Drie ingrediënten van een succesvolle verzekeringsinspectie

28 juni 2019

De verzekeringsmarkt verandert. De tijd dat verzekeraars bereid waren om zonder al te veel informatie en tegen lage prijzen bedrijven te verzekeren, is voorbij. Bij polissen voor materiële en bedrijfsschadeverzekeringen van enige omvang zijn bedrijfsinspecties op locatie tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

Verzekeraars zijn nog steeds bereid uw bedrijf te verzekeren. Maar dan willen ze wel weten waar ze aan beginnen. Reken er daarom op dat een inspecteur bij u wil langskomen als u een verzekering van enige omvang wilt afsluiten. Spannend? Misschien wel, er komt toch iemand uw doen en laten beoordelen. Uit ervaring weet ik dat de inspectie ook kansen biedt: een betere deal! Riskonet maakte een white paper over hoe u zich goed kunt voorbereiden op een bezoek van de inspecteur.

Ingrediënt 1: goede koffie

Als verstandig ondernemer verzeker je de zaken die van waarde zijn. Je productiehal, je magazijn en je kantoor: je moet er niet aan denken dat ze door brand worden verwoest. Gelukkig bestaan er verzekeraars die het risico voor hun rekening willen nemen. Maar dat doen ze niet zomaar. Ze willen – volgens mij geheel terecht – zien hoe de zaak ervoor staat. Dus zet de koffie maar klaar, want verzekeraars sturen steeds vaker een inspecteur om poolshoogte te nemen.

Ingrediënt 2: transparantie

Wat wil de inspecteur? Waar kijkt hij naar, waar vraagt hij naar? Hoe kan ik informatieverzoeken zo goed mogelijk beantwoorden? Allemaal logische vragen, waar een advies bij past. Het begint bij een goede voorbereiding op de hamvraag, heel algemeen gesteld: wat zijn de te verwachten risico’s en hoe gaat u daar mee om? De inspecteur wil graag duidelijkheid over de relevante feiten. Over de bedrijfsactiviteiten, over de beveiliging, over de bouwconstructie en het materiaalgebruik van uw panden.

Informatie is immers ‘key’ bij de vraag of een verzekeraar wil verzekeren, of anders gezegd: of de verzekeraar bereid is financiële middelen te ‘reserveren’ voor een eventuele uitkering bij schade. Denk dan bijvoorbeeld aan ligging en bouwaard, activiteiten en productieprocessen, en diverse waarde-opgaven, maar ook aan informatie over kritische machines en toeleveranciers. Dus wat geef je de inspecteur, behalve een kop goede koffie en een open uitstraling? Eén essentiële zaak: transparantie!

"Ga zelf achter het stuur zitten en wees duidelijk over uw belangen en hoe u die in lijn denkt te kunnen brengen met die van de verzekeraar."

Ron de Bruijn
Managing Director Riskonet

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Ingrediënt 3: de bereidheid om in dialoog te gaan

Hoe verloopt zo’n bezoek doorgaans? Meestal is er eerst een interview met vragenronde – hier kunt u zelf aan de hand van de vragen de nodige informatie verstrekken, desgewenst met toelichting door een medewerker. Daarna volgt een ronde door gebouwen en over terreinen – u bezoekt met de inspecteur de productie- en opslagfaciliteiten. Soms komen ook de technische ruimten en nutsvoorzieningen aan bod. Ook kunnen daken onderdeel van de rondgang uitmaken, bijvoorbeeld om te kijken naar risico’s op waterschade of uitkraging van brandscheidingen. Tenslotte volgt een evaluatie. De inspecteur geeft hier zijn bevindingen en conclusies en zal eventuele aanbevelingen bespreken. Vaak gaat het over kosten, kans op financiële schade en over de eventuele noodzaak van investeringen in brandbeveiliging. Een tip: laat uw financieel verantwoordelijke collega aanschuiven.

Is dat alles? Een gesprek, wat vragen beantwoorden, een wandeling door het bedrijf en het bespreken van de bevindingen? Dat zou een wat karige inschatting zijn – en een wat te defensieve kijk op het bezoek. Want eigenlijk gaat het er niet alleen om dat u het juiste beeld schept van de te verzekeren objecten. Het bezoek biedt kansen, er is iets te halen!

Zorg niet alleen voor goede informatievoorziening, maar luister ook goed naar de vragen. Wat vindt de inspecteur belangrijk, waar vraagt hij op door en waar maakt hij zich kennelijk zorgen over? Ga de dialoog aan met de vertegenwoordiger van de verzekeraar. En plaats u in de schoenen van die partij, zonder deze als veeleisend of als lastig te beschouwen. Ga eens mee in de nieuwe zakelijkheid bij verzekeraars en begrijp vooral dat de inspecteur goed is in het identificeren van zaken die risico’s vormen of vergroten.

Neem de inspectie serieus

Al met al raad ik u aan om de inspectie vooral serieus te nemen en deze ook als een kans te zien. Bereid u voor en wees bereid om een open discussie aan te gaan over de bevindingen. Laat zien wat er in uw organisatie speelt, maar wees intussen ook zelfbewust: ga zelf achter het stuur zitten en wees duidelijk over uw belangen en hoe u die in lijn denkt te kunnen brengen met die van de verzekeraar.

Wilt u meer weten over het groeiende belang van de inspectie? Riskonet heeft over dit onderwerp een handzame white paper samengesteld, waarin u onder meer informatie vindt over hoe u zich goed op een inspectie kunt voorbereiden. De white paper bespreekt de inspectie-onderwerpen en geeft aan welke documenten u kunt voorbereiden. Ook biedt de white paper een lijst met belangrijke begrippen en een aantal handige checklists waarmee u zich goed kunt voorbereiden op het bezoek.

Blijven er dan nog vragen over, bijvoorbeeld over het in kaart brengen van de risico’s van uw onderneming of over potentiële veiligheidsissues – of wilt u zich als bestuurder, directeur of ondernemer goed voorbereiden op de inspectie – bel dan met Riskonet.

 

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven