De kracht van samenwerking

5 februari 2021

Een nieuw initiatief tussen Safety-Improvement Company in Nederland en Riskonet in Turkije levert voor een grote internationale energieleverancier een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie.

Safety-Improvement Company (SIC) is een onafhankelijke partner die zijn klanten helpt bij het verbeteren van hun risicobeheer. SIC heeft van een van de grootste energiebedrijven van Europa de opdracht gekregen te helpen bij de implementatie van een grootschalig project gericht op het verder verbeteren van de veiligheid in de hele organisatie. De klant in kwestie is actief in een groot aantal landen, waaronder Nederland, Duitsland en Turkije.

Leiderschap in veiligheid

Guus Koomen, Senior Advisor/Trainer bij SIC legt uit dat er is gevraagd een leiderschapsprogramma op het gebied van veiligheid te ontwikkelen. SIC gaat voor de verschillende managementniveaus de hiervoor noodzakelijke training verzorgen. Het doel: een verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk door de gehele organisatie. Met het oog op de omvang en het soort activiteiten van de organisatie, is dit een zeer belangrijk thema.

Menselijk gedrag

Guus vervolgt dat er op het gebied van technologie en hardware veel manieren zijn waarop je de veiligheid binnen een organisatie kunt verbeteren, maar dat het ook essentieel is om rekening te houden met menselijk gedrag. “Daar gaan wij een rol in spelen. Een van onze specialisaties is namelijk het aanleren en ontwikkelen van de soft skills die nodig zijn om de communicatie te verbeteren en een open sfeer te creëren. De klant heeft ons gevraagd hier een trainingsprogramma voor te ontwikkelen en te implementeren in Nederland, Duitsland en Turkije.”

“Hoewel onze focus verschilt, werken Riskonet en SIC in een vergelijkbaar vakgebied en vullen we elkaar aan in samenwerkingsprojecten zoals deze”

Guus Koomen
Guus Koomen, Senior Adviseur/Trainer bij Safety-Improvement Company

Aanvullend

Het trainingsprogramma wordt ontwikkeld in het Nederlands, om daarna te worden gebruikt in Nederland, Duitsland en Turkije. Uit oogpunt van taal en cultuur moet een dergelijk trainingsprogramma in de lokale taal en door een lokale opleider worden gegeven. Voor SIC in Nederland en Duitsland is dit geen probleem, omdat ze Nederlands- en Duitssprekende medewerkers hebben. Voor Turkije wordt de hulp ingeroepen van de lokale Riskonet partner. “Hoewel onze focus verschilt, werken Riskonet en SIC in een vergelijkbaar vakgebied en vullen we elkaar aan in samenwerkingsprojecten zoals deze”, voegt Guus toe.

Waarde toevoegen

Özlem Emgen, Riskonet partner in Turkije, is ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking een algehele meerwaarde zal betekenen en de diensten van Riskonet op het gebied van veiligheid zal versterken. In nauwe samenwerking met de klant en door gebruik te maken van haar kennis van de lokale cultuur en taal, zal zij beginnen met het afnemen van interviews volgens het door SIC beoogde format. Daarna zal zij de bevindingen bundelen, een documentbeoordeling uitvoeren, de training aanpassen aan de bevindingen en vervolgens de training geven. Ze kijkt erg uit naar dat specifieke deel van deze nieuwe samenwerking, maar ook naar het voortbouwen op een jarenlange werkrelatie met Guus. “De knowhow en ervaring die dit programma met zich meebrengt helpt Riskonet in Turkije het aanbod van diensten te verbreden die zijn gericht op het verbeteren van veiligheidsprestaties. Ik vind het altijd fijn als ik waarde toe kan voegen voor klanten.”

Kennis, deskundigheid en wereldwijde aanwezigheid

De huidige stand van zaken, zo concludeert Guus, is dat de contracten zijn ondertekend en dat de eerste trainingssessies over enkele maanden van start gaan. “We voeren eerst een nulmeting uit, waarna het trainingsprogramma wordt ontwikkeld en geïmplementeerd op de desbetreffende kantoren van de klant. Sleutelwoorden in dit samenwerkingsinitiatief zijn gezamenlijke kennis, gezamenlijke expertise en een wereldwijde aanwezigheid. Het is alleszins denkbaar dat onze samenwerking wordt uitgebreid naar regio's zoals Zuid-Afrika en andere delen van de wereld.”

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven