Dave Hazel en Ingrid Klein-Hendriks over juridische ondersteuning bij risk management

11 juli 2017

“Op zoek naar ‘gaps’ tussen actuele regelgeving en verzekerde praktijk”. Is uw onderneming goed verzekerd tegen brand en andere risico’s? Let op: ongemerkt kan een verzekering als het ware over z’n houdbaarheidsdatum zijn. Nieuwe wetten en regels hebben de polis ‘ingehaald’, met tekortschietende dekking als gevolg. Riskonet biedt zijn opdrachtgevers juridische ondersteuning om potentieel kostbare ‘gaps’ tussen de verzekering en de nieuwe realiteit op te sporen. Dave Hazel, Managing Partner bij Riskonet, bespreekt met juriste Ingrid Klein-Hendriks de gespannen relatie tussen theorie en praktijk.

Het management van een onderneming denkt z’n zaken goed voor elkaar te hebben. Het bedrijf loopt prima en de leiding voert een behoedzaam beleid. De tien jaar geleden opgeleverde bedrijfspanden en installaties zijn goed beveiligd én verzekerd. Maar als een grote brand een groot deel van de bedrijfsgebouwen verwoest, komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw. Goed verzekerd, jazeker, volgens de wet- en regelgeving van tien jaar geleden. Dave Hazel, managing partner bij Riskonet: “Intussen heeft de overheid allerlei regels aangepast en nieuwe bepalingen in het leven geroepen. Met kostbare consequenties, die de bedrijfsleiding eigenlijk voor had willen zijn.”

Door regelgeving ingehaald

Na een brand dekt de verzekering wel de situatie zoals deze was, maar niet de extra kosten die voortvloeien uit herbouw die moet voldoen aan de nieuwste wet en regelgeving. Dave Hazel: “Wil je na zo’n brand nieuwbouw neerzetten, dan wacht dus soms een nare verrassing, die zo serieus kan uitpakken dat een bedrijf grote moeite kan hebben met de financiering van de herbouw. Een gespecialiseerde jurist kan deze verschillen – bij voorkeur preventief – signaleren.”

Kritische momentopname

“De effecten van een brand kunnen door het tussentijds ‘verhangen van de bordjes’ grote gevolgen hebben voor een onderneming die dacht dat bij risk management aan alles was gedacht. Onze dienstverlening is er op gericht die effecten voor te zijn”, vult Ingrid Klein-Hendriks van Klein-Hendriks Advocatuur + Mediation in Dordrecht aan. “De ‘gap’ is het gat tussen de momentopname van tien of meer jaar geleden en nu. De eisen van nu versus de eisen van toen.” Ze noemt meerdere voorbeelden vanuit de praktijk. “In de loop van de jaren kunnen de eisen in het Bouwbesluit flink verzwaard zijn; installaties dienen hoogwaardiger te zijn, dakbelastingseisen zijn hoger geworden. Bedrijven moeten rekening houden met nieuwe omgevingsrechtelijke eisen waarbij ook op het gebied van externe veiligheid de lat hoger wordt gelegd. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld een ammoniakinstallatie, dan moet het bedrijf anders dan pakweg 15 tot 20 jaar geleden aan extra regels voor externe veiligheid voldoen. Tenslotte zijn er ook nieuwe eisen in het omgevingsrecht op het gebied van geur en is er recent ook meer wetgeving op het gebied van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), onder meer met eisen op het gebied van filtering, emissies en met stevige lozingseisen.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Aanvulling op diensten Riskonet

Wanneer loont het de moeite om Klein-Hendriks in actie te laten komen? “De aanleidingen zijn heel divers”, licht zij toe. “Een bedrijf wil uitbreiden en hoopt dat binnen de bestaande vergunning voor de activiteit milieu te doen; de overheid vindt echter een nieuwe vergunning nodig. Het is dan heel reëel om je af te vragen wat de rechten zijn bij de huidige vergunning. Waar staan we, wat zijn de opties? Die vragen kunnen ook op tafel komen als de overheid controles komt doen. Of als zich een incident voordoet of er zijn problemen met de omwonenden. Of als er een incident is geweest. Allemaal situaties waarin je wilt weten waar de grenzen liggen en wat je mogelijkheden zijn.”

Dave Hazel spreekt van een “belangrijke aanvulling op de expertise van Riskonet. “Wij zijn sterk in het inschatten van de technische aspecten van risk management. Onze klanten worstelen soms met de plichten en eisen die de overheid oplegt. Sommige klanten die gevaarlijke stoffen opslaan, zien dat de regeldruk enorm is toegenomen. Voor deze bedrijven kan het zeer lonend zijn om een jurist te laten inschatten wat strikt genomen noodzakelijke maatregelen zijn en wat mogelijk niet.”

Invloed op continuïteit

Ingrid Klein-Hendriks vult aan: “Het samen met Riskonet screenen van vergunningen en verzekeringen in het licht van nieuwe wetgeving en extra eisen van de overheid stelt een bedrijf in staat ‘compliant’ te zijn, maar brengt ook verzekeringstechnische consequenties aan het licht. Je moet je afvragen of die in het ergste geval een gevaar vormen voor de continuïteit van een onderneming. Mijn toegevoegde waarde ligt in het helder maken van de wettelijke eisen, ook voor niet-techneuten en niet-juristen in het management van opdrachtgevers.”

Het werk van Ingrid Klein-Hendriks leidt er soms toe dat zij aan tafel wordt gevraagd bij Riskonet’s advisering aan bedrijven. Zij zegt: “Het kan voor het bepalen van beleid en maatregelen heel nuttig zijn om van gedachten te wisselen over de consequenties van nieuwe regelgeving en over de risico’s die een onderneming loopt. En, belangrijker, over de mogelijkheden die er zijn om daar iets aan te doen.” Dave Hazel: “In een dialoog brengen wij het beste van twee werelden samen: de technische en de juridische aspecten, samen leidend tot het beste risk management advies.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven