Welkom op onze website www.riskonet.com. We brengen u graag op de hoogte van ons privacybeleid.

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd in de Algemene verordening gegevensbescherming en mogen wij uw gegevens niet langer bewaren zonder uw expliciete toestemming. Riskonet heeft de actuele wet- en regelgeving opgenomen in haar privacybeleid. Riskonet past organisatorische, juridische en technische maatregelen toe conform actuele wijzigingen in privacy regel- en wetgevingen.

Wanneer Riskonet is gevraagd een opdracht uit te voeren verwerken wij gegevens op grond van deze specifieke opdracht. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die wij zijn aangegaan met u als opdrachtgever en betrokkene. Als blijkt dat bij het uitvoeren van de opdracht wij specifiek en uitdrukkelijk gegevens van betrokkenen verwerken met derden dan maken wij in onze opdrachtovereenkomst specifieke afspraken hierover en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst.

Als Riskonet een wervings- en selectieprocedure start of u stuurt Riskonet een open sollicitatie, dan zullen wij relevante gegevens bij u opvragen zodat wij deze procedures succesvol kunnen uitvoeren. Door u in te schrijven of ons uw sollicitatie en/of cv te sturen geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens die wij vervolgens verder verwerken zijn uw naam, adresgegevens, contactgegevens (zoals uw e-mailadres) en uw curriculum vitae.

Deze persoonsgegevens zullen wij intern gebruiken voor het selecteren van een geschikte kandid(a)at(e) voor onze opdrachtgever. Om uw persoonsgegevens goed te beveiligen hebben wij fysieke, elektronische, technische en organisatorische procedures ingericht.

Na uw toestemming zullen wij uw gegevens in beginsel voor een periode van maximaal twee jaar bewaren. Eventuele wijzigingen die tussentijds plaatsvinden in uw situatie kunt u uiteraard aan ons doorgeven. Na twee jaar zullen wij ofwel uw gegevens verwijderen, ofwel u opnieuw benaderen om u verder te infomeren en indien van toepassing opnieuw toestemming vragen uw persoonsgegevens nog langer in ons bestand op te nemen.

Riskonet registreert gegevens over het gebruik van de website. Dit zijn onder andere gegevens over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. Daarvoor worden geanonimiseerde gegevens van Google Analytics gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Riskonet gebruikt daarbij functionele cookies en tracking cookies. Met deze gegevens kan Riskonet de website verbeteren en aanpassen op de algemene wensen van de gebruiker.

Eventuele vragen over ons privacybeleid, inzage in uw gegevens of klachten kunt u sturen naar [email protected].

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]