogensschade

Een enkele schadegebeurtenis heeft vaak verschillende gevolgschadecomponenten. Met behulp van scenarioanalyses maken we de verschillende schadecomponenten van realistische gebeurtenissen inzichtelijk en kwantificeren we ze. Op die manier worden ook uw aansprakelijkheidsrisico’s concreet en herkenbaar gemaakt.

Bij de integrale benadering stellen onze experts niet alleen de vraag welke risico’s u wilt lopen, maar ook welke u kúnt lopen. Bij welke gebeurtenissen en welke schadeomvang loopt uw bedrijf de kans dat de continuïteit in gevaar komt en/of financiers het vertrouwen verliezen? Is uw onderneming beursgenoteerd? Stelt u zich dan de vraag welke gebeurtenissen gevolgen kunnen hebben voor de beurskoers.

Op basis van deze grondige analyses kunt u goed onderbouwde besluiten nemen over de eventuele noodzaak tot aanvullende beheersmaatregelen, waaronder bijvoorbeeld de aanpassing van de verzekeringspolissen en -limieten.

Riskonet ondersteunt uw organisatie graag bij het inzichtelijk maken van de potentiële schadegebeurtenissen, de mogelijke schadecomponenten en de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsrisico’s. Daarbij mag u vertrouwen op onze ervaring in strategische en operationele risk assessments voor organisaties, in tal van sectoren.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]