Riskonet begeleidt harmonisatie-onderzoek CCV

29 mei 2017

Gelijke werkwijzen, gelijke uitkomsten? Laat vijf inspecteurs een sprinklerinstallatie keuren volgens een vastgesteld inspectieschema. Is hun aanpak dan min of meer gelijk en komen zij dan ook tot een eensluidend oordeel? Dit is kern van de vraag die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voorlegde aan Riskonet: doe een harmonisatieonderzoek naar de inspectie VBB-systemen.

Vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) worden in Nederland geïnspecteerd door vijf daartoe geaccrediteerde instanties: ANPI, BVI, Bureau Veritas, Kiwa R2B en VdS. Maar leveren hun inspecties in gelijke situaties ook gelijke uitkomsten op? Is de praktijk van de inspectiemethoden uniform?

Dezelfde werkwijze, dezelfde uitkomsten

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat inspectie-instelling A eenzelfde sprinklerinstallatie afkeurt, instelling B deze goedkeurt en instelling C ‘m goedkeurt met opmerkingen”, vertelt Tom de Nooij, Risk Engineer bij Riskonet. “Dezelfde werkwijze moet leiden tot de dezelfde uitkomsten. Het is een eervolle taak om in opdracht van het CCV als een soort ijkmeester aan de slag te gaan en om te onderzoeken of er sprake is van harmonisatie.”

Praktijktest

“Met de opdrachtgever besloten wij dat de kern van het harmonisatie-onderzoek een praktijktest wordt, uit te voeren bij een groot retailbedrijf in Utrecht. Tijdens de driedaagse sessie in mei krijgt elke betrokken instantie tot taak de inspectie van de sprinklerinstallatie van het bedrijf uit te voeren. Wij vergelijken de gekozen aanpak, de analyses en het eindoordeel met elkaar. Dit tegen de achtergrond van het CCV-inspectieschema VBB-systemen.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Organisator en scheidsrechter

Tijdens de inspectiedagen is Riskonet zowel organisator als onderzoeker. “Wij hebben het uitgangspuntendocument opgesteld, zodat alle deelnemende organisaties weten waar het om gaat. Zij maken een inspectieplan en gaan aan de slag. Wij zorgen tijdens de testdagen voor gelijke omstandigheden en een optimale werksituatie voor de inspecteurs, die de volledige vrijheid hebben om bijvoorbeeld pompen te laten starten of het brandalarm te laten afgaan.”

Verschillen terugbrengen

Tom de Nooij benadrukt dat het onderzoek geen wedstrijd is. “Wij zoeken niet naar wie de beste inspectie heeft uitgevoerd of de minste foutjes heeft gemaakt. Wel zoeken wij naar de verschillen in de inspectieplannen en –rapporten en in de wijze van uitvoering. Zo beoordelen we doelstelling, scope, benadering, interpretatie, analyse en uitkomsten. Dit zijn stuk voor stuk elementen waarop de inspectieschema’s mogelijk moeten worden aangepast, om verschillen terug te brengen of te elimineren.”

Op zoek naar harmonisatie

Uiteindelijk levert Riskonet de analyse van gevonden verschillen: eventuele ‘disharmonisaties’. “Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de interpretatie van de risico’s in een opslagruimte en van categorieën van goederen. Inspecteert iemand normconform of op afgeleide doelstelling? Naar de letter van de voorschriften of naar de geest?”

De uitkomsten worden besproken met het CCV en met de inspectie-instellingen. “De inspecteurs leren van elkaar en de werkwijzen – feitelijk de best practices – worden uitgewisseld en afgestemd. Zo ontstaat harmonisatie. Daar zoeken wij naar – uiteraard met een betere inspectiepraktijk als ‘hoger doel’. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven