Register ‘risicodeskundige’ belangrijk voor ontwikkeling professie

02 oktober 2018

“Goed voor beroepsgroep, verzekeraars en klant” Zo’n 300 mensen in Nederland noemen zichzelf ‘risico professional’ of ‘risicodeskundige’. Hoewel er al jaren een register bestaat waarin deze experts zich kunnen laten inschrijven, is de registratie nu op een nieuwe leest geschoeid. De eisen zijn duidelijker en de lat ligt hoger. “Deze kwaliteitsimpuls is goed voor de beroepsgroep, voor verzekeraars en zeker ook voor de verzekeringsklant”, zegt Marko van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars) die met een aantal mensen uit het vak, onder wie Ron de Bruijn (Riskonet) de vernieuwingen realiseerde.

Wat mag je van een risk professional verwachten? Wat kan en weet deze, hoe werkt deze en welke kwaliteit heeft zijn of haar werk? Het zijn zaken die het bestaande beroepsregister van het beroepsvereniging NIVRE al een jaar of vijftien vastlegt. Volgens Marko van Leeuwen (Beleidsmedewerker Verbond van Verzekeraars) en Riskonet’s Ron de Bruijn – die als lid van een werkgroep kritisch meedenkt – was het systeem aan vernieuwing toe.

Waarom is de vernieuwing zo belangrijk?

De Bruijn: “Er is nog geen gebrek aan goede risicodeskundigen, wel aan uniformiteit van kwaliteit en aanpak. Om de beroepsgroep in staat te stellen zich te ontwikkelen en te verbeteren, moeten we eisen stellen aan onszelf en elkaar. Het kost tijd om dat op poten te zetten, maar uiteindelijk zorgen registratie en ontwikkeling van het vak voor meer professionaliteit. Ook kan het de aanwas van jonge nieuwkomers bevorderen. Van dat alles plukken verzekeraars en ondernemingen op den duur de vruchten.”

Waarom is het logisch dat juist het Verbond van Verzekeraars zo nadrukkelijk meewerkt aan een ‘upgrade’ van het register?

Van Leeuwen: “Wij voelen een verantwoordelijkheid, hoewel de beroepsgroep zelf zal moeten werken aan de ontwikkeling van hun vak. Een groot deel van de beroepsgroep werkt voor verzekeraars of verzekeringsmakelaars, of bij adviesbureaus die deze organisaties adviseren. Het werk heeft – linksom of rechtsom – een verband met de verzekeringsbranche. Daar leeft al langer de behoefte om de kwaliteit van de risicodeskundige nog wat beter te borgen. Dat is nodig om nog meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud en kwaliteit van het advies over risico’s dat risicodeskundigen geven aan verzekeraars én klanten.”

Waarom voldeed de oude situatie niet?

“Het register functioneerde, maar de onderlinge interactie kon een impuls gebruiken. Expertise-uitwisseling, discussie en reflectie zijn belangrijk om de beroepsgroep continu te voeden en te versterken. Bovendien was slechts een beperkt deel van de beroepsgroep geregistreerd. We maken er binnen het kader van de NVVK – de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen – werk van om de groep van risicodeskundigen als geheel veel meer te betrekken bij de verzekeringsbranche. We zochten tevens een manier om de kwaliteit meer te objectiveren en te borgen. Meer gekoppeld aan de wensen en behoeften van verzekeraars en verzekeringsmakelaars. Zij, maar zeker ook hun klanten, hebben het grootste belang bij kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid.”

“Om de beroepsgroep in staat te stellen zich te ontwikkelen en te verbeteren, moeten we eisen stellen aan onszelf en elkaar”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Wat zijn de nieuwe eisen?

“We leggen de lat absoluut hoger, we willen professionaliseren. Je moet het over risico’s kennis en kunde hebben, maar ook beschikken over andere vaardigheden. Je moet in gesprek kunnen gaan met ondernemers, je advies goed kunnen onderbouwen, mensen kunnen overtuigen, begrijpelijk rapporteren en presenteren. Er zijn heel andere skills nodig dan een decennium geleden. Om geregistreerd te worden, moet je een assessment ondergaan, waarbij je kennismaakt met je sterke en zwakkere kanten. Daarnaast kijken wij naar vakkennis, waarbij wij ons richten op papieren en praktijk, om zeker te weten dat er een bepaalde basiskennis is. Er is in feite geen complete opleiding tot risicodeskundige, wel zijn er trainingen en cursussen die opleiden tot een zeker niveau. Uiteraard is een bepaalde minimum werkervaring in het werkveld van risico, veiligheid en preventie bepalend voor toelating tot het register. Zo moet je minimaal 800 uur – meer dan de helft van je tijd – als risicodeskundige werken.”

De lat wordt hoger gelegd?

Ron de Bruijn: “Zeker. Wij willen dat iedere vakbroeder of -zuster aan het PE-model gaat voldoen. Dat betekent onder meer dat je door je registratie aangeeft dat je bepaalde opleidingen en trainingen gaat volgen en dus je kennis ontwikkelt en bijhoudt. Dat is niet vrijblijvend. Wie verzaakt, riskeert beëindiging van de registratie. Alleen zo krijgen we de kwaliteit van wat wij wel eens de ‘risk engineering community’ in Nederland noemen naar een hoger niveau en kunnen we die kwaliteit handhaven. Registratie gaat gelden voor individuen. Maar ook risk engineering afdelingen van verzekeraars, makelaars of adviesbureaus kunnen zich kwalificeren. Aan dit laatste model wordt overigens nog gewerkt.”

De nieuwe systematiek is nog niet volledig klaar, er wordt voorlopig nog gebouwd. Wensen?

Marko van Leeuwen: “We willen graag een betere opleiding en een kennistoets. Dat is wel lastig, want welke kennis mag je als basis kiezen? Welk niveau is op korte en langere termijn haalbaar? Kortom: hoe hoog leggen wij de lat? Een complicatie is dat de groep van circa 300 personen en een bescheiden jaarlijkse aanwas relatief klein is; het is niet eenvoudig om een opleider te vinden die deze groep als doelgroep groot genoeg vindt.”

Wat is de ontwikkeling die ‘risicodeskundigheid’ moet doormaken?

“Het gaat er anno 2018 niet alleen meer om dat verzekeraars hun acceptatiebeleid en -praktijk onderbouwen. Er is meer dan alleen het verzekeren van die risico’s, bedrijven kunnen investeren in maatregelen en aan preventie doen. Inzicht in de risico’s is één eis aan een risicodeskundige, maar kennis hebben over hoe om te gaan met die risico’s wordt steeds belangrijker.”

Gedeelde belangen?

“Zeker, voor de verzekeraar, maar juist ook voor de klant. Die heeft belang bij goed advies! Want daarop moet hij zijn investeringsbeslissingen nemen. Een goed advies helpt, maar de ondernemer moet ook met feiten en argumenten worden ondersteund om het geld er voor te willen uittrekken. Dat lukt alleen als de risicodeskundige zijn professie op een bepaald niveau beoefent. Door diens professionaliteit aantoonbaar te borgen, wint hij aan overtuigingkracht en geloofwaardigheid.”

De actuele stand van zaken?

Ron de Bruijn: “Er zijn nu 70 aanmeldingen voor registratie. En de teller loopt, er is duidelijk belangstelling.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven