(Her)verzekeraars ondersteun je klanten in hun energietransitie

July 19, 2022

De FERMA, Federation of European Risk Management Associations, roept (her)verzekeraars op om meer te doen om haar zakelijke klanten te ondersteunen in hun energietransitie, die noodzakelijk is omdat we allemaal CO₂-neutraal moeten worden. Als Riskonet onderschrijven we deze oproep van harte.

 

Het is overigens een boodschap die we zelf ook al meerdere malen onder de aandacht hebben gebracht. Zo riep directeur Stichting Urgenda Marjan Minnesma de verzekeringsbranche tijdens het NARIM-Congres in 2021 op om mede vorm te geven aan een duurzame samenleving en niet langer drempels op te werpen met onlogische polisvoorwaarden en complexe juridische clausules. Minnesma was op het NARIM-congres aanwezig op uitnodiging van Riskonet. Onlangs hebben we samen met Marsh tijdens Narim 2022  een vervolg gegeven aan de presentatie van Minnesma, waarbij onder andere door de jurist van Urgenda, eeen specialist van de universiteit Wageningen en een collega van De Ruijter een discussie is gevoerd met verzekerden en verzekeraars over dit onderwerp. Nog steeds zien we helaas als Riskonet in de praktijk regelmatig dat (her)verzekeraars dwarsliggen bij het verzekeren van technische oplossingen, die bijdragen aan de energietransitie van klanten.

Whitepaper Insuring the Transition

Vooruitlopend op het FERMA Forum dat van 9 tot en met 11 oktober in Kopenhagen zal plaatsvinden, heeft de organisatie de whitepaper ‘Insuring the Transition’ gepubliceerd. Naast leden van de FERMA-duurzaamheidscommissie heeft ook Ron de Bruijn van Riskonet hier een kennisbijdrage aan geleverd. In de whitepaper wordt de (her)verzekeringssector – en andere belanghebbenden – opgeroepen om dringend een aantal verzekeringsgerelateerde kwesties aan te pakken. FERMA-president Dirk Wegener: “De Corporate Sustainability Reporting-richtlijn zal van kracht worden voor financiële verslaggevingsperioden die beginnen op 1 januari 2024. Bedrijven zullen onder druk komen te staan ​​om hun vooruitgang naar CO₂-neutraliteit te tonen, maar een gebrek aan voldoende risico-overdracht zal investeringen in innovatieve technologieën vertragen, omdat de onderneming meer risico moet dragen.”

Bedrijven ondervinden op drie manieren beperkingen op de verzekeringsdekking voor hun transitieactiviteiten:

  1. Beperkte of niet-beschikbare dekking vanwege activiteiten in het verleden, zoals banden met kolen of mijnbouw. Dit maakt het voor dergelijke bedrijven moeilijker om door te gaan met de energietransitie.
  2. Gebrek aan dekking voor specifieke technologieën of materialen. Denk aan (offshore) zonnepanelen, (offshore) windparken, waterstofbrandstof of -opslag, nieuwbouwtechnieken, oplossingen of materialen die de transitie van fossiele brandstoffen ondersteunen.
  3. Uitsluitingen van specifieke risico's. Materiële schade en lichamelijk letsel kunnen worden uitgesloten wanneer er een directe of indirecte link is met kolencentrales of mijnbouwactiviteiten of wanneer batterijpakketten worden opgeslagen of gebruikt in bijvoorbeeld sprinklerpompen.

Helaas zien wij als Riskonet ook dat (her)verzekeraars de zo hoognodige energietransitie bij onze klanten vertraagt en onnodig bemoeilijkt. Het is daarom belangrijk dat FERMA dit adresseert en samenwerkt met hun verzekeringsleveranciers om dit op te lossen"
Ron de Bruijn, Managing partner Riskonet 

Conclusie

Conclusie van de whitepaper is: bedrijven mogen door verzekeraars niet ‘gestraft worden’ voor het omarmen van de groene transitie. Als verzekeringsbranche roepen we verzekeraars op om af te stappen van een aanpak waarbij er een opmerkelijke en strikte naleving is van verouderde acceptatierichtlijnen. In plaats daarvan zouden zakelijke klanten van verzekeraars een holistisch inzicht moeten krijgen in hun risico's en behoeften. Wat verzekeraars en technici vervolgens meer flexibiliteit geeft om zaken te doen die verder gaan dan strikte richtlijnen.

Geen wondermiddel

Ceo FERMA Typhaine Beaupérin: “Captives kunnen een waardevol onderdeel zijn van het beheer van transitierisico’s, maar ze zijn geen wondermiddel. Het thema van het FERMA Forum in oktober is transitie, omdat we willen samenwerken met de (her)verzekeraars.

Insurance in Transition is daarom niet alleen een whitepaper, maar ook een keynote-sessie tijdens het FERMA Forum.

Vertragen en compliceren

Ron de Bruijn van Riskonet: “Ik heb met plezier een kennisbijdrage geleverd aan deze whitepaper. Het was echt een team effort, waarbij ik op mijn beurt ook gebruik heb gemaakt van de kennis en ervaring van mijn internationale Riskonet-collega’s. Helaas zien wij als Riskonet ook dat (her)verzekeraars de zo hoognodige energietransitie bij onze klanten vertraagt en onnodig bemoeilijkt. Het is daarom belangrijk dat FERMA dit adresseert en samenwerkt met hun verzekeringsleveranciers om dit op te lossen. Zelf zullen we deze boodschap ook blijven uitdragen. We zien nu al de gevolgen van klimaatverandering en die zullen alleen maar groter worden. De noodzaak om energieneutraal te gaan leven is real.”

Download de whitepaper hier.

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven