Onze drie stappen naar veiligheid

Riskonet is uw ‘partner for the unexpected’. Wij zetten onze kennis en ervaring in om samen met u risico’s te herkennen, in kaart te brengen en vooral: te erkennen en te managen. Om veiligheid te organiseren. Onze expertise zetten wij in om u te gidsen in doordacht en effectief risk management. Wij bieden u onze resultaatgerichte ondersteuning in drie stappen.

Met Riskonet in drie stappen naar veiligheid in uw bedrijf? We maken graag persoonlijk kennis

Assessment & Advies

Wij adviseren u en uw organisatie in de volle breedte en diepte over de risico’s. Wij luisteren, denken met u mee én geven onze onderbouwde visie bij vragen over mogelijke schade. Ook gidsen wij u graag bij uw keuzes om te investeren in maatregelen die narigheid voorkomen of beperken.

Daarbij zetten onze experts hun jarenlange ervaring als adviseur in voor uw organisatie. Dat doen zij scherp en realistisch, met een goed gevoel voor de bedrijfseconomische praktijk. Onze assessments en adviezen zijn altijd oplossingsgericht, met voortdurend oog voor verschillende perspectieven, uitmondend in bijvoorbeeld een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen (PvE). Zo vertalen onze assessments en adviezen zich in een weloverwogen risicobeleid – de basis voor verstandige beslissingen.

Veiligheidsconcept voorstellen

Kwaliteit en inhoud staan daarbij voorop. Om voor uw organisatie een gedegen en effectief (brand)veiligheidsconcept te kunnen opstellen, willen onze experts de ins en outs van uw organisatie begrijpen. Daarbij kijken we bij Riskonet bij voorkeur naar uw positie op de lange(re) termijn en naar de invloeden die de wetgever en de verzekeraar hebben op uw operatie.

Specifieke oplossingen die wij u in verband met deze ‘stap 1’ bieden, zijn onder meer de Pre-Acquisition Risk Assessment (PARA) en de Pre-Construction Risk Assessment (PCRA). Adviseren kan ook betekenen: kennis overdragen en trainen. Daaraan draagt Riskonet actief bij met workshops en seminars en door te doceren op opleidingsinstituten.

Implementatie & Executie

Met een goed veiligheidsconcept in de hand gaat Riskonet graag met u de uitdagingen te lijf. Wij zijn niet van het adviseren zonder meer, maar begeleiden u met alle plezier ook bij het in praktijk brengen van de uitgangspunten en voornemens. Zo leiden een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen (PvE) eerst tot een risicobeleid dat praktisch hanteerbaar en uitvoerbaar is. En vervolgens zorgen onze experts er graag voor dat dit beleid in uw organisatie beklijft en wordt verankerd.

Hoe maken wij van beleid praktijk? Dat kan op verschillende manieren. Zo kan het nodig zijn om bepaalde onderdelen van het bedrijfsproces fysiek van elkaar te scheiden. Of dat Riskonet met een gericht investeringsprogramma het asset risk management in uw organisatie op een hoger plan brengt. Onze experts kunnen u ondersteunen bij de bewaking van de naleving van het risicobeleid van een bouwproject. Wij weten uit ervaring dat bij implementatie en executie de advisering nog steeds een grote rol kan spelen. Ook tijdens deze ‘stap 2’ houden wij oog voor het verkleinen van de kans op een calamiteit, als alternatief voor een grote investering in een sprinklerinstallatie.

Ontwikkelen, ontwerpen, aanbesteden

Riskonet adviseert met beide benen in de praktijk. U kunt ons desgewenst ook inschakelen voor het feitelijk ontwikkelen, ontwerpen, engineren én aanbesteden (opstellen van het tenderdocument) van de bouw van installaties. Volgens de specs, binnen budget en binnen de gestelde tijd.

Onderhoud en optimalisatie

Als ‘partner for the unexpected’ zorgt Riskonet ervoor dat uw risicobeleid en de operationele uitwerking up-to-date blijven en dat u greep houdt op de veiligheid van organisatie, medewerkers en processen. Zo blijft uw investering in risk management ‘future-proof’, rekening houdend met wet- en regelgeving, met wensen van verzekeraars en met bedrijfseconomische ontwikkelingen. Wij helpen u ‘the unexpected’ te managen en betaalbaar te houden.

Daarom richt Riskonet zich zo veel mogelijk op langetermijnrelaties. Immers: door risicobeleid periodiek tegen het licht te houden, blijft het ‘plaatje’ actueel en ontstaat continuïteit in beleid. Risicodenken is geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces dat nooit mag stoppen. Externe eisen veranderen tenslotte voortdurend, ook interne wijzigingen kunnen – soms ongemerkt – grote gevolgen hebben voor de risico’s én voor het beleid en de praktijk.

Risicoblindheid opmerken en tegengaan

Riskonet is bekend en vertrouwd met de rol van ‘advocaat van de duivel’, van de expert die ‘risicoblindheid’ helpt opmerken én tegengaan. Risk management is vandaag up-to-date, maar is dat ook op langere termijn bij u goed georganiseerd? Het ‘periodiek onderhoud’ dat onze experts graag voor u uitvoeren, zet u mogelijk op het spoor van mogelijke en nodige optimalisaties in uw organisatie, uw voorzieningen en in uw bedrijfscultuur. Goed onderhoud is een verstandige investering. En: u voorkomt mogelijk een incident of calamiteit als pijnlijke ‘wake-up call’…

Riskonet oplossingen

Onze dienstverlening geeft opdrachtgevers controle over hun veiligheidssituatie. De services die Riskonet biedt om deze controle te realiseren omvatten ook een serie veelgevraagde oplossingen die hun waarde in menige organisatie ruimschoots hebben bewezen. Dit zijn de drie specifieke Riskonet assessment-oplossingen waarmee wij u zeer gericht kunnen ondersteunen.

PARA

Pre Acquisition Risk Assesment

Een specifieke vorm van assessment is Pre-Acquisition Risk Assessment (PARA). Hierbij adviseert Riskonet klanten over de actuele veiligheid van objecten waarvan de aankoop wordt overwogen en de risico’s die daaraan zijn verbonden. Een PARA kan een waardevol en integraal onderdeel zijn van de brede ‘due diligence’ rond aan te kopen onroerend goed. Opdrachtgevers geven aan dat het beeld dat zij van een asset opbouwen in financiële, juridische en gebruikszin, niet compleet is zonder de technische blik, met specifieke aandacht voor materiële veiligheid.

PCRA

Pre Construction Risk Assessment

Een vergelijkbare dienst is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers die aan de vooravond staan van een bouwproject of een bouwproject willen kopen: de Pre-Construction Risk Assessment (PCRA). Met oplossingen schetsen Riskonet-experts een compleet beeld van alles wat invloed kan hebben op de veiligheid bij een nieuwbouw- of ontwikkelproject. Met een PCRA ondersteunt Riskonet u bij het laten aansluiten van een nieuwbouwinvestering bij uw risicoprofiel en -strategie, rekening houdend met wet- en regelgeving en wensen van verzekeraars.

GAAS

Gap Assessment Asset Safety

Bedrijven houden graag zelf de regie over de veiligheid en continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Met het door onszelf ontwikkelde Gap Assessment Asset Safety-model (GAAS) bieden wij u een integrale benadering van materiële veiligheid op locatie. Het GAAS-assessment richt zich op actuele wet- en regelgeving, bedrijfscontinuïteit en verzekerbaarheid van de assets. Wij constateren eventuele tekortkomingen en reiken kansen voor verbetering aan, bijvoorbeeld voor persoonlijke en vluchtveiligheid, preventie en repressie.