Nieuwe white paper Riskonet:

Mei 9, 2023

Helderheid en uniformiteit vereist in aanbevelingen bij verzekeringen

Verzekeraars vertrouwen in toenemende mate op adviezen en aanbevelingen bij het verzekeren van bedrijfspanden en -installaties. Engineers en inspecteurs spelen een cruciale rol in dit proces, omdat zij de ogen en oren van verzekeraars zijn. Helaas is er weinig uniformiteit en duidelijkheid in de manier waarop adviezen worden geformuleerd. Dit zorgt voor onzekerheid en verwarring in het bedrijfsleven en een lage implementatiegraad. In een white paper signaleert Riskonet dit probleem en geeft suggesties voor verbetering.

 

De verzekeringsmarkt is in de afgelopen jaren ‘hard’ geworden, zo stelt Riskonet vast in de white paper ‘Van aanbeveling naar acceptatie’. Verzekeraars zijn scherp op risico’s. Ze hebben de touwtjes van hun acceptatiebeleid stevig aangetrokken. Adviezen en aanbevelingen van engineers en inspecteurs die werkzaam zijn bij verzekeraars zijn een fenomeen van alle tijden. Ze lijken in de huidige markt echter steeds vaker een sleutelrol te spelen bij het bepalen van de dekking en premie van de verzekeringen. Echter, er is een groot gebrek aan uniformiteit in de aanbevelingen en adviezen. Riskonet stelt vast dat het oordeel van experts tamelijk veelkleurig wordt gepresenteerd. Inspecteurs hebben vaak een individuele aanpak, wat de interpretatie niet ten goede komt.

De praktijk: PPG

Dat blijkt ook in de praktijk van bijvoorbeeld PPG, die in het white paper kort wordt geschetst. Uusje Asser, risk manager bij PPG Europe, zegt hierover: “Ik vind de continuïteit soms lastig. De één legt de nadruk op een bepaald aspect en een volgende vindt juist weer een ander element belangrijker. Dat kan flink verschillen en het is afhankelijk van wie je op bezoek krijgt. De ene inspecteur is veel strenger dan de andere en dan blijkt de kijk op onze risico’s opeens heel anders te zijn. Dat er verschil kan bestaan tussen hoe twee verzekeraars naar risico’s kijken, daar kan ik inkomen. Het blijft tenslotte mensenwerk en het oordeel kan soms wat willekeurig overkomen. Maar soms blijkt er zelfs bij een en dezelfde verzekeraar intern verschillend gedacht te worden; er wordt geen duidelijke lijn getrokken.”

“Zo kan het dus ook. Deze manier van samen denken over oplossingen zien we naar ons idee te weinig in Nederland. Laten we proberen daar samen verandering in te brengen”

Ron de Bruijn van Riskonet 

Aanbevelingen of eisen?

Een ander knelpunt is dat aanbevelingen steeds vaker als eisen worden gepresenteerd, waardoor ze van invloed zijn op de acceptatie van een verzekering. Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid. Verzekeraars leggen soms wensenlijstjes bij klanten neer die als dictaten worden ervaren, wat weinig begrip oogst. Het toevoegen van een scala aan documenten aan het verzekeringsdossier zorgt voor onduidelijkheid en maakt het moeilijk voor klanten om te begrijpen waar ze aan toe zijn.

Frustratie en ondermijning vertrouwen

Dat alles leidt tot frustratie bij bedrijven. De praktijk ondermijnt het vertrouwen van bedrijven in verzekeraars. Bovendien worden klanten soms op kosten gejaagd door maatregelen die weinig effect hebben op de risico's en de verzekering ervan. Er is behoefte aan betere communicatie en duidelijkheid over welke maatregelen als optioneel worden beschouwd en welke als vereisten gelden. Daarbij is nauwelijks een dialoog mogelijk tussen verzekeraar, makelaar en klant over mogelijke alternatieven. Dit leidt tot onbegrip en verwarring, wat het vertrouwen in verzekeraars aantast.

Vertrouwen herstellen, communicatie verbeteren

Om het vertrouwen te herstellen en de communicatie te verbeteren, is het wenselijk dat er een bepaalde vorm van consistentie komt, maar ook dat voldoende duidelijk is wat er zou moeten gebeuren en waarom. Verzekeraars mogen hun beleid en criteria voor acceptatie niet op elkaar afstemmen maar meer consistentie in adviezen en eisen moet kunnen, zodat klanten zich serieus genomen voelen. Dat kan alleen als degenen die zich bezig houden met het geven van aanbevelingen zich proberen te verplaatsen in de ontvangende partij. Dat kan door proactief overleg om tot een oplossing te komen, met een effectieve, gelijkwaardige en kostenefficiënte aanpak van risico's. Riskonet doet daartoe in de white paper verschillende voorzetten.

Hoe de dialoog werkt

De white paper bevat ook een hoopvol signaal, uit de praktijk bij voedingsconcern Cosun. Daar hebben aanbevelingen in de afgelopen vijf jaar een ware metamorfose ondergaan. Jeroen Helders, group treasurer & insurance risk manager bij het voedingsconcern, legt uit dat het vooral Cosun zelf is dat aanbevelingen maakt én geregeld bespreekt en toetst met verzekeraars. Een aanpak die heeft geleid tot meer duidelijkheid, betere verzekerbaarheid en betere premies. Helders is content met de nieuwe praktijk van aanbevelingen in zijn organisatie: “De Cosun-standaarden zijn leidend geworden. Die stem ik af met de verzekeraars. Na hun akkoord weten wij waar we aan toe zijn. We zijn proactief bezig in plaats van reactief en de verzekeraar heeft ook z’n doel bereikt, deze ziet duidelijke vorderingen. Hij ziet z’n risico’s kleiner worden en werkt bij dit alles samen met een onderneming die verantwoordelijkheid neemt – en vaak zelfs verder gaat. De bezoeken van inspecteurs krijgen veel meer toegevoegde waarde.”

Ron de Bruijn van Riskonet stelt vast. “Zo kan het dus ook. Deze manier van samen denken over oplossingen zien we naar ons idee te weinig in Nederland. Laten we proberen daar samen verandering in te brengen.”

Ga direct naar de white paper.

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven