“Werken aan internationalisering van NFPA-standaarden”

14 juli 2016

Als het om brandbeveiliging gaat, sluiten steeds meer partijen in Nederland aan bij de standaarden van de National Fire Protection Association (NFPA). Hoewel de voordelen van standaarden zoals NFPA 13 (sprinklers), NFPA 20 (watervoorziening) en NFPA 25 (inspectie en onderhoud) onmiskenbaar zijn, is er ook discussie. Riskonet haalde daarom NFPA-expert Matt Klaus naar Nederland en sprak met hem. “De NFPA-normen slaan wereldwijd zo aan, dat we werken aan de lancering van internationale varianten.”

Hoewel de NFPA-standaarden in beginsel zijn opgesteld voor de Amerikaanse praktijk, blijken de helderheid en toepasbaarheid van de normen in steeds meer landen aan te slaan. Ook zijn de meeste normen vrij actueel, mede doordat ze zijn opgesteld en gevoed door brede commissies van stakeholders, veelal zelfs met eindgebruikers en consumenten ‘aan boord’. “Wij zijn een ‘open code development body’, een not-for-profit organisatie die in principe ieders bijdrage aan normen verwelkomt. De standaarden zijn zoals dat heet ‘open consensus’ standaarden, transparant en toegankelijk voor iedereen”, zegt Klaus, die benadrukt dat de standaarden bovendien elke drie jaar worden herzien en aangepast aan de actuele praktijk.

Interpretatie en culturen

Niettemin verloopt de toepassing niet altijd en overal probleemloos. Tijdens een door Riskonet georganiseerd seminar discussieerde Klaus met vertegenwoordigers van ‘brandbeveiligend’ Nederland. “De discussie ging om de interpretatie van sommige bepalingen in de NFPA 13 standaard voor sprinklers. De kern van de discussie ligt voor een deel in het werkingsmechanisme en deels in de verschillende handhavingsculturen tussen de VS en elders in de wereld.”

Klaus schetst dat Europese normen doorgaans ‘prescriptive-based’ zijn, met vrij letterlijk te nemen voorschriften. “Als een maatregel of methode niet in de standaard staat, dan zijn deze dus in de Europese beleving ook niet toegestaan. De NFPA-normen zijn ‘performance’ standaarden en kennen een nadrukkelijk andere benadering: ze zijn ontwikkeld rond wat wij de ‘equivalent approach’ noemen. Wij realiseren ons dat niet elk denkbaar ontwerpscenario en elk sprinklerproduct in een standaard te vangen is. Als de standaard niet voorziet in een bepaalde oplossing van een sprinklervraagstuk, dan moeten engineers dus maatwerk ‘performance-based’ oplossingen ontwikkelen. Die zullen ze aan de bevoegde autoriteit ter goedkeuring moeten voorleggen.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Eigen oplossingen ontwikkelen

In die zin bieden de NFPA-standaarden ruimte om eigen oplossingen te ontwikkelen en te laten goedkeuren. Een praktijk waarin overigens een belangrijke rol is weggelegd voor onafhankelijke risk engineering specialisten, zoals Riskonet. Autoriteiten vragen risicoprofessionals doorgaans om een neutrale beoordeling. “Ik voorzie dat de behoefte aan neutrale ‘third party assessments’ verder zal groeien. Naar mijn smaak hebben wij het hier over een groot voordeel van de NFPA-standaard: als een oplossing in de honderden pagina’s van het document niet wordt genoemd, dan is er ruimte voor nieuwe technologie, producten en inzichten. Onder de belangrijke voorwaarde dat de autoriteit die de jurisdictie heeft het ‘equivalent design’, de oplossing, goedkeurt.” In de VS is dat veelal de brandweer – namens de gemeente waar het object zich bevindt – maar in sommige gevallen kan het ook de verzekeraar zijn.

 

Matt Klaus voorziet een groeiende behoefte aan neutrale ‘third party assessments’. Ron de Bruijn, managing partner van Riskonet, merkt dat nu al in de praktijk. “Met name in de complexe omgeving van onze industriële klanten bestaat behoefte aan advies over het ontwikkelen van ‘werkbare’ beveiligingsconcepten, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk.”

“Zeker als de NFPA-norm geen kant en klaar antwoord biedt, adviseren wij over een veilige en adequate alternatieve oplossing. Een neutraal en degelijk assessment, goed onderbouwd, geschikt om de discussie met overheden en verzekeraars op goed niveau te voeren.”

 

Omgaan met bijzondere situaties

Matt Klaus benadrukt dat de NFPA-norm voor meer dan negentig procent van de situaties een oplossing biedt. “Wie werkt aan een sprinkleroplossing voor een hotel, kantoor of een appartementencomplex, die vindt zonder twijfel alles van zijn gading in de NFPA 13 documenten. Welke sprinklers zijn toegestaan, hoe ze moeten worden geïnstalleerd, hoe je omgaat met bijzondere situaties, het staat er allemaal in.”

Als bouwmethoden en -materialen in de loop van de tijd veranderen, dan moet dat ook zijn weerslag krijgen in de standaarden. Matt Klaus vertelt over een aanstaande bijeenkomst in Texas waar hij zich met een technisch comité van zo’n 25 mensen gaat buigen over de documenten voor de nieuwe NFPA 13 norm, die in 2019 moet verschijnen. “Het mooie van onze methodiek is dat geen van de stakeholdergroepen in het comité meer dan een derde van de zetels heeft. Door de uitgebalanceerde samenstelling voorkomen wij dat sprinklerproducenten of andere belanghebbenden de discussie domineren of het comité kapen.”

 

De typische klantvraag in deze is volgens Ron de Bruijn: “Wij willen onszelf goed beveiligen. Help ons een goede oplossing te ontwikkelen die past bij onze bedrijfsvoering en door erkende normen of standaarden wordt ondersteund. Wij analyseren vervolgens de situatie en de risico’s en indien, wat in de industrie vaak voorkomt, er geen standaardoplossing uit de normen te halen valt zoeken wij met kennis van zaken en ervaring naar en vinden we wat men noemt ‘equivalency’: een oplossing die niet in de standaard staat, maar die met goede onderbouwing toch adequaat is. Eigenlijk kom je dan automatisch bij de NFPA standaarden terecht omdat deze een “equivalency clause” kennen. Wij bieden dus de oplossing en de theoretische en praktische onderbouwingen.” De ondersteuning gaat verder, want desgewenst voert Riskonet samen met – of namens – de opdrachtgever de gesprekken met overheden en verzekeraars over risico’s en veiligheidsconcepten.

 

Doe een voorstel

Klaus richt zich met zijn uitleg nadrukkelijk ook op partijen buiten de VS die dikwijls dezelfde discussies voeren of telkens tegen soortgelijke hiaten aanlopen. “Engineers, sprinklerproducenten, verzekeraars: wie een probleem heeft met een bepaling in de standaard, die kan een ‘code change’ voorstel doen aan de commissie die de standaard beheert. Ik geef toe: het kan maanden of langer duren voordat de aanpassing is doorgevoerd. De standaard zal per definitie altijd iets achterlopen op de praktijk.”

Matt Klaus vindt het een kracht van de NFPA-standaarden dat de praktijk uiteindelijk leidend is. “Verzekeraar AIG heeft tests gedaan rond de brandveiligheid van televisies met nieuwe polyvinylfluoride schermen. We kijken reikhalzend uit naar de testresultaten, om ze in onze standaarden te verwerken. Al kan het wel even duren voor dat de ontwerpcriteria volledig uitgekristalliseerd zijn. En al staat het nog niet in onze documenten: het staat brandweerautoriteiten vrij om ze intussen in individuele gevallen al wel goed te keuren.”

 

De Bruijn is het met Klaus eens: de behoefte aan deze ondersteuning zal in veel landen toenemen. “Met name nu in Nederland en andere landen de overheid terugtreedt, wordt het initiatief aan het bedrijfsleven gelaten. En daarmee ook de bewijslast: bewijs dat de zaken goed en veilig geregeld zijn. Die ruimte is ook een kans, om veiligheidsconcepten te vinden die een optimale balans bieden tussen risico’s, veiligheid en bedrijfsvoering. Wij adviseren daar graag over.”

Riskonet biedt daarmee de ‘expert opinion’ in het krachtenveld tussen bedrijfsleven, verzekeraars en overheden. “Wij blijven investeren in deze expertise, zowel aan onze kant als aan de kant van onze opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van NFPA-normen, door deel te nemen in commissies. Daarnaast trainen zij veiligheidsverantwoordelijken bij opdrachtgevers in werking van de NFPA-normen. Wij zien het organiseren van het rondetafelgesprek met NFPA-expert Matt Klaus dan ook als een investering, zowel in onze eigen expertise als in die van onze relaties.”

 

Groeiende betekenis

Klaus is trots op de groeiende betekenis van de NFPA-standaarden in de VS en daarbuiten. “De eerste sprinklerstandaard dateert van 1896. Het is een standaard van 120 jaar die nog steeds springlevend is, ooit 40 pagina’s en nu 400 pagina’s! De standaards zijn niet ons werk of ons product – ze worden allemaal voortgebracht door de buitenwereld, de praktijk. Van eigenaren van gebouwen, producenten van installaties, gebruikers, ontwerpers, testlabs, researchers tot installatiebedrijven: iedereen kan aanschuiven.” De ontwikkeling van de standaarden gaat door, net als de ontwikkeling van de wereldmarkt voor deze standaarden. Klaus: “De internationale acceptatie en penetratie gaat verder. We gaan gehoor geven aan de wens van afnemers in landen waar niet met inches maar met centimeters wordt gewerkt. Om het systeem accurater en eenvoudiger toepasbaar te maken, werken we aan internationale versies van onze standaarden.”

Intussen rekent Klaus op een uitbreiding van de internationale inbreng in de technische commissies van de NFPA. “Het komt allemaal ten goede aan de kracht van de standaarden. Misschien dat we ooit toekomen aan het samensmelten van de talloze internationale standaarden. Daar werken we naar toe, in kleine weloverwogen stappen.”

Matt Klaus, Senior Fire Protection Engineer, is bij de NFPA verantwoordelijk voor standaarden op het gebied van commissioning, integrated system testing and automatic sprinkler systems.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven