Brandveiligheid en de invloed op de bedrijfscontinuïteit

24 augustus 2020

Om de veiligheid binnen haar locaties te verbeteren schakelt Royal Cosun Riskonet in, die onder andere voor de Aviko-locaties in Cuijk en Lomm GAAS-rapportages heeft opgesteld. Student integrale veiligheidskunde Floris van Dijk heeft uit de GAAS-rapportage voor de fabriek in Cuijk vier verbeterpunten geselecteerd om verder in kaart te brengen en te kijken wat doorvoeren van deze punten betekent voor de bedrijfscontinuïteit.

Royal Cosun in Breda is een Nederlandse coöperatieve onderneming, die actief is in de verwerking van akkerbouwproducten tot natuurlijke voedingsmiddelen en –ingrediënten. De coöperatie heeft circa 9.500 leden (feitelijk de aandeelhouders, redactie), 3.400 medewerkers en een concernomzet van zo’n 1,9 miljard euro. Een van de dochterbedrijven van Royal Cosun is Aviko: producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten. Aviko heeft onder andere fabrieken in Cuijk en Lomm.

GAAS-rapportage

Onlangs rondde Floris van Dijk zijn afstudeerstage voor de opleiding integrale veiligheidskunde af bij Royal Cosun/Aviko. Hoofdvraag van zijn stage ‘Brandveiligheid en de invloed op de bedrijfscontinuïteit’ luidde: op welke manier is het uitvoeren van een geselecteerd aantal actiepunten van invloed op de bedrijfscontinuïteit? Voor zijn afstudeerproject maakte hij gebruik van de GAAS-rapportage van Riskonet voor de Aviko-fabriek in Cuijk. Floris: “GAAS staat voor Gap Assessment Asset Safety. Omdat ik wist dat Aviko met een GAAS-project bezig was, heb ik gevraagd of ik voor mijn stage daarin mocht participeren. Kort door de bocht maak je met een GAAS-rapportage een nulmeting van de veiligheidssituatie in een organisatie. Waar gaat het goed, waar zitten de ‘gaps’ en waar moeten we onderzoek doen en wellicht aanvullende maatregelen nemen?” Op basis van het GAAS-rapport van Riskonet is Floris gaan kijken hoe het verhelpen van deze actiepunten in de praktijk van invloed zou kunnen zijn op de bedrijfscontinuïteit van de fabriek in Cuijk, waarbij hij zich volledig geconcentreerd heeft op de brandveiligheid.

 

“Kort door de bocht maak je met een GAAS-rapportage een nulmeting van de veiligheidssituatie in een organisatie. Waar gaat het goed, waar zitten de ‘gaps’ en waar moeten we onderzoek doen en wellicht aanvullende maatregelen nemen?”

Floris van Dijk 
Veiligheidskundige

Theoretisch onderzoek

Op het moment dat het tijd is om de punten uit de GAAS-rapportage met eigen ogen in de fabriek te bezichtigen en te kijken of deze van invloed zijn op andere processen en/of het voortbestaan van het bedrijf in de breedste zin van het woord breekt de coronapandemie uit. “Van de een op de andere dag werkten er zo min mogelijk verschillende mensen bij Aviko en werkte ik zelf zoveel mogelijk thuis.” Een aantal van de verbeterpunten uit de rapportage in de praktijk verhelpen – het oorspronkelijke plan – is niet mogelijk. Om zijn afstudeerproject toch uit te kunnen voeren, start Floris op basis van de inzichten van Riskonet zijn onderzoek. “Samen met Tom de Nooij van Riskonet heb ik de actiepunten voor Cuijk theoretisch bestudeerd. Uit de in totaal 21 verbeterpunten uit de GAAS-rapportage hebben we uiteindelijk vier punten geselecteerd om uit te werken en in kaart te brengen in hoeverre het verhelpen van die punten van invloed zouden zijn op de bedrijfsvoering van Aviko.”

Veel draagvlak voor het project binnen Aviko

Veranderingen – in dit geval op het gebied van brandveiligheid – kunnen binnen organisaties weerstand oproepen. Daar is bij Aviko volgens Floris geen sprake van. “Werknemers worden echt in veranderingen meegenomen. Of het nu gaat om een kleine ingreep als het verplaatsen van een kliko tot een grote ingreep als het plaatsen van een brandscheiding. Zo zijn er in de fabriek in Lomm op aanraden van Riskonet sprinklers geplaatst. Voor mij was het interessant om te zien hoe de actiepunten uit het GAAS-rapport van Lomm in de praktijk werden gebracht. Zo heb ik geleerd dat het belangrijk is om vooraf goed te kijken hoe Aviko – ondanks deze ingreep waarvoor de productie tijdelijk moest worden stilgelegd – de beloften aan leveranciers en afnemers kon blijven waarmaken. Ook was het verrassend dat uit de GAAS-rapportages voor Cuijk en Lomm heel verschillende verbeterpunten kwamen.”

“Mensen denken breder na over veiligheid. Hoe kun je als bedrijf veerkrachtig zijn? We hebben letterlijk gezien dat alles van de een op de andere dag kan veranderen.”

Floris van Dijk
Veiligheidskundige

Papier versus praktijk

Als veiligheidsdeskundige kijkt Floris naar veiligheid in de breedste zin van het woord. “Van persoonlijke veiligheid tot het in gevaar brengen van het voortbestaan van het bedrijf.” Waarbij hij altijd rekening houdt met persoonlijke aspecten. “Het kan er bij een bedrijf op papier nog zo goed uitzien, als medewerkers hun helm niet dragen gaat er toch iets mis.” Gelukkig is de tendens de laatste jaren dat medewerkers zich steeds beter aan veiligheidsvoorschriften houden en dat er meer bewustzijn komt voor veiligheid.” Zeker en juist nu tijdens de coronapandemie. “Mensen gaan breder nadenken over veiligheid. Hoe kun je als bedrijf veerkrachtig zijn? We hebben letterlijk gezien dat alles van de een op de andere dag kan veranderen.”

Geld besparen

Floris is tijdens zijn stage ondersteund door Tom de Nooij van Riskonet. “Het was fijn dat ik gedurende het gehele proces met al mijn vragen bij Tom terechtkon. Daarnaast heb ik hem – om een betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige praktijksituatie – geïnterviewd voor mijn onderzoek. Hoewel we de klant zo goed mogelijk adviseren, is het uiteindelijk aan de klant zélf wat die ermee doet. Doordat het qua veiligheidsbewustzijn bij Aviko goed zit, heb ik er alle vertrouwen in dat zij met de adviezen aan de slag gaan. Wist je dat investeren in veiligheid je geld kan besparen? Het verbeteren van de situatie rondom brandveiligheid heeft een positieve invloed op de verzekeringspremie en de verzekerbaarheid. Hoewel de veiligheid van de medewerkers en het voortbestaan van het bedrijf natuurlijk de belangrijkste drijfveren zouden moeten zijn, is dat toch een fijne bijkomstigheid!” Na het implementeren van de verbeteringen wil Royal Cosun ook voor de overige Aviko-locaties GAAS-rapportages laten opstellen.

Voordelen GAAS-rapportages

Managing partner Ron de Bruijn van Riskonet zegt erover: “Als Riskonet mogen we voor verschillende klanten, waaronder Royal Cosun, GAAS-projecten uitvoeren. Dankzij onze kennis en moderne technologie kunnen we dit ook indien gewenst of vereist vanwege de coronamaatregelen, op afstand doen.” Voor Royal Cosun maakt Riskonet GAAS-rapportages voor alle locaties wereldwijd, waarbij ze kijken naar de bedrijfscontinuïteit (het onderdeel waar Floris zich op geconcentreerd heeft), de verzekerbaarheid en of bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving. Ron: “Het duidelijke voordeel van GAAS is de integrale aanpak. Bedrijven worden vanuit verschillende instanties gevraagd om hun risico’s in kaart te brengen en waar nodig de situatie daaromtrent te verbeteren. Daarbij is de druk vanuit verzekeraars om de materiële risico’s structureel terug te brengen groot. Zeker voor bedrijven in de foodsector. Dit element nemen we uiteraard in onze GAAS-analyses mee. Door voor een aanpak als GAAS te kiezen, waarbij er aandacht is voor álle veiligheidsaspecten, kom je tot een optimale investering die zich met een beetje geluk ook nog terugverdient!”

 

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven