SERVICE

Organisatieadvies 

Een integraal veiligheidsbeleid vraagt goed overzicht op en inzicht in het totaalplaatje van risico’s en maatregelen. U wilt immers klaar zijn voor ‘the unexpected’. Ontwikkel daarom een risicobeleid dat duidelijk verder gaat dan het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en/of aan de wensen van de verzekeraar.

Het is belangrijk om een eigen visie te ontwikkelen op strategische én operationele risico’s. Dat komt de veiligheid in uw onderneming ten goede, maar het schept ook helderheid over investeringen en de wijze en het niveau van verzekeren. Daarmee voorkomt u dat andere partijen uw beleid domineren, aan u de wijze van verzekeren opleggen en uw kostenniveau bepalen. Een volwassen visie op veiligheid en risico’s maakt het mogelijk om eigen keuzes te maken en ‘in the lead’ te zijn.

Wie geen overzicht, inzicht of visie heeft, loopt onvermoede risico’s. En daarmee: kans op grote schade. Soms blijken genomen maatregelen ondoelmatig of zijn verantwoordelijkheden onvoldoende helder. Ook kan het zijn dat investeringen in veiligheid ‘over the top’ of juist ondermaats zijn. Daarmee kunnen ook verzekeringen niet afdoende zijn of juist te royaal afgesloten. Kortom: zonder evenwichtig en integraal veiligheidsbeleid loopt u het risico van schade aan bedrijfskritische processen en activiteiten – mogelijk met gevolgen die de continuïteit van uw organisatie bedreigen.

Wat biedt Riskonet?

Riskonet biedt u grip op ‘the unexpected’. Met onze vooruitziende blik en hands on mentaliteit helpen we u bij het opstellen, implementeren en onderhouden van een strategische drie-eenheid: strategisch en operationeel risicomanagement en verzekeringsmanagement.
Onze adviseurs valideren corporate beleid op locatieniveau. Daarbij leggen zij verbanden tussen verschillende risico gerelateerde afdelingen in de organisatie, zoals ‘environment, health & safety’ (EHS), insurance, security en supply chain. Het resultaat van deze inspanningen is duidelijk: de risico’s van uw onderneming worden beheersbaar.

Brede kijk op organisatie en risico’s

Riskonet adviseert u bij voorkeur bij de belangrijke brede kijk op de organisatie en de risico’s die assets lopen op onheil. Denk daarbij aan brand, overstroming, een natuurramp, het uitvallen van toeleveranciers en vele andere mogelijke calamiteiten. Ook overige operationele risico’s – denk aan bedrijfsschade en aansprakelijkheid – nemen onze experts hierin mee. Heeft u het vermoeden dat ook in uw organisatie de integrale kijk ontbreekt? Zijn ook bij u de verantwoordelijkheden op verschillende plaatsen in de organisatie belegd?

De risicoprofessionals van Riskonet leveren zowel het inzicht en het overzicht als het organisatieadvies waarmee u uw eigen visie op risico’s en veiligheid kunt ontwikkelen: uw eigen beleid, dat uiteindelijk leidt tot verstandige keuzes in risicomanagement.

In het verlengde van onze adviezen kunnen wij u ook ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren van de functie van risk & insurance manager – desgewenst door deze functie op interim- of parttime basis in uw organisatie te vervullen.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]