Een niet-standaard oplossing voor een standaard magazijn

23 juli 2020

Op het gebied van brandbeveiliging voor magazijnen bestaat er niet zoiets als ‘one-size-fits-all’. Leszek Golachowski, Riskonet-partner in Polen, deelt in dit artikel zijn inzichten en ervaringen met het aanpassen van de bescherming van standaard magazijnen voor gevaarlijke en/of brandbare materialen.

De meeste magazijnruimte in Polen zijn in het verleden op universele basis ontwikkeld. Immers, wanneer een magazijn wordt ontworpen, goedgekeurd en gebouwd is nog niet bekend wat voor een soort bedrijf het gaat huren. Goederen worden daarom vaak standaard opgeslagen in open rekken, op pallets of direct op de vloer. Ook qua brandbeveiliging is het allemaal nogal ‘standaard’. Zo zijn magazijnen meestal twaalf meter hoog. Als Riskonet weten we dat dit te hoog is voor de meeste beschermingssystemen, die gebruikt worden voor niet-standaard goederen en gevaarlijke stoffen, zoals brandbare vloeistoffen.

Niet-standaard goederen

De vraag naar de opslag van niet standaard goederen is groeiend. Huurders in Polen slaan namelijk steeds vaker niet-standaard goederen op of goederen die om speciale bescherming vragen. Denk bijvoorbeeld aan brandbare vloeistoffen, aerosolen, gecomprimeerde gassen en li-ionbatterijen, maar ook aan hangende kleding, geëxpandeerde kunststoffen, papierrollen en rubber banden.

Wees voorzichtig!

Om de zaken nog ingewikkelder te maken vallen sommige magazijnen zonder het te realiseren onder de 'Seveso-richtlijn'. Deze richtlijn, gebaseerd op EU-wetgeving, richt zich op het beheersen van de risico’s en op de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt aan de ene kant door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie) en aan de ander kant door de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook magazijnen waar maar zeer beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten opletten; ze vallen eerder dan ze denken onder de jurisdictie en de bijbehorende gevolgen van een dergelijke richtlijn.

Kosten en gegevens

Wanneer een magazijn is ontworpen en beveiligd voor de opslag van standaard goederen wil dat in de meeste gevallen niet zeggen dat in ditzelfde magazijn niet-standaard goederen of gevaarlijke stoffen opgeslagen kunnen worden. Immers de sprinklerbeveiliging dient te zijn ontworpen naar het type opslag en soort opslag (commodity). Wanneer de sprinklerbeveiliging niet geschikt is voor de goederen die onder de sprinklerinstallatie zijn opgeslagen, voldoet de sprinklerinstallatie niet. Als daarnaast een deugdelijke sprinklerinstallatie wordt geëist vanuit de wetgeving betekent dit dat men dus feitelijk niet aan de wet voldoet.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Hoewel de algemene ontwikkelingen op het gebied van magazijnruimte waarschijnlijk de marktstandaard in Polen zal blijven, willen we als Riskonet het bewustzijn vergroten rond de risico’s die er wel degelijk zijn. ” 

Leszek Golachowski
Riskonet Partner in Polen

Juiste inschatting maken naar type

Wanneer het gebruik of het type goederen wijzigt ten opzichte van de aannames bij de installatie van de sprinklerinstallatie dient een oplossing gezocht te worden. Deze oplossing kan gevonden worden in een combinatie van bouwkundige-, organisatorische- en technische maatregelen. Feit is dat er altijd een oplossing mogelijk is, mits voldoende informatie beschikbaar is over de specifieke situatie en typen goederen dat wordt opgeslagen. Wanneer het om één type product gaat inclusief de verpakking vergt dit niet zoveel tijd, maar wanneer veel verschillende soorten goederen worden opgeslagen, is het zaak dat van al deze goederen een juiste inschatting wordt gemaakt naar hun type (commodity). Dit laatste kan veel tijd kosten, maar is absoluut noodzakelijk om een juiste keuze te maken in het brandveiligheidsconcept.

Verschillende eisen

In de huidige online-economie zijn bedrijven in de e-commerce-industrie grootverbruiker van magazijnen. Voor deze bedrijven geldt meestal dat, als ze op vloerniveau werken en niet te maken hebben met niet-typische of gevaarlijke materialen, een brandbeveiligingssysteem geen probleem is. Pas als ze mezzanines op meerdere niveaus gaan gebruiken, vaak in combinatie met open rekken, legborden en loopbruggen, ontstaan er problemen. Omdat dit niet standaard is, werken gewone magazijnsproeisystemen onvoldoende voor deze zelfdragende constructies.

Vraag deskundig advies

Bij het helpen van onze e-commerce klanten en gebouweigenaren leggen we allereerst uit dat ze zonder de nodige bescherming niet zondermeer goederen in het gebouw kunnen opslaan. Vervolgens kijken we hoe de sprinklerinstallatie of wijze van opslaan aangepast kan worden, zodat het gebruik nog steeds aan hun behoeften voldoet en tegelijkertijd de nodige bescherming biedt. Denk bijvoorbeeld aan sprinklerbescherming op tussenniveaus, die de activiteiten van het bedrijf niet in het gedrang brengt. Omdat mezzanines met meerdere niveaus niet compatibel zijn met standaard sprinklers moet je, als je ze wilt gebruiken, deskundig advies inwinnen bij partijen zoals Riskonet. Waarbij geldt: hoe eerder hoe beter: bijvoorkeur in de ontwerp- of tekentafelfase. Als we vroeg ingrijpen, kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt en de bruikbare opslagruimte maximaal worden benut.

Passend voor het doel

Conclusie: hoewel de algemene ontwikkelingen op het gebied van magazijnruimte waarschijnlijk de marktstandaard in Polen zal blijven, willen we als Riskonet het bewustzijn vergroten rond de risico’s die er wel degelijk zijn. Standaard opslag is vanuit het oogpunt van brandbeveiliging niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke en niet-typische goederen of voor gecompliceerde of risicovolle fabricage- of verwerkingshandelingen. Echter met de juiste ingrepen, liefst zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase, kan een niet-standaard magazijn veilig en doelmatig worden gemaakt. Bij Riskonet hebben we uitgebreide ervaring opgedaan met het identificeren en aanpakken van problemen zoals hierboven geschetst. Ondanks de verscheidende uitdagingen die er kunnen spelen, slagen we er altijd in om onze klanten te helpen. Het belangrijkste voor een klant is dat zijn beveiligingsconcept is aangepast op de processen die plaatsvinden in het gebouw en niet andersom!

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven