Op zoek naar een alternatief voor kostbare sprinklerwatertank-inspecties

05 juli 2019

Wat is na tien jaar gebruik de staat van een tank waarin een bedrijf de bluswatervoorraad bewaart voor de sprinklerinstallatie? Tot dusver kon je daar alleen iets over zeggen als de tank wordt leeggepompt voor een grondige inspectie. Tom de Nooij van Riskonet werkt met een team van specialisten aan een goedkoper, effectiever en vooral veiliger alternatief.

Zoals het er nu naar uit ziet, krijgen we een beter zicht op de staat van de tanks – vandaag en in de toekomst. Het leegpompen van een tank voor inspectie is een duur klusje. Niet alleen vanwege de exercitie zelf, maar ook omdat een bedrijf tijdens de volledige duur van de inspectie tienduizenden euro’s moet investeren in een noodtank om haar beveiliging operationeel te houden.

Maar laten we eens kijken waarom we zo’n inspectie doen. Het is belangrijk om zo’n tank te onderhouden en van tijd tot tijd goed te checken. De stalen wandplaten moeten na zoveel jaar nog dik genoeg zijn en corrosie mag de constructie niet aantasten. Mocht op een slechte dag de tank lek raken en leegstromen, dan raakt de essentiële sprinklerinstallatie per direct en de facto buiten gebruik, met alle consequenties voor de veiligheid, compliance aan de omgevingsvergunning én voor de verzekering van het beveiligde object.

Eisen herijken

Nu zijn er uiteraard standaarden voor onderhoud en inspectie, van de internationale NFPA-normen tot en met de Nederlandse standaard NEN 12845, met technische bulletins en inspectieschema’s die zijn opgesteld door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Na een incident met een tank die instortte, kwam de wens boven water om de onderhouds- en inspectie-eisen te herijken. Buiten de jaarlijkse en vijfjaarlijkse controles in oplopende zwaarte kwam er een nieuw keuringsmoment bij: na tien jaar zou het tijd worden voor een visuele inspectie, waarbij de tank wordt leeggemaakt, schoongemaakt en opnieuw gecoat.

Inspectie is arbeidsintensief

Hoewel wij natuurlijk niet willen tornen aan het grote belang van onderhoud en inspectie, zien we ook dat de consequenties van dit besluit verstrekkend zijn. Niet alleen is de inspectie een arbeidsintensieve zaak, het bedrijf in kwestie zal een tijdelijke watervoorziening – een alternatieve tank of een andere oplossing – moeten laten plaatsen om de vereiste bluswatervoorraad tijdens de duur van de tankinspectie te bewaren. Een investering die al gauw €70.000 tot wel €150.000 kan vergen. Bovendien is de vraag: is leegpompen wel verstandig? Elke tankconstructeur kan je vertellen dat het leegpompen van een tank de bouwtechnische en constructieve integriteit niet ten goede komt. Hier geldt: ‘If it isn’t broken don’t fix it’!

Onder water kitten

Kan dat niet anders, misschien zelfs hoogwaardiger en veiliger? De technologie heeft in de afgelopen jaren stappen vooruit gemaakt: het kitten van naden kan tegenwoordig goed onder water plaatsvinden en ook voor onderwaterlassen van bijvoorbeeld leidingen bestaan goede mogelijkheden. Biedt de technologie mogelijk een alternatief, dat de veiligheid van de tanks zo goed mogelijk waarborgt, bijvoorbeeld door ook wanddikte en scheefstand te meten?

"We denken een passend alternatief te hebben gevonden voor inspectie bij leegstand – een onderzoek dat bovendien in enkele uren gedaan kan zijn."

Tom van Nooij
Riskonet

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Nieuwsgierig als wij zijn, hebben wij de uitdaging opgepakt. Wij hebben ons licht opgestoken bij een gespecialiseerd bedrijf dat veel ervaring heeft met het inspecteren van tanks in diverse industrieën via röntgen- en infraroodtechnieken. In de regio Rotterdam heeft dit bedrijf een schat aan ervaringen opgedaan met tankinspecties, inclusief metingen van wanddikte en scheefstand. Ze kunnen de boutverbindingen fotograferen en daar ten behoeve van volgende inspecties voorspellende prognoses bij leveren voor de snelheid van kwaliteitsverlies. Samen zijn we met de inspectievraag voor de watertanks aan de slag gegaan en we denken een passend alternatief te hebben gevonden voor inspectie bij leegstand – een onderzoek dat bovendien in enkele uren gedaan kan zijn.

Een bedrijf dat zo’n inspectie elk jaar laat uitvoeren, kan daarmee vrij secuur tegenover de inspectie-instelling onderbouwen dat de tank zonder problemen nog jaren mee kan. En: goed onderbouwd, met een rapportage die werkelijk iets zegt over de integriteit van de tank. Intussen is een pilot gestart, we hebben de hypothese dat een degelijke inspectie van een volle tank met deze technologie werkt, goed kunnen onderbouwen.

Inspectie-nieuwe-stijl

Of de nieuwe methoden op termijn de oplossing vormen, is nog niet te zeggen. Uiteraard hebben we het CCV uitgenodigd om met ons mee te kijken en de reactie is hoopgevend, zonder dat het CCV al een definitief standpunt heeft ingenomen.

Hoe het ook verder zal gaan: elke stakeholder in dit proces heeft belang bij een betere inspectie, meer zekerheid over de integriteit van watertanks voor sprinklerinstallaties én minder kosten. Niet zomaar win-win, maar win-win-win!

Tom de Nooij,
Risk Engineer & Managing Partner Riskonet

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven