Risk management in China volop in ontwikkeling

29 mei 2019

Even voorstellen: Danfer Gao, founder en CEO van Global Loss Control in Shanghai. Gao en zijn gespecialiseerde risk management consultants hebben zich aangesloten bij het mondiale Riskonet-netwerk. De Chinese risicoconsultant: “Wij ondersteunen bedrijven en verzekeraars bij risk management vraagstukken, een terrein dat in China volop in ontwikkeling is.”

Global Loss Control, opgericht in 2017, opereert met zes consultants en engineers in de regio in en rond Shanghai. Het adviesbureau werkt veelal voor Europese en Amerikaanse bedrijven in China en voor lokale verzekeraars. “Juist vanwege onze ervaring met de internationale bedrijven vragen verzekeraars ons dikwijls om te adviseren. Ook andersom bieden wij voordelen, met name door onze kennis van en ervaring met lokale wet- en regelgeving en hoe verzekeraars werken. Zo bieden wij asset risk management rapportages voor verzekeraars en adviseren wij bedrijven over manieren om veilig te opereren en aan de eisen en wensen van overheden en verzekeraars te voldoen. Hands-on, met veel theoretische kennis en praktische ervaring.”

Veel werk te doen

Dat er op dat gebied ook in de sterk geïndustrialiseerde regio’s van China veel werk te doen is, mag duidelijk zijn. Danfer Gao brengt grote calamiteiten in herinnering, zoals die in kustplaats Tianjin (bij Beijing) die zes jaar geleden honderden doden eiste. “Ook recenter zijn er grote ongevallen geweest bij vooral chemische bedrijven, die ervoor gezorgd hebben dat veiligheid veel meer aandacht krijgt bij overheden dan voorheen. Niet alleen grote chemische concerns maar ook middelgrote ondernemingen voelen de druk om veiliger te werken, van overheden én van verzekeraars”, zegt Gao, die veel klanten in de chemie en technologie heeft.

“Na incidenten komen overheden dikwijls met nieuwe regels, maar veel ondernemers zijn zich daar niet altijd van bewust, of ze zien niet hoe ze daaraan kunnen voldoen zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Wij als risk consultants kunnen ze goed verder helpen.”

Nieuwe partner in China

In een gesprek met Danfer Gao blijkt al snel waarom hij de zeer welkome nieuwe partner van Riskonet is in China: hij spreekt de internationale taal van ervaren risk management professionals. “Wij werken als consultant en adviseur voor zowel internationale ondernemingen die zich in China hebben gevestigd als voor verzekeraars op de Chinese markt. Wij kennen de lokale situatie en de wetgeving en zetten deze kennis in om bruggen te slaan tussen beide partijen.”

“Bedrijven moeten zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen en de eisen die overheden stellen en wat ze kunnen of moeten doen om daaraan te voldoen. Ook vergroten wij graag de awareness bij organisaties over de noodzaak van maatregelen, niet alleen om de feitelijke risico’s te verkleinen en schade te voorkomen of beperken. Het is ook belangrijk dat er een dialoog komt tussen bedrijven en verzekeraars over risico’s, mogelijke schade en dekking. Ook bij verzekeraars zijn er mogelijkheden om in goed contact met organisaties tot overeenstemming te komen over eisen en wensen. Een echte dialoog over risico- en schadebeperking is voor beide partijen veel profijtelijker dan een zwart-wit stellingname van beide zijden met harde eisen.”

"Bedrijven moeten zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen en de eisen die overheden stellen en wat ze kunnen of moeten doen om daaraan te voldoen."

Danfer Gao
Founder en CEO van Global Loss Control

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Advisering in allerlei vormen

Global Loss Control biedt advisering in allerlei vormen (zie kadertekst). “Ook bieden wij onze klanten ons International Global Loss Control platform. Dit is een intelligent online Risk Consulting-dienstverleningssysteem dat gebruikers in staat stelt risico-onderzoek onafhankelijk en professioneel uit te voeren om het potentiële risico te identificeren, te evalueren en te beheersen. Het systeem is opgezet volgens wereldwijde best practices op het gebied van risico-onderzoek. Met de kracht van Big Data en Artificial Intelligence technologie, kan het platform niet alleen de kosten voor risicomanagement sterk verlagen, maar ook de efficiëntie vergroten.’’

 

Danfer Gao is de senior risk consultant van GLC in Shanghai, China. Hij is verantwoordelijk voor de adviesdiensten van het jonge bedrijf op het gebied van vastgoedrisicobeheer voor klanten van GLC. Danfer Gao heeft meer dan 10 jaar ervaring in projectrisico-adviesdiensten en property loss prevention engineering voor de chemie, voedselverwerking, magazijn & distributiecentra, farmacie, telecommunicatie & datacentra, halfgeleiderfabrieken, machinewerkplaatsen en andere industrieën. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Property Underwriting Survey, die een risicoconsultant in staat stelt om een vastgoedverzekering beter af te sluiten.
  • Property Loss Control Surveys, die de klant helpen bij het identificeren van de risico’s in de operatie en het bieden van de kosteneffectieve oplossingen.
  • Project Risk Engineering Service voor design review, construction follow-up en acceptatie, die de klant helpen bij het bouwen van inherent veilige installaties in termen van het voorkomen van materiële schade.
  • Ondersteuning van ondernemingen bij het formuleren van safety management standards.
  • Property loss prevention training.
  • Safety assessments.
  • Business Continuity Management (BCM).

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven