“Het beïnvloeden van het macro/holistische perspectief op risico”

30 november 2018

Binnen de arena van risicomanagement zet Riskonet haar expertise op het gebied van verzekeringen in ten gunste van haar uiteenlopende klantenbestand. Kennis van verzekeringsmaatschappijen en de manier waarop zij te werk gaan is hierbij van cruciaal belang. Maar wist u dat Riskonet ook over grondige kennis van de processen en besluitvorming van herverzekeraars beschikt? Leo Monse, ervaren Risk Engineering-partner van Riskonet in Oostenrijk, deelt zijn kennis van en ideeën over de manier waarop herverzekeraars te werk gaan.

Een herverzekeraar is een verzekeringsmaatschappij die het risico van andere verzekeraars verzekert. Een korte vraag: waar heb je al jouw kennis over herverzekeraars opgedaan?

Leo Monse: “Ik ben zo’n 30 jaar geleden bij de afdeling Riskmanagement Services van Swiss Re komen werken. Als geschoold Fire Protection Engineer was mijn werk toegespitst op het voorkomen van schade en het verkleinen van risico’s. Ik deed dat voornamelijk voor risico’s van normale grootte op lokale markten. Bij Swiss Re ging ik me bezighouden met zeer grote risico’s overal ter wereld. Als Loss Prevention Engineer ben je getraind om tijdens je onderzoek (op locatie) zo veel mogelijk informatie te verzamelen. In een later stadium gebruik je deze informatie om een verslag op te stellen dat een directe impact hoort te hebben op het verzekerde risico, bv. door verplichte verbeteringen als gevolg van jouw aanbevelingen.”

Wat maakt de wereld van een Reinsurance Risk Engineer zo anders?

“De Risk Engineer die voor een herverzekeringsmaatschappij werkt, heeft normaal gesproken amper rechtstreeks te maken met de verzekerde risico’s. Hij of zij ontvangt risico-informatie (risicoverslagen) die door cedenten van over de hele wereld zijn gegenereerd. Dit zijn verzekeringsmaatschappijen die hun risico’s bij de herverzekeraar herverzekeren. Dergelijke (vaak gefragmenteerde) informatie gebruiken is een kunst op zich. Alles draait om het vinden van relevante gegevens in diverse formaten die niet gestandaardiseerd en vaak zeer ondoorzichtig zijn. Deze gegevens moeten daarna worden vertaald in een schema dat vergelijking van de risico’s mogelijk maakt. Dit betekent dat de engineer met onzekerheden moet werken en aannames moet doen. En dit is zeer ongebruikelijk voor ingenieurs die het liefst met harde feiten werken!”

“In treaty business controleren herverzekeraars niet ieder afzonderlijk risico, maar vertrouwen ze tot op zekere hoogte op hun cedenten”

“De aannames worden daarna ter ondersteuning getoetst aan andere gegevens of informatie. Dit werk wordt behoorlijk systematisch aangepakt om de kwaliteit van het risico te kunnen beoordelen. De Reinsurance Risk Engineer moet allereerst een uitspraak doen over de kwaliteit van het risico (als bepalende factor voor het accepteren of weigeren van de herverzekeringsdekking) en ten tweede over de verliesschatting (als het bepalende element voor de capaciteitsvoorziening voor cedenten). Veel van deze expertise is het resultaat van jarenlange ervaring en kennisuitwisseling met vakkundige collega’s.

Riskonet beweert een deskundige en ervaren speler binnen de arena van risicomanagement te zijn. Welke soort cliënten profiteert van jullie kennis van herverzekering?

“Alle stakeholders op het gebied van industriële verzekeringen kunnen profiteren van de systematische behandeling van risico’s door herverzekeraars en hun benchmarkcapaciteiten, die zijn gebaseerd op ervaring met wereldwijde markten in alle relevante sectoren. Allereerst ontbreekt het vooral bij lokale verzekeraars aan internationale ervaring en kennis. Ten tweede beschikken sommige brokers over beperkte technieken voor een systemische grading. Denk daarbij aan de verzekerden, industriële bedrijven die niet over echte benchmarkopties bij hun concurrenten beschikken. Grotere bedrijven moeten een eigen risicocultuur opbouwen voor hun risico’s. Zij kunnen veel profijt hebben van onze knowhow van herverzekering.”

“Deze elementen zijn ook extreem belangrijk voor de ontwikkeling van Risk Engineering-tools voor schadepreventie, risicograding en risicokwantificering. Daarom hebben ook risicoconsultants en Loss Prevention Engineers profijt van onze speciale expertise.”

Welk voordeel biedt de kennis van herverzekering van Riskonet aan haar cliënten?

“Wij weten hoe we systematisch risico’s moeten analyseren en transparant risico’s kunnen beoordelen. Dit zorgt voor een adequate risico-afhandeling, toepassing van verbeteringen en een juiste positionering binnen verzekeringsmarkten. We zijn bekend met alle relevante benaderingen van verliesschattingen van uiteenlopende maatschappijen en op verschillende markten, en kunnen deze navenant afhandelen. Kortom: wij spreken, indien nodig, de taal van de herverzekeraar.”

Herverzekeraars hanteren soms een andere benadering van risico’s. Over het algemeen kijken ze op een wat langere termijn naar risico’s dan verzekeraars. Klopt dat volgens jou?

“Jazeker. Dat komt deels door de aard van het beestje, en deels door de manier waarop ze te werk gaan. Vanwege de indirecte relatie van herverzekeraars met hun verzekerden hebben ze veel minder personeel nodig dan directe verzekeraars die zorg dragen voor hun verzekerden. In treaty business (dat het grootste deel van de totale omzet uitmaakt) controleren herverzekeraars niet ieder afzonderlijk risico, maar vertrouwen ze tot op zekere hoogte op hun cedenten. Dit vertrouwen moet groeien en dat vergt tijd en een ‘langetermijnblik’. Afhankelijk van de resultaten van portfolio’s worden deze op jaarlijkse basis aangepast.”

“In facultative business (met een enkel risico) controleert de herverzekeraar ieder afzonderlijk risico (zoals een directe verzekeraar) en neemt op basis daarvan een beslissing. Hij moet vertrouwen op de informatie die hij krijgt, omdat hij niet ieder aanbod van zijn cedent of broker kan controleren. Dit bedrijfsmodel is niet gebaat bij een ‘langetermijnvisie’.”

Waarom willen herverzekeraars soms extra informatie over bepaalde activiteiten en risico’s en leggen ze zelfs beperkingen op?

“Herverzekeraars bieden mogelijk bepaalde verzekeringsproducten die interessant kunnen zijn voor verzekerden (bv. Cyber, ISBI, NatCat, etc). Daarvoor hebben ze wellicht extra informatie nodig. De capaciteit voor bepaalde markten kan echter beperkt zijn. Een goed voorbeeld daarvan is NatCat: overstromingen of aardbevingen worden alleen gedekt als het pand zich in bepaalde kwetsbare gebieden bevindt. De herverzekeraar probeert feitelijk een macro, en zelfs een ‘holistisch’, perspectief op het risico te krijgen.”

Hoe kunnen we – met hulp van Riskonet – dit perspectief op risico effectief beïnvloeden?

“Volgens mij wordt een efficiënte en adequate risico-overdracht steeds afhankelijker van een correcte en transparante risico-afhandeling, transparante risico-informatie en gerelateerde documentatie (= ’engineered’). In de nabije toekomst neemt men geen genoegen meer met lange verslagen vol overdadige gegevenstoetsing (zoals helaas bij veel ‘reguliere’ risicoverslagen het geval is…), maar wil men gewoon beknopte en transparante informatie. Het is een kwestie van de lat hoger leggen, zoals dat binnen alle sectoren gebeurt… Als je geld van je bank wilt, dan wordt er nu meer informatie gevraagd dan in het verleden, omdat investeringen tegenwoordig zijn gebaseerd op uitvoerige due diligence waarmee men ‘engineered’ beslissingen probeert te nemen. Bij Riskonet bevinden we ons in een uitstekende positie om die knowhow te leveren.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven