Uw rol ter voorkoming van klimaatverandering

31 augustus 2021

Hoe groot is de ramp als klimaatverandering doorzet? Voor de wereld, maar ook voor Nederland? Ook op economisch gebied trekt men aan de bel. Steeds meer investeerders trekken zich terug uit zogeheten risicogebieden. Laat nou net de helft van Nederland zo’n risicogebied zijn.

Worst case: de zeespiegel stijgt in de komende tien jaar tweeënhalve tot drie meter. Onze beroemde Deltawerken, waar zo’n dertig jaar aan is gebouwd, zijn berekend op een halve tot een hele meter stijging van de zeespiegel. Iedereen die een beetje kan rekenen ziet dat we afstevenen op een immense uitdaging. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, spreekt er op uitnodiging van Riskonet over op het NARIM-congres: “We moeten koersen op wat we nú nodig hebben. Doen we dat niet, dan hebben we een serieus probleem.”

Aanmelden voor de talk van Minnesma kan via de site van het NARIM-congres. 

Naast de noodzakelijke vernieuwing en verbetering van de Deltawerken, moeten we volgens Minnesma in razend tempo kijken naar alternatieve vormen van energieopwekking. Ook verzekeraars zien de noodzaak om duurzaamheid te promoten en de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk voor te zijn. Helaas is deze duurzame weg nog verre van geplaveid.

Riskonet nodigt u uit om te komen luisteren naar Minnesma’s talk op het komende NARIM congres. Ze spreekt over hoe onze gehele branche zijn eigen verantwoordelijkheid kan pakken voor een betere wereld. Een absolute must.

 

Minnesma: “Nog lang niet alle verzekeraars zijn klaar om bijvoorbeeld grootschalige zonneparken op daken te verzekeren vanwege de vermeende risico’s, zoals brand. Een duurzamere wereld lijkt op dit moment maar moeilijk verzekerbaar, waardoor mooie kansen blijven liggen. Toch moet een verzekeraar, ook om zelf in leven te blijven, anticiperen op de toekomst en zich naar duurzame ondernemers en initiatieven opstellen als partner. Dat is eng! Aan de andere kant zijn de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering voor verzekeraars (en de rest van de wereld) nog veel enger.”

Welke rol mag van verzekeraars en tussenpersonen worden verwacht? Minnesma: “Kennis toevoegen, teams met experts bij elkaar aan tafel zetten. Meer durven! Alles doen om verdere klimaatverandering en de daarbij horende economische schade te voorkomen.”

Aanmelden voor de talk van Minnesma kan via de site van het NARIM-congres. 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven