Een warm Pools welkom voor Robert Kurzac

13 januari 2017

Het team van Riskonet in Polen is twee keer zo groot geworden. De nieuwe collega van Leszek Golachowski is Robert Kurzac, loss prevention engineer. “De Poolse klanten van Riskonet kunnen op ons beiden terugvallen waar het gaat om advisering over maatwerk in brandpreventiesystemen en risk management.”

Wie is Robert Kurzac?

“Ik ben werktuigbouwkundig ingenieur en ik werk al meer dan 17 jaar in ‘insurance loss prevention’ en ‘risk engineering’. Na mijn start in november 1998 bij Gerling Polska heb ik gewerkt bij PZU, de grootste Poolse verzekeraar, die overigens in handen van de staat is. Daarna werkte ik voor AXA en Allianz, waar ik onderdeel werd van hun mondiale ‘risk engineering’ netwerken en verantwoordelijk was voor internationale klantrelaties in Polen en Oost-Europa.”

Wat maakt je nieuwe baan uitdagend?

“In deze baan richten we ons volledig op onze klanten. In de periode dat ik werkte voor verzekeraars lag de focus meer op ‘risk assessment’ – het belangrijkste doel was om eventuele risico’s bij klanten te detecteren en om deze naar een voor de verzekeraar acceptabel niveau te reduceren. Bij Riskonet stellen we ook de risico’s voor de klant vast, maar daarna start een dialoog. We leren klanten om te gaan met risicomanagement op de voor hen best passende wijze. Dat doen we door onze kennis in te zetten om samen met hen werkbare oplossingen te vinden. We staan echt naast onze klanten in hun besluitvormings- en implementatieprocessen.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Waarom zouden Poolse klanten voor Riskonet moeten kiezen?

“Riskonet is een uniek bedrijf omdat we precies begrijpen hoe verzekeraars en brokers denken. We zijn bekend met alle eisen die verzekeraars stellen, maar nog meer met intelligente oplossingen daarvoor. De Poolse markt voor verzekeraars is relatief nieuw – professionele advisering op dit vlak is nog volop in ontwikkeling. Certificering op gebieden zoals brandbeveiliging bestaat nog niet en de kwaliteit van geleverde diensten varieert. Riskonet is de uitgelezen partner voor klanten in zowel investeringstrajecten als operationele processen. Met ondersteuning van ons internationale team bieden we Poolse klanten bewezen kennis en ervaring op mondiaal niveau.”

Wat maakt het risk management vak zo aantrekkelijk?

“Dit vak kan veel voldoening geven, in het bijzonder wanneer klanten de door ons voorgestelde verbeteringen omarmen. Ik heb meerdere vraagstukken tot een goed einde mogen brengen waarbij soms flinke investeringen in een upgrade van de brandveiligheid aan de orde waren.

Zo herinner ik me een traject met de eigenaar van compacte drukkerij in het zuiden van Polen, waarin de sprinklerbeveiliging aan de orde was. Ik heb eerst de mening van de eigenaar over dit soort beveiliging moeten bijstellen, hem voorzien van basale informatie over de werking van een professionele installatie, over wat de beperkingen van een dergelijke beveiliging zijn en hoe de investering erin ook door zijn klanten op waarde wordt geschat. We hebben een intensieve discussie gevoerd over de flinke investering die hij moest doen, maar ik heb de ondernemer weten te overtuigen van het nut ervan.

Deze casus heeft voor mij bewezen dat ook Poolse ondernemers niet alleen geïnteresseerd zijn in de goedkoopst mogelijke verzekeringspolis, maar open staan voor professioneel risk management. Sterker, klanten rekenen inmiddels op onze professionele ondersteuning in dit vakgebied.”

 

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven