Urgenda’s Marjan Minnesma daagt verzekeraars uit om ‘het goede te doen’

8 oktober 2021

Marjan Minnesma spreekt op NARIM congres

Marjan Minnesma roept de verzekeringsbranche op om mede vorm te geven aan een duurzame samenleving en niet langer drempels op te werpen met onlogische polisvoorwaarden en complexe juridische clausules. “De branche wordt vaak als remmende factor beschouwd. Daar zijn legio voorbeelden van. Het zou prettig zijn als verzekeraars dingen mogelijk gaan maken om de effecten van klimaatcrisis te bezweren.”

Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, deed haar oproep tijdens twee werksessies op het NARIM-congres in Rotterdam. Ze was er op uitnodiging van Riskonet om verzekeraars te laten zien wat de effecten van klimaatverandering zijn en welke rol zij kunnen spelen om het Klimaatakkoord van Parijs in Nederland gestalte te geven.

Klimaatcrisis op korte termijn problematisch

De verzekeringbranche heeft veel reden tot zorg”, zegt Minnesma. “De weersomstandigheden gaan voor steeds meer extremen zorgen. Er komen dingen op ons af waar je niet vrolijk van wordt. Als het in dit tempo doorgaat, verliest de wereld deze eeuw nog vijftig procent van haar biodiversiteit. Dat gaat niet alleen over de laatste tijgers, maar ook over wat je eet, over onze grondstoffen, over medicijnen. Dat zou ons allemaal zorgen moeten baren. Ik hoop dat verzekeraars willen meehelpen om de klimaatcrisis te keren en een nieuwe economie vorm te geven. Verzekeraars kunnen systemen echt veranderen, waardoor investeringsbeslissingen van hele bedrijfstakken worden omgedraaid.”

Verzekeraars raden klimaatoplossingen nog altijd af

Voorlopig hebben verzekeraars deze rol in hun dagelijkse praktijk niet gepakt of ingevuld. Bedrijven hebben nog altijd moeite om hun panden verzekerd te krijgen als ze, bijvoorbeeld, zonnepanelen op het dak hebben liggen of willen laten leggen. “Verzekeringsadviseurs zijn al zo ver dat ze bedrijven in het voortraject zonne-energie afraden, omdat verzekeraars moeilijk doen”, onderschrijft Ron de Bruijn het beeld dat Minnesma schetst. Volgens de directeur van Riskonet kiezen bedrijven er soms zelfs voor om panelen uit te zetten, of zelfs ze voor heel veel geld van het dak af te laten halen of ze überhaupt niet te plaatsen. “Er heerst veel negativisme.”

Met de huidige klimaatcrisis kan en mag een verzekeraar niet meer zeggen: “ik ga panden met zonnepanelen niet verzekeren.” Verzekeraar, pak je verantwoordelijkheid!

De verzekerbaarheid van bedrijfspanden met zonnepanelen is al enige jaren in het geding, zelfs al zijn de installaties SCIOS-SCOPE-12-goedgekeurd tijdens de eerste bijzondere inspectie (EBI) en de periodieke inspecties (PI) die onderdeel zijn van de clausule die op initiatief van het Verbond van Verzekeraars is opgesteld. “Bij een van onze klanten lopen om de twee maanden mannen met thermografische camera’s rond om te kijken of er geen hot spots in de panelen zitten”, vertelt De Bruijn. “Alles is tiptop in orde en toch dreigt het bedrijf de verzekeringsdekking niet rond te krijgen. Daarom denkt de directie er nu aan om voor 40.000 euro alle panelen van het dak te laten slopen.”

Het is voor bedrijven met duurzame intenties op dit moment volledig onduidelijk wat wel en wat niet kan en mag van verzekeraars, ook omdat elke verzekeraar andere criteria lijkt te gebruiken en er zelfs bij individuele verzekeraars geen consistentie in het beleid is.

(Lees verder onder de foto)

Marjan Minnesma sprak op NARIM congres

"Er is niets engs aan panelen op een dak. Sinds 2012 hebben we met Urgenda ruim 50.000 zonnepanelen in Nederland geplaatst. In al die jaren hebben we een paar omvormers moeten vervangen, that’s all."

Verzekeraar: sta op en pak je verantwoordelijkheid!

Verzekeraars hebben direct impact op bedrijven die willen investeren in groene energie. Minnesma noemt de houding van de verzekeringsbranche op veel punten ‘onlogisch’. Ze snapt niet dat op daken van grote distributiecentra geen zonnepanelen liggen. Als ze directies vraagt naar de reden, wordt gewezen naar de verzekeringsbranche.

Het risico is nihil

“Maar wat is het risico? Er is niets engs aan panelen op een dak. Sinds 2012 hebben we met Urgenda ruim 50.000 zonnepanelen in Nederland geplaatst. In al die jaren hebben we een paar omvormers moeten vervangen, that’s all. Er wordt ook beweerd dat daken het gewicht van panelen niet aankunnen. Maar twee Nederlandse bedrijven maken lichtgewicht panelen die elk dak kan dragen. Voor ieder risico is inmiddels wel een oplossing. Natuurlijk moeten zonnepanelen goed worden aangelegd. Daar heb je goede installateurs voor nodig waaraan je als verzekeraar eisen mag stellen. Je mag ook eisen dat bij sommige gebouwen een bliksemafleider wordt geplaatst en dat de installatie geaard is, maar je kan niet zeggen: ik ga panden met panelen niet verzekeren.”

Het klimaatakkoord is haalbaar, mits…

De geringe bereidwilligheid strookt ook niet met de uitdagingen waar Nederland zich voor geplaatst ziet. Het land is opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio heeft de opdracht gekregen om grootschalig 35 TerraWattuur aan zon- en windenergie te produceren. Om dit te realiseren zijn daken van distributiecentra welkome assets. “Want stel dat je de helft van de geschikte daken vol legt en panelen op gevels plakt en langs wegen legt, dan zit je al op 57 TerraWattuur van de 35 die moet. We halen het makkelijk, zolang er niet steeds drempels worden opgeworpen”, aldus Minnesma.

“Er zijn meer branden in stallen met dieren dan in gebouwen met zonnepanelen”

Urgenda heeft via het Hooggerechtshof afgedwongen dat de overheid gaat doen wat ze jaren geleden heeft beloofd. In navolging van deze uitspraak worden over de hele wereld honderden rechtszaken tegen overheden gevoerd om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en landen energieneutraal te krijgen.

Niet-duurzame activiteiten moeten van tafel

Het is een race tegen de klok en Minnesma roept iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Ook verzekeraars en banken moeten meeduwen. Zij kunnen de alarmbel laten rinkelen, zodat mensen en bedrijven sneller omgaan. In de financiële dienstverlening wordt gewerkt met langjarige prognoses. Verzekeraars zien dingen aankomen die de overheid niet ziet aankomen. Het zou helpen als de branche niet-duurzame activiteiten niet meer accepteert, en duurzame initiatieven steunt. Er gaan meer stallen met dieren in vlammen op, dan gebouwen met zonnepanelen op daken.”

Benader het als crisis

Polderen is volgens Minnesma geen optie. “Dan doe je minstens twee generaties over het doorvoeren van grote veranderingen. Die tijd hebben we niet. Als je te laat bent, krijg je het niet meer goed en wordt de aarde op veel plekken onleefbaar.”

Tijdens de coronacrisis heeft de wereld laten zien hoe snel dingen kunnen veranderen die normaliter lang duren. Vaccins waren binnen een jaar gerealiseerd. Iets lijkt altijd onmogelijk, tot het gebeurt, zei Nelson Mandela ooit. “Mensen zijn tot veel in staat”, zegt Minnesma. “Maar we hoeven niet in één jaar klimaatneutraal te worden. We hebben er tien om dit te realiseren. Maar we moeten wel in actie komen. Woningcorporaties krijgen hun verduurzaamde woningen nu niet verzekerd als ze niet een hele nieuwe warmtepomp neerzetten wanneer een compressor of ventilator van het apparaat stukgaat. Zo wordt verduurzaming hartstikke duur. “Verzekeringsconcerns moeten bij oplossingen geen dwarsliggers zijn”, concludeert Minnesma. “Door alleen kapotte onderdelen van een warmtepomp te vervangen, kun je verduurzaming over 40 jaar gezien rondrekenen. Vanuit de grondstoffenproblematiek en de circulaire economie wil je toch ook niet dat hele apparaten om de zoveel jaar vervangen worden? Dan gooi je nodeloos grondstoffen weg. We moeten met elkaar echt anders gaan denken en tot creatievere oplossingen komen. Het wordt tijd dat verzekeraars gaan meedenken en verzekeren wat echt moet. Ik zou ze willen vragen om het goede te doen, en samen te kijken hoe we de klimaatverandering effectief tegemoet kunnen treden.”

 

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven