Scope 12: houvast voor verzekeraars, installateurs én gebouweigenaren  

14 mei 2020

Op steeds meer daken van bedrijfspanden verschijnen zonnepanelen. Verzekeraars gaan mee in de trend, met een scherp oog op mogelijke risico’s van dakbelasting en brandgevaar. De nieuwe certificatieregeling Scope 12 die dit voorjaar werd vastgesteld geeft verzekeraars installateurs én gebouweigenaren houvast. Waarbij elke verzekeraar overigens nog steeds eigen accenten kan leggen. 

Wie zijn onderneming wil vergroenen, heeft met het plaatsen van zonnepanelen een praktische, uitvoerbare optie. Vooral de uitgestrekte platte daken van logistieke bedrijven zijn – vanwege het ontbreken van schoorstenen en andere hinderlijke elementen – een zeer gewilde locatie. En wie het wiel niet zelf wil uitvinden, kan in zee met gespecialiseerde, professionele ontwikkelaars van zonneparken zoals Sunrock, zo kon u eerder op deze plaats lezen. In een vorige blog maakte Gerrit Vink van Riskonet korte metten met de fabels dat zonneparken per definitie brandgevaarlijk zouden zijn en dat verzekeraars de vingers er niet aan zouden willen branden.  

Eenvoudige eis

“Dat wij niet mee willen in de trend is pertinent onjuist”, zegt Gerard Kerkman, lid van het platform Risicodeskundigheid van het Verbond van Verzekeraars en werkzaam bij een verzekeraar. “Want als verzekeraars gaan wij mee met nieuwe technologie – zoals zonnestroom. Het hoort er gewoon bij. Wij hebben daarbij wel een relatief eenvoudige mits: mits de panelen en de installatie voldoen aan de normen en de kwaliteitseisen die er zijn.” 

Kerkman vindt het belangrijk om te benadrukken dat verzekeraars wel reden hadden tot enige terughoudendheid. Want snelle groei gaat soms gepaard met wildgroei. Hij bestrijdt dat installateurs hun eigen gang konden gaan. “Er waren natuurlijk al veel langer NEN-normen en andere maatstaven waar een vakkundig bedrijf wel raad mee weet. Helaas bezuinigden sommige installateurs op het niveau van de mensen die ze inzetten – soms kwam er alleen als de zonnepanelen uiteindelijk aan het lichtnet moesten worden gekoppeld een gediplomeerd vakman aan te pas. Dat zijn praktijken waar we van af wilden. Wat we nodig hebben, is goed opgeleide mensen op het dak én kwaliteitswaarborgen en controles.  

Reden tot zorg

Waar maken verzekeraars zich druk om? “Wij hebben reden tot zorg, naar aanleiding van concrete schades die we hebben gehad”, zegt Kerkman. “Er zijn branden geweest, maar denk ook aan het risico van instorting van daken. Als je kijkt naar het bouwbesluit, dan hoeven tijdelijke bouwobjecten veel minder zware daken te hebben. Dan hebben we het bijvoorbeeld over loodsen. Wil je daar zonnepanelen op plaatsen, dan moet je je afvragen of je niet over een kritische grens gaat. Hetzij direct, hetzij als er in de winter ook nog een pak sneeuw bij komt.” 

Wie met zonnepanelen aan de slag gaat, begrijpt doorgaans goed dat dat niet kan zonder de verzekeraar erbij te betrekken. De kleine letters zeggen dat elke risicowijziging dient te worden gemeld, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd te gebeuren, bevestigt Kerkman. “Overigens spelen daar zeker niet altijd kwade bedoelingen bij. Een bedrijf kan een nieuwe machine in gebruik nemen, zonder op het idee te komen dat de waarde een factor kan zijn voor zijn brandverzekering of dat het brandgevaar toeneemt. 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Wij hopen dat Scope 12 eenheid van aanpak gaat opleveren en duidelijkheid voor iedereen die betrokken is bij ontwikkeling, aanleg en onderhoud van zonneparken” 

Gerard Kerkman
Lid van het platform Risicodeskundigheid

Zicht op risico’s

De grote vlucht die zonnepanelen hebben genomen – en de vragen over risico’s – hebben het Verbond van Verzekeraars er vorig jaar toe gebracht om een brochure uit te brengen over veiligheid en risico’s van zonnepanelen. En hoewel het nergens in de brochure met zoveel woorden zo wordt genoemd, trok het Verbond wel degelijk even de touwtjes aan. “Met de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is er een toenemend belang voor de verzekeringsbranche om zicht te krijgen op het technische aspect van zonnepanelen en de risico’s die daarmee samenhangen”, zo schrijft het Verbond.

Ook volgden er gesprekken tussen de verzekeraars en brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland. Er kwam een certificatieregeling voor installaties, waar ook verzekeraars nadrukkelijk over hebben meegedacht. Deze regeling – beter bekend onder de naam Scope 12 – stelt technische en installatie-eisen aan zonneparken en gaat naar verwachting in 2021 in. Kerkman: “Wij kunnen aan de hand hiervan zien of installaties goed zijn aangelegd. Daar hebben wij als Verbond bewust geld in gestoken. Dat geeft aan dat wij graag mee gaan met de ontwikkelingen. Mits de kwaliteit en de veiligheid gewaarborgd zijn. 

Behoefte aan kwaliteitsbeoordeling

Voor ons als verzekeraars vult Scope 12 de behoefte in aan een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties door gecertificeerde bedrijven. De regeling geeft duidelijkheid en houvast voor alle betrokkenen. Elke verzekeraar heeft het recht z’n eigen acceptatiecriteria te hanteren, maar zal in grote lijnen kunnen vasthouden aan de Scope 12 regeling. Wij hopen dat deze regeling eenheid van aanpak gaat opleveren en duidelijkheid voor iedereen in Nederland die betrokken is bij ontwikkeling, aanleg en onderhoud van zonneparken. Ik hoop dat het voor verzekeraars met Scope 12 makkelijker wordt om de risico’s te nemen. Dat ze nu, net als bij het sprinklercertificaat en het borgcertificaat op de inbraakbeveiliging, iets hebben om zich aan vast te houden. Het is een stap naar meer eenduidigheid.  

“Het is een groot goed dat we samen met de installatiebranche – zoals eerder op het terrein van brandmeldinstallaties – helderheid hebben kunnen scheppen”, zegt Kerkman, die nog wel één wens heeft: “We zouden graag de gebruikers van de zonnepanelen, de eigenaren van de daken, nog meer bij dit proces betrekken.” 

Gerrit Vink, Riskonet:

“Voorkom dubbele eisen en kosten voor inspectie en certificering”

Eigenaren en exploitanten van zonnepaneelinstallaties hebben belang bij aantoonbaar veilige en betrouwbare installaties, vindt Gerrit Vink, die als senior consultant bij Riskonet veel ervaring heeft op dit terrein.  

“Zeker weten dat de producten goed zijn en dat de installatie vakkundig is uitgevoerd, is in het belang van de verzekerbaarheid van zowel de zonnepanelen zelf als van de gebouwen waarop ze zijn geplaatst. En uiteindelijk, als belangrijkste: van de bedrijfscontinuïteit.” 

Vink meent dat de nieuwe technische opleveringsinspectie van de Scope 12 certificeringsrichtlijn een prima instrument lijkt om dit aan te kunnen tonen. “Een voorwaarde voor succes is wel dat Scope 12 breed geaccepteerd gaat worden door alle betrokken partijen zoals installateurs, financiers en verzekeraars. We moeten voorkomen dat eigenaren worden opgezadeld met verschillende of misschien zelfs dubbele inspectie- en certificeringseisen en kosten. Scope 12 moet daarom niet worden ingezet als een extra instrument, maar in plaats van bestaande eisen”, vindt Vink. 

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven