Riskonet ambassadeur van Made Blue: met klanten in actie

Mei 9, 2023

Eén liter drinkwater voor één liter sprinklerwater

Het zijn schokkende cijfers: 785 miljoen mensen op aarde hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Elke dag sterven 1.300 mensen aan vervuild water. Naar verwachting krijgt twee derde van de wereldbevolking tegen 2025 te maken met waterschaarste. Als je dan weet dat je voor €2,50 één wereldburger een jaar lang aan schoon drinkwater kunt helpen, wat doe je dan? Riskonet komt, samen met opdrachtgevers in actie: één liter water voor een medemens voor één liter water in sprinklerinstallaties.

 

Goed drinkwater is in Nederland een vanzelfsprekendheid, je kunt het overal zo uit de kraan drinken. Voor Ron de Bruijn van Riskonet was onlangs de confrontatie met de praktijk buiten Nederland behoorlijk confronterend. Tijdens een bijeenkomst hoorde hij Machiel van Dooren, medeoprichter van Made Blue – een goededoelenorganisatie, sinds 2014 gespecialiseerd in schoon water – de kille cijfers opnoemen. Bijvoorbeeld dat nu meer dan 400 miljoen Afrikanen leven in waterarme landen. Dat tegen 2050 waarschijnlijk vijf keer zoveel land ten prooi zal vallen aan extreme droogte. En ook dat de helft van alle scholen ter wereld geen toegang tot schoon water heeft en adequate sanitaire voorzieningen mist.

 

Ron de Bruijn: “Ik kon die cijfers haast niet geloven. Als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk treurigmakend. Zeker als je verneemt dat relatief bescheiden investeringen een enorm verschil maken.”

Want Machiel van Dooren weidde vervolgens uit over hoe Made Blue investeert in watervoorzieningen in landen waar permanent waterschaarste heerst, zoals Ethiopië̈, Tanzania en Vietnam. Dat doen ze op een transparante en duurzame manier. Hij legt uit hoe zijn organisatie met steun van inmiddels 500 bedrijven het verschil maakt in Afrika en Zuidoost-Azië: “Wij slaan putten, leggen waterreservoirs aan, zorgen voor het leidingwerk naar woningen en scholen en installeren de wastafels, kranen en andere voorzieningen voor het gebruik. Zo zetten we elke 30 cent die we van onze sponsoren en ambassadeurs krijgen om in 1.000 liter schoon drinkwater.”

“Ik kon die cijfers haast niet geloven. Als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk treurigmakend. Zeker als je verneemt dat relatief bescheiden investeringen een enorm verschil maken.”

Ron de Bruijn

‘Mini water grid’

Zo heeft Made Blue onlangs in Bangladesh een ‘mini water grid’ aangelegd waarmee in één keer honderd gezinnen zijn geholpen. “Het begon bij een waterreservoir van 5.000 liter dat we in een eenvoudige watertoren hebben ondergebracht. De pijpleidingen zijn gelegd, zonnecellen voorzien het systeem van stroom, tappunten zijn geïnstalleerd. Elk huishouden legt ongeveer een dollar per maand in om de gemeenschappelijke spaarpot van het systeem te vullen, voor gebruik, onderhoud en reparatie.”

Made Blue, een bescheiden organisatie met vijf medewerkers, heeft een inmiddels beproefd concept om bedrijven in Nederland bij te laten dragen aan de voorziening van schoon drinkwater. Machiel legde tijdens zijn spreekbeurt uit: “Bepaal de waterbesparing of het verbruik van je product, dienst, organisatie of klant en zet die om in evenveel liters schoon drinkwater. Dat is tastbaar en gegarandeerd en kan bij ons programma ‘Een liter voor een liter’. Sommige bedrijven compenseren het waterverbruik van hun hele organisatie. Made Blue verzorgt een jaarlijks certificaat en helpt proactief mee om het wereldkundig te maken. Andere organisaties doneren namens een klant of klantengroep.”

 

Getroffen door eenvoud en effectiviteit

Ron de Bruijn was getroffen door de eenvoud én de effectiviteit van de oplossing, die zoveel betekent voor de betrokkenen in wijken en dorpen. Ron: “Ik ben nog tijdens de bijeenkomst op Machiel afgestapt om samen te bekijken hoe wij mee kunnen doen. Eén liter voor één liter, hoe kunnen wij dat doen? Hoeveel water gaat er in een sprinklerbassin? Hoeveel klanten hebben wij die deze bassins gebruiken, denk je eens in hoeveel water ze in totaal opslaan? Zouden we daar een schoonwaterbijdrage op kunnen baseren, uiteraard in samenspraak met de klant?”

Zo gingen Ron en Machiel aan de slag. “Met 1.000 liter water kan je één kind een jaar lang verzekeren van schoon water op school”, stelde Machiel. Ron voegde toe: “Dat betekent dat een sprinklerbassin van 500 kuub (van 500.000 liter dus), zich als volgt vertaalt naar de lokale situatie in bijvoorbeeld Ethiopië: deze hoeveelheid water volstaat om meer dan 50 kinderen te voorzien van toegang tot water en hygiëne gedurende de hele lagere school periode, dat is acht jaar in de meeste Afrikaanse landen! Als je je die impact voorstelt, dan is het toch een no-brainer dat je de kosten – 30 cent per kuub, samen €150 per jaar – als organisatie voor je rekening neemt?”

 

Hoe gaat het werken?

Machiel en Ron werken nog aan de detailinvulling van hun ‘Eén liter voor één liter’ plan voor Made Blue ambassadeur Riskonet. “Ik stel mij voor”, filosofeert Ron, “dat wij bij elk uitgangspuntendocument dat wij maken voor een sprinklerinstallatie de grootte van de tank nemen en die omzetten in liters drinkwater en geld. Riskonet doneert dat bedrag vervolgens aan Made Blue. We kunnen dan aan de klant voorstellen hetzelfde te doen. We zetten dan een extra regel in het ‘Uitgangsdocument’, het extra donatiebedrag komt dan op de factuur voor ons werk, waarbij wij zorgen voor de afdracht aan Made Blue. Elke donatie die wij op deze wijze doen, matcht onze klant met een identiek bedrag. Dubbele inzet voor dubbele impact!”

Het contact met Made Blue heeft Ron enthousiast gemaakt voor deze en andere diensten van de organisatie. “Ik heb daar nooit zo bij stil gestaan, maar wie heeft duur bronwater nodig? Stop met bronwater en tap gefilterd, gekoeld en bruisend water uit de leidingwaterkoeler van Made Blue. Dat is duurzamer, makkelijker en vaak voordeliger.” Om af te sluiten met een Ron-cliffhanger: “Ik ga daar de deelnemers aan het aanstaande NARIM-congres mee laten kennismaken.”

 

Oproep Riskonet: doet u mee?

Bent u geïnteresseerd in de ‘schoonwateractie’ van Riskonet met Made Blue? Of bent u na het lezen van deze post meteen ‘om’ en wilt u namens uw organisatie meteen praten over de invulling en de details? Neem contact op met Ron de Bruijn via [email protected].

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven