Onze services en oplossingen
voor uw resultaat

Organisaties die hun bedrijfsrisico’s integraal in beeld brengen, zetten daarmee een reuzenstap in de richting van werkelijk ‘in control’ zijn. Integraal risk management van Riskonet gaat uit van een brede visie op risico’s – asset-gerelateerd en anderszins – met meer overzicht en inzicht en uiteindelijk een beter resultaat.

Welke services en oplossingen zijn geschikt voor uw onderneming? We staan u graag te woord

Organisatieadvies

Een integraal veiligheidsbeleid vraagt om goed overzicht op en inzicht in het totaalplaatje van risico’s en maatregelen. U wilt immers klaar zijn voor ‘the unexpected’. Ontwikkel daarom een risicobeleid dat duidelijk verder gaat dan het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en/of aan de wensen van de verzekeraar.
lees meer

Risicobeleid

Welk risico op onheil beschouwt u voor uw organisatie als ‘aanvaardbaar’? En in het verlengde van deze vraag: welk deel van dit risico wil uw organisatie voor eigen rekening nemen en welk deel moet er verzekerd worden? Riskonet begeleidt uw organisatie bij het opzetten van een risicobeleid dat spoort met de bedrijfsstrategie.
lees meer

Asset veiligheid

Alleen een persoonlijke, professionele maatwerkaanpak levert asset risk management op dat werkelijk integraal en afgewogen is. Dat is de manier waarop Riskonet graag voor u te werk gaat wanneer wij voor uw organisatie een totaalbeeld opstellen.
lees meer

Environment, health and safety

In veel ondernemingen krijgt ‘Environment, Health & Safety’ (EHS) terecht veel aandacht. Maar volledige compliance aan wet- en regelgeving kan een flinke organisatorische kluif zijn. In situaties waarin klanten, overheden en verzekeraars compliance aan EHS-normen verlangen, kan Riskonet u ondersteunen.
lees meer

Riskonet oplossingen

Onze dienstverlening geeft opdrachtgevers controle over hun veiligheidssituatie. De services die Riskonet biedt om deze controle te realiseren omvatten ook een serie veelgevraagde oplossingen die hun waarde in menige organisatie ruimschoots hebben bewezen. Dit zijn de drie specifieke Riskonet assessment-oplossingen waarmee wij u zeer gericht kunnen ondersteunen.

PARA

Pre Acquisition Risk Assesment

Een specifieke vorm van assessment is Pre-Acquisition Risk Assessment (PARA). Hierbij adviseert Riskonet klanten over de actuele veiligheid van objecten waarvan de aankoop wordt overwogen en de risico’s die daaraan zijn verbonden. Een PARA kan een waardevol en integraal onderdeel zijn van de brede ‘due diligence’ rond aan te kopen onroerend goed. Opdrachtgevers geven aan dat het beeld dat zij van een asset opbouwen in financiële, juridische en gebruikszin, niet compleet is zonder de technische blik, met specifieke aandacht voor materiële veiligheid.

PCRA

Pre Construction Risk Assessment

Een vergelijkbare dienst is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers die aan de vooravond staan van een bouwproject of een bouwproject willen kopen: de Pre-Construction Risk Assessment (PCRA). Met deze oplossing schetsen Riskonet-experts een compleet beeld van alles wat invloed kan hebben op de veiligheid bij een nieuwbouw- of ontwikkelproject. Met een PCRA ondersteunt Riskonet u bij het laten aansluiten van een nieuwbouwinvestering bij uw risicoprofiel en -strategie, rekening houdend met wet- en regelgeving en wensen van verzekeraars.

GAAS

Gap Assessment Asset Safety

Bedrijven houden graag zelf de regie over de veiligheid en continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Met het door onszelf ontwikkelde Gap Assessment Asset Safety-model (GAAS) bieden wij u een integrale benadering van materiële veiligheid op locatie. Het GAAS-assessment richt zich op actuele wet- en regelgeving, bedrijfscontinuïteit en verzekerbaarheid van de assets. Wij constateren eventuele tekortkomingen en reiken kansen voor verbetering aan, bijvoorbeeld voor persoonlijke en vluchtveiligheid, preventie en repressie.

Verzekeraars

Hoeveel risico wilt u met uw organisatie voor eigen rekening nemen? Hoe zwaar is de mogelijke schade en hoe groot kunnen de gevolgen voor uw organisatie zijn? Welk deel van het risico wilt u liever voor rekening van de verzekeraar laten komen? Riskonet helpt u deze vragen beantwoorden. Wij ontzorgen u en uw organisatie in het contact met verzekeraars.
lees meer

Projectbegeleiding

Een investering in veiligheid bewijst zijn waarde pas op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Maar hoe krijgt u zekerheid of het bouwbedrijf, de installateur en de toeleveranciers wel de gevraagde kwaliteit leveren? Riskonet ontzorgt u op dit punt, bijvoorbeeld door (ver)bouwprojecten scherp te begeleiden.
lees meer

Aansprakelijkheid

De operationele risico’s waarmee ondernemingen worden geconfronteerd zijn divers van aard. Asset-gerelateerde risico’s zijn dikwijls concreet en herkenbaar, maar dat geldt niet voor de verschillende vormen van aansprakelijkheidsrisico’s. Voor de meeste ondernemingen vormen aansprakelijkheidsrisico’s een grijs gebied en worden potentiële gevolgen ervan onderschat. Hoe staat uw organisatie ervoor als het gaat om aansprakelijkheid?
lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Ondanks dat overheden streven naar uniformiteit is de verscheidenheid aan bouw- en veiligheidsvoorschriften internationaal groot. Ons advies aan u: ga er niet van uit dat de wet- en regelgeving elders min of meer gelijk is aan die op uw thuismarkt. Juist die diversiteit maakt het voor u lastig om risico’s te managen en om een risicobeleid op te stellen en te hanteren. Daar kunnen wij u bij ondersteunen.
lees meer

Onze samenwerking met NFPA

Riskonet draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van risk management. Zo is Riskonet de Europese partner van de National Fire Protection Association (NFPA). Dit is een Amerikaanse non-profitorganisatie die tot doel heeft om de last van brand en andere gevaren te verminderen door middel van wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen en educatie. Met bijna 80.000 leden is het de grootste brandveiligheidorganisatie ter wereld. Veel bedrijven en verzekeraars werken met de richtlijnen van de NFPA.

Onze NFPA seminars

Wij ondersteunen u met raad en daad op het gebied van veiligheid en risk management. Onze bijdrage ligt ook op een breder vlak: kennis overdragen en trainen, onder meer met betrekking tot de belangrijke richtlijnen van de National Fire Protection Association (NFPA).

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]