Word ‘streetwise’ in brandmeldinstallaties

30 maart 2020

Het is treurig gesteld met de brandmeldinstallaties in Nederland, zo stelden Ron de Bruijn en Tom de Nooij onlangs op deze plaats. De blog bleef niet onopgemerkt, maar vroeg ook om een vervolg. Riskonet presenteert een uitgebreide checklist waarmee u – zelfs als leek op dit gebied – in één keer ‘streetwise’ bent in brandmeldinstallaties.

Wat was ook alweer het probleem?

De kern van de recente blog was deze: Riskonet-experts komen bij hun bezoeken aan bedrijven met grote regelmaat installaties met veel fouten tegen. Installaties voldoen niet aan de ontwerpcriteria of er blijken in het geheel geen uitgangspunten of eisen te zijn geformuleerd. Soms ontbreken tekeningen zelfs geheel. De installaties die installateurs en leveranciers offreren, aanbieden en installeren, hebben, zo stelden De Bruijn en De Nooij, schrikbarende tekortkomingen en doen simpelweg niet waar voor ze zijn aangeschaft. Dat ligt deels ook aan minder sterk inkopen. “Het eigenaarschap lijkt vaak te ontbreken, de goede bestuurders en managers niet te na gesproken”, zo liet De Bruijn optekenen.

De gezonde reflex: hoe zit dat bij ons?

Voor velen was het even schrikken, direct gevolgd door de beste en meest logische vraag die je in zo’n situatie kunt stellen: hoe staat het eigenlijk met onze installatie? Riskonet reikt verantwoordelijke ondernemers en managers met die gezonde reflex de hand, met een uitgebreide checklist met alle denkbare verstandige vragen bij de ontwikkeling, offerte, installatie en het beheer van brandmeldinstallaties. Ron de Bruijn adviseert: “Download de checklist, ga er in uw organisatie mee aan de slag. U komt eventuele tekortkomingen feilloos op het spoor.”

De checklist, voor bestaande installaties en nieuwbouw

De lijst is uitgebreid en maakt onderscheid in verschillende fasen. In het offertestadium, met vragen als: is uw leverancier wel gecertificeerd, heeft u de wijze van doormelding van een alarm door de installateur besproken? Heeft de installateur u geadviseerd over de soorten rookmelders en welke er toegepast dienen te worden?

Ook in het opdrachtstadium is de lijst behoorlijk grondig, van de vraag of er een Programma van Eisen is opgesteld en of u een exacte opleveringsdatum heeft afgesproken tot deze belangrijke vraag: “In het kader van bedrijfscontinuïteit kan door het aanbrengen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie een gedeelte van uw bedrijf tijdelijk mogelijk niet gebruikt worden. Is dit door de installateur met u besproken?”

Ook voor de oplevering is er een goede lijst waarmee u voorkomt dat u belangrijke zaken vergeet aan te kaarten. Zoals: heeft de installateur u uitleg gegeven over een doormelding bij brand en storingsdoormelding en hoe u hiermee dient om te gaan? En deze: Zijn de gemaakte doorvoeren door brandscheidingen door de installateur brandwerend afgedicht?

Zelfs bij bestaande installaties kan je je afvragen of aan alles gedacht is. Zoals:

Worden de bevindingen uit het onderhoudsrapport direct aan u aangeboden door de installateur? Indien het maandelijks beheer wordt uitgevoerd door de installateur, wordt dit ook geregistreerd in een (digitaal) logboek? Hebben er bouwkundige veranderingen plaatsgevonden die invloed kunnen hebben op de rookmelders? En: wordt er door de installateur met u meegedacht over wanneer er ruimtes veranderen in uw bedrijf?

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Zie een ‘nee’ als antwoord op vragen niet meteen als problematisch; het is een indicatie dat je het onderwerp met de leverancier moet bespreken 

Ron de Bruijn, hoe kan je deze checklist optimaal benutten?

“Gebruik ‘m in eerste instantie als zelfanalyse: hebben wij aan elke vraag gedacht? Maar aarzel niet om de vragen te stellen aan de ontwerper en de leverancier. Is de installatie compleet, is ie geschikt, doet deze wat hij moet doen? De kopers van deze installaties zijn zelf niet zeer deskundig is op dit terrein en kunnen de lijst zeker gebruiken om anderen scherp te houden. Wat is belangrijk? Waar maak je afspraken over? En als je afspraken maakt, waar moet je dan op letten zodat je later geen gedoe krijgt?”

Wat is het effect?

“Door de juiste vragen te stellen zet je derden op scherp. Je geeft aan dat het menens is. Het is een toetsing voor jezelf en voor de ander. Zie een ‘nee’ als antwoord op vragen niet meteen als problematisch; het is een indicatie dat je het onderwerp met de leverancier moet bespreken, dat je mogelijk contractuele afspraken moet maken over iets waarvan je dacht dat het vanzelf wel goed zal gaan. Je wordt er scherper door – en ‘streetwise’. Een leverancier begrijpt meteen: ik moet presteren.”

Wat kan de checklist doen met het door Riskonet gesignaleerde beperkte risicobesef bij organisaties?

“We hopen hiermee kopers bewust te maken van het belang van dit soort installaties én van het feit dat het eenvoudig is om iets voor veel geld aan te schaffen dat niet doet wat je ervan verwacht. De lijst stelt je in staat zaken ook intern aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld om afspraken over onderhoud en opvolging beter vast te leggen. Per saldo zal een beter ontworpen en geïnstalleerd systeem beter functioneren. Het zal minder kuren vertonen en foutmeldingen geven, wat het draagvlak intern en zeker ook het risicobesef kan vergroten. Het begint ermee dat je niet te veel aan de hand van de leverancier moet lopen, maar zelf de goede vragen moet stellen. Overigens kan iedereen die vragen heeft over het gebruik van de checklist of over individuele vragen bij Riskonet terecht voor toelichting of ondersteuning.”

Geïnteresseerd in de checklist? Download ’m hier.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven