“Focus op verzekerbaarheid en het samenbrengen van ondernemers en verzekeraars”

1 juni 2021

Bij Riskonet is een nieuwe ‘partner for the unexpected’ toegetreden. Jules de Jong (49) versterkt het team met een flinke dosis expertise, die hij wil inzetten voor de bedrijven die Riskonet adviseert. “Ik heb mijn nieuwe collega’s leren kennen als deskundig, aanstekelijk enthousiast en altijd in voor een uitdaging. Ik heb er zin in.”

Wie is Jules de Jong?

“Ik ben 49 jaar, geboren en getogen in Rotterdam. Waar ik nog steeds woon, sinds kort in het centrum, in een appartement dat is gerealiseerd in een karaktervolle voormalige katholieke meisjesschool. Na mijn opleiding Werktuigbouwkunde HTS ben ik begonnen bij telecombedrijf Alcatel, waar ik verantwoordelijk was voor de aanleg van PAN Europese datanetwerken. Vervolgens heb ik jaren gewerkt bij inspectiebureau R2B Inspecties, gespecialiseerd in de certificering van brandbeveiligingssystemen, met name op het gebied van sprinklersystemen. De laatste veertien jaar was ik actief bij verzekeringsmakelaar Aon op de afdeling Property & Risk Control. Daarnaast ben ik mogelijk bij sommigen bekend als bestuurslid van ASPO, het Algemeen Schade Preventie Overleg en heb ik zitting in de Werkgroep Platform Risicodeskundigheid van Het Verbond: Kwaliteit, Opleiding en Toelating (RRP - NVVK). Al met al breng ik twintig jaar werkervaring mee naar Riskonet.”

Wat zijn de parallellen en verschillen tussen werken bij je vorige en je nieuwe werkgever?

“Bij Aon Property & Risk Control bood ik ondersteuning in het sluitproces van verzekeringen, met de focus op brand, machinebreuk en bedrijfsschade. De kern van de werkzaamheden lag in het inzichtelijk maken van het risicoprofiel van bedrijven, risicoverbeteringen voor te stellen en bewustzijn te creëren om stappen te nemen in hun risico-managementstrategie. Dit was de basis waarmee wij samen met de collega’s, verantwoordelijk voor het sluiten van de verzekeringen, de beste verzekeringsoplossing konden bieden. Waar ik bij de makelaar transactiegericht werkte, komt bij Riskonet de brede advisering over risicomanagement centraal te staan. De raakvlakken zijn er, de verschillen ook.”

Wat is jouw kracht?

“Mijn nuchtere aanpak en doorzettingsvermogen. Ik doe wat ik beloof, ben teamspeler en koester mijn netwerk. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van internationale bedrijven, zoals Heineken, NMLK, Borusan en Huhtamäki. Maar ook diverse andere sectoren, zoals logistiek, food, feed en ‘waste to energy’. Bij de laatste ben ik eigenlijk vanaf het begin bij Aon betrokken, een interessante branche met een specifieke problematiek. Het gaat om grote afvalverbrandingsinstallaties met specifieke risico’s en grote verzekerde belangen. Na een aantal grote schades rond 2014 hebben veel verzekeraars zich uit deze branche teruggetrokken, waardoor de spoeling nu heel dun is.”

Een interessante, maar lastige branche dus?

“Dat is het zeker. Verzekeren is anno 2021 mogelijk, echter een beperkte groep verzekeraars biedt onvoldoende capaciteit met uitgeklede voorwaarden. Vanuit de verzekeraar deels begrijpelijk, want die kijkt naar de loss ratio, premie-inkomen versus uitbetaalde schades. Er is een verzekeraar actief die voor een groot deel van de sector een adequate verzekeringsoplossing kan bieden, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Maar de markt wil graag meer en betere verzekeringsopties. Dat wringt en dat is meteen de uitdaging.”

“Ik doe wat ik beloof, ben teamspeler en koester mijn netwerk. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van internationale bedrijven, zoals Heineken, NMLK, Borusan en Huhtamäki”
Jules de Jong

Wat kan jij bij Riskonet voor deze markt doen?

“Opdrachtgevers ondersteunen. Ik weet hoe de ‘waste to energy’ markt in elkaar zit, wat de uitdagingen zijn voor bestuurders én voor verzekeraars. Ik kan de bedrijven adviseren over hun risicomanagement, tot op een behoorlijk detailniveau. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om het pad te effenen voor bedrijven in deze branche, waardoor we op termijn met meer verzekeraars zaken kunnen doen. Niemand in de branche wil graag op één paard wedden of beperkt verzekerd zijn en daar moeten we dus iets aan doen.”

Wat zijn je verwachtingen?

“Ik denk wel dat wij een goede rol kunnen spelen om partijen bij elkaar te brengen, om de dialoog tot stand te brengen. Ik kan mijn in twintig jaar opgedane expertise in operationeel risicomanagement daar goed voor inzetten. Zowel aan de technisch-inhoudelijke kant als de ‘zachte’ kant van het verhaal: de klant meenemen, bewustzijn te creëren en te overtuigen stappen te nemen in hun risicomanagementstrategie. Dat is nodig om de klant verder te helpen. Want daar begint het, zeker in een moeilijke markt als deze. En in vrijwel elke markt, waarin de voorwaarden onder druk staan, premies en eigen risico’s omhoog zijn gegaan. In deze situatie is de verzekeraar leading, deze heeft veel invloed op hoe de risico’s worden ingeschat en gemanaged.”

Hoe ga je dat aanpakken?

“De dialoog is belangrijk – het begint bij aandacht en de klant mee te nemen om een risicostrategie neer te zetten waarin de negatieve effecten worden beheerst. Verzekeren is hier een belangrijk onderdeel van. Maar ook: welk deel van het risico kan de klant zelf dragen of worden vermeden en waar zijn preventie-investeringen essentieel? Tegelijk zie ik dat verzekeraars iets te gemakkelijk aan alle mogelijke knoppen draaien om de loss ratio’s positief te krijgen – ze lijken soms te vergeten dat de klant elke euro wel eerst moet verdienen en dat de implementatie de nodige tijd kost. Makelaars gaan hier ook soms te gemakkelijk in mee. Mijn toegevoegde waarde is deze strategie samen met de klant neer te zetten en te ‘verkopen’ aan de markt, zodat zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Ik heb de kennis en ervaring om ondernemers en verzekeraars bij elkaar te brengen.”

Wat verwacht je van je nieuwe baan?

“Een nieuwe uitdaging. Kennis verbreden en onderdeel zijn van een team risicospecialisten die samen verder willen groeien en de besten willen zijn in hun vakgebied. Een team dat flexibel, snel en met korte lijnen werkt – en heel dicht op de klant staat. Ik heb Riskonet leren kennen als deskundig, maar ook heel enthousiast en altijd in voor een uitdaging. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Riskonet results

Van Wijnen Groep

"De mensen van Riskonet stellen zich op als vertrouwde collega’s"

Riskonet staat ondernemingen bij op...

Read more

CBRE

“Riskonet brengt ons risk awareness vóór de acquisitie"

CBRE Global Investors – €28 miljard in...

Read more

Local offices

AMSTERDAM

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

Scroll to top