Waarom de board room meer aan ‘professioneel koffiedikkijken’ moet doen

8 februari 2022

scenariodenken op c-level

Vooruitzien is essentieel voor ondernemers. Sommigen zijn er heel goed in, zo slagen ze erin uitdagingen op tijd te herkennen. Helaas blijft scenariodenken bij veel ondernemingen beperkt tot het opstellen van de jaarlijkse risicomanagementparagraaf in het jaarverslag. En dat is een risico op zich.

Het is jammer dat er in veel ondernemingen weinig aandacht is voor scenariodenken, zeggen Riskonet en De Ruijter Strategie. Want ‘professioneel koffiedikkijken’ hoort een vast gespreksonderwerp te zijn in de board room, zo luidt het uitgangspunt van hun negentien pagina’s tellende white paper over dit onderwerp.

White paper: scenariodenken, vooruitzien op c-level

De kern van de white paper, getiteld ‘Scenariodenken: vooruitzien op c-level’ is dat die risicomanagementparagraaf onderdeel dient te zijn van het businessplan van de onderneming, en niet alleen van het jaarverslag. Immers: scenariodenken is een kwestie van serieus en planmatig kijken naar alles wat zich in de toekomst kan voordoen. Anders dan bij operationeel risicomanagement, dat meer is gebaseerd op historische data, kansen en voorspelbaarheid.

“Het is fijn”, meldt de inleiding, “als u beren op de weg én de onvermoede alternatieve wegen ziet, maar ziet u echt alle afslagen? Herkent u in de geitenpaadjes van nu de snelwegen van straks? Wat zijn de ondenkbare – maar niet onmogelijke – ontwikkelingen op de middellange termijn? En wat is uw plan B, C of misschien zelfs D voor de risico’s en kansen die hieruit voortvloeien?”

Scenariodenken voor ondernemingen

De white paper legt uit wat scenariodenken is, wat het voor organisaties kan betekenen en hoe het in de praktijk in een organisatie kan werken. De opdracht die de auteurs de lezer meegeven is zonder meer prikkelend: “Als ondernemer zult u moeten aanvoelen waar de rugwind van straks vandaan komt. U zult scenariodenken tot een integraal onderdeel moeten maken van de strategievorming in uw organisatie.” De ‘reward’: zicht op dreigingen én kansen!

Download de white paper hier.

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven