Certificering sprinklersystemen: Polen verdient plek op de agenda

09 juli 2018

Er bestaan in Europa grote verschillen in de kwaliteit van sprinklersystemen. Dat is voor een groot deel het gevolg van uiteenlopende wijzen van normering, certificering en inspectie. Zo bestaat bijvoorbeeld in Polen geen officiële eis voor certificering van installaties en inspecties, maar is er wel een sterke verwachting binnen het vakgebied om daar op termijn iets aan te doen. Een expertmeeting op de Nederlandse ambassade kan daarvoor inspiratie leveren.

Er gaan in Polen stemmen op om de kwaliteit van sprinklersystemen te verbeteren en te zekeren door een vorm van certificering. Over de opties op dit gebied ging de expertmeeting die op 22 juni werd gehouden in de Nederlandse ambassade in Warschau.

Met de ambassade als host sprak onder meer de expert Willem van Oppen van CCV Nederland over de praktijk van certificering in Nederland. CCV Nederland ontwikkelt en beheert de certificatie- en inspectieschema’s voor onder andere sprinklersystemen als deskundige en onafhankelijke partij.

Voor een publiek van fabrikanten, installateurs, verzekeraars, overheidsvertegenwoordigers en risk management professionals schetste Van Oppen de mogelijkheden en voordelen van een certificeringssystematiek voor de kwaliteit van sprinklersystemen in gebouwen.

Poolse ‘chapter’ EFSN

De bijeenkomst werd ondersteund door Riskonet Poland en de Poolse stichting voor brandbeveiligingssystemen. Leszek Golachowski, Senior Risk Consultant, gelooft dat de bijeenkomst een bron van inspiratie was voor de ontwikkeling van certificering van sprinklersystemen in Polen. “Discussies over de mogelijke opzet van zo’n systematiek zijn in Polen al langer gaande. Eén van de ideeën is de lancering van een Poolse ‘chapter’ van de EFSN, the European Fire Sprinkler Network, die kwaliteitsverbetering van brandveiligheidssystemen door het juist toepassen van relevante sprinklernormen en -standaarden voor Polen zou kunnen gaan ondersteunen.”

De lat in Polen hoger leggen

Over de voordelen van kwaliteitsnormen en certificering heeft Golachowski geen twijfel. “Iedereen ziet de problemen die rond sprinklersystemen bestaan, onder meer doordat er geen verplichte certificering bestaat en dus ook geen zekerheid over de kwaliteit van sprinklersystemen op de markt. Ook ziet iedereen de noodzaak om de lat op dit gebied in Polen hoger te leggen. Dat geeft fabrikanten en installateurs die kwaliteit bieden de kans zich te onderscheiden. Maar uiteindelijk geeft het gebouweigenaren de zekerheid dat hun propertiesdaadwerkelijk goed beschermd zijn tegen de risico’s van brand.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Duidelijkheid over eisen

De opzet van een certificeringssysteem biedt, zo vindt Golachowski, alle belanghebbende partijen – zoals eigenaren, ontwikkelaars, bouwers en verzekeraars – duidelijkheid over de eisen waaraan sprinklersystemen voldoen. “Als risk management experts zien wij bij Riskonet de voordelen van de aanpak in verschillende landen. De aanpak in Nederland, waar de erkende expert Willem van Oppen over sprak, kan een voorbeeld, een inspiratiebron zijn. Niet om één op één over te nemen, maar zeker wel als inspiratiebron voor een Poolse oplossing.”

CCV en certificering: een voorbeeld voor Polen?

Hoe werkt de organisatie CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) in Nederland aan veiligheid door certificering? Een blik op de website van CCV maakt veel duidelijk: “Veel bedrijven zijn slachtoffer van criminaliteit en brand terwijl zij geïnvesteerd hebben in preventiemaatregelen. Kiezen voor certificering, kan onnodig leed voorkomen. De afnemer herkent een gecertificeerd bedrijf aan het bijbehorende keurmerk. Na levering ontvangt deze een certificaat als kwaliteitsbewijs.”

“Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs of de afgesproken kwaliteit volgens het certificatieschema wordt geleverd. Ook kijkt deze hoe de leverancier omgaat met klachten, documentbeheer en rapportages. Als dit niet volgens de afgesproken normen is, dan volgt er een sanctie en kan het bedrijf zijn certificatie verliezen. Mocht een afnemer toch ontevreden zijn over de geleverde preventiemaatregelen, dan kan hij de klacht indienen en laten onderzoeken door de onafhankelijke certificatie-instelling. Certificatie geeft de afnemer dus zekerheid van kwaliteit. En de afnemer weet zeker dat zijn belangen onafhankelijk worden behartigd.”

“Certificering is zowel voor de afnemer als de leverancier een sterk onderscheidend vermogen in een ondoorzichtige, commerciële markt. Het voorkomt leed, onnodige investeringen en versterkt de lange termijn relatie tussen de afnemer en de leverancier.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven