Naadloze risico-engineering met kennis van bedrijfsonderbreking

21 december 2018

Riskonet weet als geen ander dat haar wereldwijde klanten behoefte hebben aan het totaalplaatje als het op herstelcapaciteit aankomt. Iedere vorm van verliespreventie bij materiële activa zou incompleet zijn zonder ook naar de potentiële gevolgschade te kijken. Caroline Woolley legt uit waarom er bij een inspectie van de eigendommen ook een evaluatie van de bedrijfsonderbreking moet worden uitgevoerd.

Riskonet heeft de handen ineengeslagen met Caroline Woolley van Risk and Forensics Ltd, een van de bekendste experts op het gebied van bedrijfsonderbrekingsrisico en -verzekering, die ook Training & Development Director bij MDD Forensic Accountants is.

Waarom vind je het zo belangrijk tijd te steken in een evaluatie van het risico van bedrijfsonderbreking voordat er een verzekering wordt afgesloten?

“De meeste bedrijven zouden het niet in hun hoofd halen om een eigendomsverzekering af te sluiten zonder hun eigendommen te laten inspecteren en na te denken over verliespreventie en herstelcapaciteit. Maar de meeste bedrijven sluiten wel een bedrijfsonderbrekingsverzekering af zonder een evaluatie daarvan te laten uitvoeren. Als de verzekering dan verkeerd blijkt te zijn, kan dit fatale gevolgen voor een bedrijf hebben. Het zou kunnen betekenen dat een claim niet of onvoldoende wordt gedekt, en daarmee zou een incident kunnen ontaarden in een ramp. Een bedrijfsonderbrekingsverzekering (BO-verzekering) dekt het verlies van inkomsten en de kosten die gemaakt moeten worden om een bedrijf weer op de rails te krijgen en vormt als het ware een cash levenslijn bij grote verliezen. Met deze bedrijfsonderbrekingsverzekering kunnen alle mitigerende acties en crisisbeheerplannen worden betaald.

De meeste mensen hebben zich wel verdiept in het risico van materiële schade, maar het element bedrijfsonderbreking levert altijd verrassingen op. En dat zijn nooit aangename verrassingen. De meeste problemen met het gedeelte bedrijfsonderbreking van een claim ontstaan vaak door onderverzekering (onjuiste of te lage waarde), te korte vergoedingsperiodes, ongewenste uitsluitingen of een verzekering die niet bij het bedrijf aansluit.

Volgens de risicobarometer van Allianz is bedrijfsonderbreking (BO) het grootste risico waarmee bedrijven de laatste zes jaar zijn geconfronteerd. Het BO-gedeelte van een claim overstijgt inmiddels ook het gedeelte materiële schade. De schade door bedrijfsonderbreking kan volgens Zürich zelfs drie keer zo groot zijn als de materiële schade. Daarom willen we bedrijven helpen grip te krijgen op dit complexe onderdeel van risico’s en verzekeringen.

Voordat er zich een verlies voordoet, is het belangrijk om na te denken over schade als gevolg van bedrijfsonderbreking. Ik bespreek veel liever het risico van bedrijfsonderbreking terwijl ik rustig een kopje thee zit te drinken, dan terwijl iemand de brand aan het blussen is of het water wegpompt na een overstroming. Vooraf nadenken over verliezen is altijd de moeite waard en kennis van zaken zorgt voor een gerust gemoed.

Er moet worden gecontroleerd of de BO-verzekering ‘fit for purpose’ is; of de verzekering op de juiste basis is afgesloten en voldoende dekking biedt om het bedrijf in het ergste geval een cash levenslijn toe te werpen.”

Verzekering is ook vaak een ondergeschoven kindje bij bedrijfscontinuïteitsplanning. Hoe kan dit worden verbeterd?

“Net als dat inspecties van eigendommen hand in hand gaan met evaluaties van bedrijfsonderbreking, moeten ze ook gelinkt zijn aan bedrijfscontinuïteitsplanning (BCP). BCP is vaak theoretisch van aard (in plaats van op basis van echte claimervaringen van anderen) en er wordt meestal niet nagedacht over verzekeringen. Waar een groot incident wordt (of kan worden) verzekerd, moet een verzekeringsbeleid wel degelijk deel uitmaken van de BCP. De verzekerde cash levenslijn moet, waar mogelijk, passen bij de eisen die in de BCP staan uiteengezet. Anders is er alternatieve financiering nodig. Dit soort informatie is ook voor verzekeraars heel belangrijk. Ieder detail dat enige zekerheid kan scheppen in een onvoorzien verlies, helpt onaangename verrassingen te voorkomen.”

Er bestaat soms wat verwarring over wat er met een bedrijfsonderbrekingsverzekering wordt bedoeld. Hoe komt dat?

“Als je de woorden ‘bedrijfsonderbrekingsverzekering’ tegen iemand in de verzekeringsbranche zegt, dan nemen zij automatisch aan dat je bedrijfsonderbreking door schade aan eigendommen bedoelt. Iemand buiten de branche zal waarschijnlijk denken aan een verzekering voor ‘alles waardoor het bedrijfsproces onderbroken wordt’. De gebeurtenissen die tot onderbreking van het bedrijfsproces kunnen leiden, gaan veel verder dan schade aan eigendommen alleen. Voor bedrijven is een mogelijk ‘worst-loss’ scenario in rap tempo geëvolueerd van materiële schade naar een ernstige verstoring van hun informatiesystemen, zoals bij cyberaanvallen. Er moet dus onderscheid worden gemaakt om verwarring te voorkomen en de verwachtingen bij te stellen. Bedrijfsonderbreking door schade aan eigendommen is een geweldig uitgangspunt, en een BO-evaluatie voor materiële activa kan dan later ook voor andere BO-triggers worden gebruikt.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

De weg vooruit

Volgens Caroline Woolley moet een bedrijf eerst over basiskennis van de oorzaken en gevolgen van risico beschikken, voordat ze een besluit over verzekeringen of andere oplossingen kunnen nemen. Ze moeten inzicht hebben in het verdienmodel van het bedrijf, in de kwantificering van exposures en de verwachte verliezen (gemiddeld, groot of catastrofaal) en in de directe en indirecte risico’s die het bedrijf loopt, zowel als bedrijf op zich als binnen de industrie en gemeenschap waarbinnen het opereert. Het idee is dat risicomanagement en -verzekering op deze wisselende behoeften aansluiten. Dat zij deze uiteenlopende risico’s dekken en bedrijven na grote verliezen helpen overleven. Om te beginnen moeten alle stakeholders zich prettig voelen met de fysieke schade en het resulterende risico van bedrijfsonderbreking en met de manier waarop de bestaande verzekering voor dekking zorgt. De grenzen moeten duidelijk zijn en er moet meer inzicht komen in wat bedrijfsonderbreking precies inhoudt. Caroline Woolley: “Ik verheug me op de samenwerking met Riskonet en haar klanten waarbij ik hen hopelijk kan bijspijkeren over het aspect bedrijfsonderbreking”.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven