SERVICE

Risicobeleid

Welk risico op onheil beschouwt u voor uw organisatie als ‘aanvaardbaar’? En in het verlengde van deze vraag: welk deel van dit risico wil uw organisatie voor eigen rekening nemen en welk deel moet er verzekerd worden? Riskonet begeleidt uw organisatie bij het opzetten van een risicobeleid dat spoort met de bedrijfsstrategie.

Heeft uw organisatie een echt risicobeleid? Een werkelijk dekkend plan, op basis van een gedegen inventarisatie van kansen en risico’s, kosten en keuzes? Riskonet ondersteunt u bij de ontwikkeling hiervan, aangevuld met een strategie voor de wijze waarop risico’s worden benaderd, maximaal dan wel deels worden beperkt en volledig dan wel deels worden verzekerd.

Veiligheid – ‘prescriptive-based’?

Het resultaat van het ontbreken van beleid is dat veiligheid veelal ‘prescriptive-based’ is, waarbij vooral wet- en regelgeving dan wel de wensen van verzekeraars leidend zijn. Daarbij wordt naar algemene normen gehandeld en doen organisaties hun best om slechts aan de eisen te voldoen – zonder werkelijk ‘in control’ te zijn over risico’s en veiligheid.

Wat biedt Riskonet?

Riskonet biedt dienstverlening om echt beleid met u te maken, zodat u zelf actief aan het roer komt te staan. Om van ‘prescriptive-based’ naar ‘performance-based’ te gaan.

Concreet zet Riskonet voor organisaties een corporate risicobeheerbeleid op en vertaalt dit beleid naar de verschillende organisatielocaties. Tevens zorgt Riskonet voor afstemming van dit beleid met stakeholders, klanten, leveranciers, autoriteiten/bevoegd gezag en verzekeraars.

Realistisch scenariodenken

Onze dienstverlening op dit gebied biedt uw organisatie in eerste instantie een inventarisatie van de assets, gevolgd door een verkenning van risico’s en de omvang van mogelijke schade. Daarbij denken onze experts nadrukkelijk in scenario’s – op realistische wijze, met oog voor de aard van de producten en productie van uw organisatie en van logistieke zaken die bijdragen aan de risico’s. Ook zetten wij graag de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische opties voor u op een rij.

Bij het in kaart brengen van uw situatie en het ontwikkelen van beleid dat voor u passend en verstandig is, denken wij nadrukkelijk niet direct in oplossingen. Onze aanpak voor uw situatie: eerst een totaalbeeld, dan verstandig beleid ontwikkelen. En op basis daarvan keuzes maken voor investeren in oplossingen.

Risicobeleid is een optelsom:

  • wat zijn uw doelstellingen;
  • wat zijn uw risico’s;
  • hoe verkleint en belegt u deze risico’s;
  • hoe bewaakt u door dit alles uw continuïteit.

Riskonet begeleidt u bij het ontwikkelen en bewaken van risicobeleid, zodat u werkelijk ‘in control’ bent over de risico’s en u zelf de regie houdt over uw toekomst.

Onderhoud van risicobeleid

Risicobeleid kan niet statisch zijn terwijl de organisatie en de buitenwereld volop bewegen. Daarom heeft risicobeleid onderhoud nodig. Riskonet ondersteunt u met de service van reguliere toetsing van de praktijk aan het beleid – en vice versa. Regelgeving kan namelijk in de loop van de tijd gewijzigd zijn en er kunnen nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn ontplooid. Als dat consequenties heeft voor risico’s, dient u dat op tijd te onderkennen. Wij ondersteunen u graag daarbij.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]