"De brandmeldinstallatie deugt niet - nou en?"

25 februari 2020

Klanten vragen Riskonet brandbeveiligings- en preventie-installaties op deugdelijkheid te checken. Dat levert vaak geen vrolijk beeld op, want er is veel aan te merken op ontwerp, installatie en onderhoud en zelfs op de feitelijke effectiviteit. Ook is het risicobesef binnen organisaties en van consumenten ronduit zorgelijk, vinden Ron de Bruijn en Tom de Nooij van Riskonet.

Riskonet-experts komen bij het controleren van installaties veel fouten tegen. Zo bleken onlangs bij verschillende Nederlandse en Europese vestigingen van een internationaal food concern geen van de zestien brandmeldinstallaties naar behoren te werken. Installaties voldoen niet aan de ontwerpcriteria of er blijken er in het geheel geen uitgangspunten of eisen te zijn geformuleerd. Soms ontbreken tekeningen zelfs geheel. Een beeld dat zich helaas niet tot deze onderneming beperkt.

Is er veel mis?

Ron de Bruijn: “We maken heel wat mee. Telkens als wij in de details duiken van wat installateurs en leveranciers offreren, aanbieden en installeren, komen wij schrikbarende tekortkomingen tegen. Met enige regelmaat klopt het ontwerp niet, is de voorziening incorrect geïnstalleerd of laat het onderhoud te wensen over. Het effect daarvan is dikwijls dat de installatie niet of niet goed werkt. Te vaak zien onze experts dat een brandmeldcentrale structureel in storing staat. Vaak blijkt – na navraag – dat dit bij de betreffende organisatie ook allang bekend is.”

Realiseren installateurs en leveranciers zich de problemen?

De Bruijn: “Dat er veel aan de installaties mankeert, is op zich al een ernstige zaak. Het is opvallend met welk gemak installateurs en leveranciers fundamentele en ernstige kritiek soepel van zich af laten glijden. Problemen met de door hen geleverde installaties lijken ze nauwelijks te boeien. Dat mogen ook de opdrachtgevers, zoals bedrijven die hun productie- en logistieke locaties laten beschermen door brandbeveiliging, zich aanrekenen. Zij zouden best kritischer mogen zijn.”

Wat doen zij met de kritiek van experts die aangeven dat het geleverde ondeugdelijk is?

Tom de Nooij: “Ik vrees dat de meeste bedrijven onvoldoende kennis hebben om hier inhoudelijk iets van te vinden. De meeste bedrijven gaan af op de kwaliteitsstempels die de meeste installateurs van onder andere het CCV krijgen en verwachten op basis hiervan iets goeds geleverd te krijgen.

Daarnaast merken we dat veel bedrijven de installaties laten aanleggen omdat een ander, de brandweer of de verzekeraar, vindt dat het nodig is. De vraag of hun panden effectief beschermd zijn door een dergelijke investering te doen wordt hiermee feitelijk uitbesteed aan een ander. Hiermee gaat men voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers en goederen.”

"De meeste bedrijven gaan af op de kwaliteitsstempels die de meeste installateurs van onder andere het CCV krijgen en verwachten op basis hiervan iets goeds geleverd te krijgen."

Tom de Nooij
Riskonet Expert

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Kwalijk?

“Het is in elk geval niet de juiste manier om naar risico’s te kijken. Ook is het bedenkelijk dat leveranciers – en soms ook afnemers, de klantorganisaties – moeite hebben om de relevante documentatie boven water te tillen of ons te vertellen waarom de installatie is geplaatst. Daarnaast hebben wij meer dan eens te maken gehad met leveranciers die redelijke vragen van onze kant maandenlang negeren.”

Hoe spelen ze dat klaar?

De Bruijn: “Ze lijken niet gewend dat hun werk kritisch bekeken wordt. En ze schrikken niet zo van falende ontwerpen, installatie en onderhoud. Is er reden tot kritiek, dan doet ze dat mogelijk weinig pijn: er is genoeg werk en kennelijk is er weinig concurrentie. Ook de vaak weinig kritische houding van de koper draagt hier niet aan bij. Ik vraag klanten weleens of ze bij de aankoop van een auto ook zouden accepteren dat de airbags het niet doen.”

De ervaringen staan helaas niet op zichzelf, lijkt het. En ze beperken zich ook niet tot de brandbeveiligingsbranche.

De Nooij: “Ik ken een verzorgingstehuis waar het brandalarm geregeld afgaat, een probleem dat zich al vele maanden voordoet. Het wordt min of meer als een hinderlijke onderbreking van de rust gezien. Bij een andere organisatie, ook in de ouderenzorg, hadden ze een soortgelijk probleem. Om de overlast wat te beperken, beschikten sommige bewoners over gehoorbescherming, veelal een soort antigeluidhoofdtelefoon. Helaas gaat de discussie in zo’n geval niet, zoals je mag verwachten, over de oorzaak van het afgaan van het alarm. Het gaat over de last die de bewoners van het alarm hebben.”

Ron, soortgelijke ervaringen?

“Mijn ervaring is niet alleen veelzeggend, maar helaas voor velen vermoedelijk ook herkenbaar. Een nieuwjaarsborrel van een organisatie waar ik onlangs te gast was, werd onderbroken door het afgaan van het brandalarm. Iedereen keek verstoord in het rond, waarom opeens dit alarm? Als een medewerker eindelijk in de schakelkast de reset-knop heeft gevonden, weerklonk weer het vertrouwde geroezemoes en iedereen ging over tot de orde van de dag. Het brandalarm werd in feite gewoon genegeerd, mede tot verbazing van de brandweerlieden die even na het alarm kwamen aanrijden.”

Zijn dit incidenten, of symptomen van een groter probleem?

“Als het over branddetectie gaat, dan lijkt iedereen alarmen slechts als hinderlijk te ervaren. Zo’n alarm druk je het liefst weg en een zoektocht naar een structurele oorzaak ligt niet voor de hand. Ook als een inbraakinstallatie een inbraak heeft gedetecteerd maar het pand toch is leeggehaald, dan overheerst het schouderophalen; zelden wordt de oorzaak diepgaand onderzocht. Dat vinden wij op z’n minst vreemd. Leveranciers laten het lopen, maar klanten ook. Voldoen aan de eis van de overheid of de wens van een verzekeraar staat kennelijk voorop, de werkelijke functie van de installatie – brandschade beperken en diefstal voorkomen – lijkt minder belangrijk.”

De Nooij: “En het beperkt zich niet tot kleine bedrijven, ook in de grote petrochemie zien wij soms een beperkt besef van de werking van brandbeveiligingsinstallaties. Zo stond ik onlangs in Europoort bij een aantal grote gasopslagtanks. Op mijn simpele vraag of de installatie bij brand automatisch gaat blussen of handmatig moet worden ingeschakeld, moesten managers het antwoord schuldig blijven…”

Kortom: kwaliteit en veiligheidsbesef is niet vanzelfsprekend?

De Nooij: “Een pijnlijke vaststelling. Een diep veiligheidsbesef lijkt te ontbreken.” De Bruijn: “Maar wel een juiste conclusie. Het eigenaarschap lijkt vaak te ontbreken, de goede bestuurders en managers niet te na gesproken. Ik neem aan dat wij niet alleen staan in onze zorgen.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven