‘Investeren in risk management leidt tot sterkere dialoog en betere oplossingen’

17 februari 2021

Riskonet advises businesses in the “tough” insurance market

Bestuurders en directies van ondernemingen hebben er een kopzorg bij. Hoe gaan zij – bij stijgende schadeverzekeringspremies en beperking van dekkingen – de continuïteit van hun organisatie veiligstellen? Nemen ze de ontwikkelingen voor lief of gaan ze de strijd aan met de verzekeraars?

Het was even slikken voor bedrijven toen in oktober vorig jaar de voorstellen voor de polisverlengingen van de schadeverzekeringen binnenkwamen. De markt was ‘verhard’ en verzekeraars beperkten de dekking, legden kostbare preventie-eisen op en lieten de premies fors stijgen. Voor ondernemers was het slikken of verzuipen.

Gevolgen merkbaar

Er gaan geluiden dat sommige verzekeraars gedurende 2020 al combined ratio’s hadden die hoger waren dan 100 procent. Covid-19, veranderingen in de regelgeving en een belabberd investeringsklimaat met lage rentestanden beperkten de winstgevendheid van verzekeraars verder. Om winst te blijven maken, beperkten verzekeraars hun risicobereidheid. Daarbij waren behalve tariefsverhogingen ook andere maatregelen nodig, zoals het opvoeren van preventie-eisen en dekkingsbeperkingen.

Verzekeraars volgen interne richtlijnen

Verzekeraars hebben allemaal eigen interne richtlijnen en worden hierdoor vaak gedwongen om voor een bepaalde oplossing te kiezen en deze bij de verzekerde voor te leggen. Daarbij worden regelmatig zaken voorgesteld die niet passen binnen de bedrijfsvoering van de klant. “Ook is er naar ons idee te weinig oog voor het alternatief, zegt Ron de Bruijn: “Door adequate risico-analyses en door sturing op het verbeteren van de risicokwaliteit is veel voordeel te behalen. “Het is essentieel om de strategie van de klant te begrijpen en met maatregelen aan te sluiten op wat haalbaar is”, voegt Ruben de Bruin toe.

 “Een organisatie die een eigen visie heeft ontwikkeld op veiligheid en continuïteit kan een professionele dialoog met de verzekeraar aangaan. Zo blijft u als klant aan het roer.”

Ruben de Bruin 
Riskonet Nederland

Fundamentele omslag in denken

“Ook aan de klantzijde is er nadrukkelijk werk aan de winkel”, vindt Ruben de Bruin. “Ondernemingen zullen meer aan risicobeheersing moeten doen. Als verzekeraars zich terugtrekken, zullen organisaties zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het beperken en afdekken van risico’s. De continuïteit van een onderneming is niet te borgen met kleine lettertjes. Er zijn echte, operationele oplossingen nodig.” Ron de Bruijn signaleert dat het gros van de bestuurders van ondernemingen zich nog onvoldoende realiseert wat er gaande is. “Er is een fundamentele omslag in denken nodig. Bedrijven zullen een kristalheldere visie op hun continuïteit moeten hebben, met het veranderende klimaat als extra risicofactor in het achterhoofd. Hoe ga je als onderneming bijvoorbeeld om met het vergrote risico op overstromingen?”

Eigen visie wint

Een organisatie die een eigen visie heeft ontwikkeld op veiligheid en continuïteit kan een professionele dialoog met de verzekeraar aangaan. Zo blijft u aan het roer. Het ontwikkelen van die eigen visie op risicobeheersing vergt een investering van tijd en aandacht en is een belangrijke eerste stap. Ruben de Bruin: “Begin op tijd met het opbouwen van kennis en inzicht en bouw vervolgens een goed contact op met de verzekeraar. Als de dialoog op gang is, kan je gaan samenwerken aan oplossingen die voor alle partijen interessant zijn.” Riskonet staat in die driehoek nadrukkelijk aan de zijde van de opdrachtgever, de klant. Wel is het nodig om organisaties risicobewust te maken en vakkennis over veiligheid en continuïteit en verzekeringen in te brengen. Belangrijke vaststelling: we zien dat verzekeraars veel waardering hebben voor klanten met een sterke, eigen visie op risicobeheersing. En dat is precies waar Riskonet klanten mee kan helpen. Of het nu gaat om strategische of technische vraagstukken.”

Hulp nodig?

Wilt u de risico’s van uw onderneming in kaart brengen? Zoekt u advies over potentiële veiligheidsissues die u mogelijk over het hoofd ziet? Of wilt u als bestuurder, directeur of ondernemer meer weten over hoe u de verzekerbaarheid van uw onderneming optimaliseert? Ron de Bruijn en Ruben de Bruin denken graag met u mee.

Ron de Bruijn
Managing Partner Riskonet
[email protected]
+31 (0)6 225 212 55

Ruben de Bruin
Managing Partner Riskonet Nederland
[email protected]
+31 (0)6 121 211 58

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven