SERVICE

Organisatieadvies 

Organisaties die hun bedrijfsrisico’s integraal in beeld brengen, zetten daarmee een reuzenstap in de richting van werkelijk ‘in control’ zijn. Integraal risk management van Riskonet gaat uit van een brede visie op risico’s – asset-gerelateerd en anderszins – met meer overzicht en inzicht en uiteindelijk een beter resultaat. 

Een integraal veiligheidsbeleid vraagt goed overzicht op en inzicht in het totaalplaatje van risico’s en maatregelen. Veel beslissers richten zich bij het wegen, afdekken en verzekeren van risicoslechts op het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en/of aan de wensen van de verzekeraar. Het is belangrijk om een eigen visie te ontwikkelen op risico’s en veiligheid, maar ook op investeringen en de wijze en het niveau van verzekeren. Daarmee voorkomt u dat andere partijen uw beleid domineren, aan de wijze van verzekeren opleggen en uw kostenniveau bepalen. Een volwassen visie op veiligheid en risico’s maakt het mogelijk om eigen keuzes te maken en ‘in the lead’ te zijn. 

Wie geen overzichtinzicht of visie heeft, loopt onvermoede risico’s. En daarmee: kans op grote schade. Soms blijken genomen maatregelen ondoelmatig of zijn verantwoordelijkheden onvoldoende helder. Ook kan het zijn dat investeringen in veiligheid ‘over the top’ of juist ondermaats zijn. Daarmee kunnen ook verzekeringen niet afdoende zijn of juist te royaal afgesloten. Kortom: zonder evenwichtig en integraal veiligheidsbeleid loopt u het risico van schade aan bedrijfskritische processen en activiteiten – mogelijk met gevolgen die de continuïteit van uw organisatie bedreigen.  

Wat biedt Riskonet?

Riskonet biedt u het complete overzicht, in de breedte en in de diepte. Onze adviseurs valideren corporate beleid op locatieniveau. Daarbij leggen zij verbanden tussen verschillende risicogerelateerde afdelingen in de organisatie, zoals ‘environment, health & safety’ (EHS), insurance, security en supply chain. Tenslotte koppelt Riskonet strategische en operationele doelstellingen aan risicobeheer.  

Brede kijk op organisatie en risico’s

Riskonet adviseert u bij voorkeur bij de belangrijke brede kijk op de organisatie en de risico’s die assets lopen op onheil. Denk daarbij aan brand, overstroming, een natuurramp, het uitvallen van toeleveranciers en vele andere mogelijke calamiteiten. Ook overige operationele risico’s – denk aan bedrijfsschade en aansprakelijkheid – nemen onze experts hierin mee. Heeft u het vermoeden dat ook in uw organisatie de integrale kijk ontbreekt? Zijn ook bij u de verantwoordelijkheden op verschillende plaatsen in de organisatie belegd?  

De risicoprofessionals van Riskonet leveren zowel het inzicht en het overzicht als het organisatieadvies waarmee u uw eigen visie op risico’s en veiligheid kunt ontwikkelen: uw eigen beleid, dat uiteindelijk leidt tot verstandige keuzes in risicomanagement.  

In het verlengde van onze adviezen kunnen wij u ook ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren van de functie van risk & insurance manager – desgewenst door deze functie op interim- of parttime basis in uw organisatie te vervullen. 

RESULTATEN VAN RISKONET

CBRE

“Riskonet brengt ons risk awareness vóór de acquisitie"

CBRE Global Investors – €28 miljard in...

Lees meer

Risk Management, meer dan rekenen met de waarde van mensenlevens

< Terug naar blogs pagina Risk Management, meer dan rekenen met de waarde van...

Lees meer

Lokale kantoren

AMSTERDAM

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]