Zijn de zonnepanelen op een bedrijfspand te verzekeren?

9 maart 2021

Als we in Nederland de klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten wind- en zonne-energie de ruimte krijgen. Bedrijven tonen steeds meer animo om daken van bedrijfspanden te voorzien van zonneparken. Helaas zijn er voor ondernemers nog diverse hobbels te nemen. Nog steeds lijken lang niet alle verzekeraars klaar om de panelen te verzekeren en zie je nu ook dat in sommige gemeenten de brandweer vragen stelt, vanwege de vermeende brandonveiligheid. Hoe zit het met die risico’s? En waarom zien sommige ondernemers de houding van verzekeraars als showstopper?

Je ziet ze overal verschijnen, de zonnepanelen op het dak van productielocaties en logistieke complexen. De investering is bedrijfsmatig interessant – zonnekracht levert euro’s op – en is ook maatschappelijk een positieve zet. Dat weet ook Gerrit Vink, Senior Consultant bij Riskonet: “Inzet van zonne-energie is voor bedrijven cruciaal voor het behalen van klimaatdoelstellingen, of ze nu zijn opgelegd door overheden, voortvloeien uit eigen duurzaamheidsdoelstellingen of die van zakenpartners. Dat we bij veel bedrijven steeds meer zonnepanelen op het dak zien verschijnen, past in een trend die zich verder zal doorzetten.”

Tot zover geen probleem. Maar helaas zijn er nog steeds veel misvattingen over brand(on)veiligheid van zonnepanelen.

Gerrit Vink: “Ik ken die verhalen, dat panelen spontaan in brand vliegen, of dat op z’n minst zonnepaneel-installaties het risico op brand sterk vergroten. En dat verzekeraars niet verzekeren omdat ze de risico’s te groot zouden vinden, zeker in combinatie met brandbare dakisolatie. Als je sommige tussenpersonen mag geloven, kun je maar beter geen zonnepanelen installeren, omdat dit tot forse premieverhogingen of tot onverzekerbaarheid kan leiden. Laat ik er meteen bij vertellen: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn zonder meer veilig te realiseren, waarbij er sprake is van een overzichtelijk risico. In die gevallen zijn ze prima te verzekeren.”

De branden die we wél hebben gezien, wat was daar de oorzaak?

“Het ontwerp deugde niet, de panelen waren niet in orde, er zijn ondeugdelijke connectoren gebruikt en ‘last but not least’ was er sprake van ondeugdelijk installatiewerk. Dat zijn zaken waar je eisen aan kan stellen – en dat gebeurt gelukkig ook steeds meer in een sector die inmiddels steeds professioneler wordt. Je kunt de risico’s tot een zeer aanvaardbaar niveau terugbrengen door hantering van de nieuwste normen en standaards voor PV-installaties.”

Uw mening?

“In het kader van het maatschappelijk belang bij het behalen van milieudoelstellingen, moet de verzekerbaarheid van zonnepaneel-installaties op gebouwen geen bottleneck worden. Maar ik teken wel aan: je kunt niet zomaar panelen plaatsen, want ze verhogen bijvoorbeeld de dakbelasting en bovendien hebben we natuurlijk te maken met een elektrische installatie. Verzekeraars willen dat ze goed geïnstalleerd zijn, dat de installatie periodiek onderhouden wordt en stellen hieraan terecht voorwaarden. In specifieke gevallen zijn extra brandpreventiemaatregelen noodzakelijk. Soms is plaatsing van panelen af te raden.”

Hebben verzekeraars dus wel enigszins gelijk. Waar zitten de risico’s?

“Ten eerste in de kwaliteit van componenten van de installatie, met name de panelen, de omvormers en de connectoren. Daar komt steeds meer certificering voor, dus het is duidelijk wat kwalitatief goede componenten zijn. Belangrijker is nog de kwaliteit van het ontwerp en van de montage en installatie. Een ondeugdelijk aangelegde installatie leidt tot een verhoogd risico. Gelukkig wordt ook daar steeds duidelijker wat veilig installeren is. Tenslotte is ook goed en vooral periodiek onderhoud belangrijk. Dankzij de diverse normen en standaarden komt er steeds meer eenduidigheid, maar we zien ook dat verzekeraars hun eigen vragen stellen. Kan de dakconstructie het extra gewicht van de installatie dragen, of is er een verhoogde kans op lekkage? Een belangrijke vraag die zij stellen is ook welke type isolatie het dak heeft.”

 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Onze white paper over aansprakelijkheid kan voor u ook interessant zijn. Wat moet u als bestuurder weten over de kans dat u – bestuurlijk of persoonlijk – aansprakelijk wordt gehouden voor falend veiligheidsbeleid in uw onderneming? Download hier de white paper over aansprakelijkheid.”

Gerrit Vink
Senior Consultant bij Riskonet

Waarom is dat belangrijk?

“Die isolatie kan een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van een eenmaal ontstane brand. De meeste verzekeraars verlangen bij nieuwbouw dat er onbrandbare dakisolatie wordt toegepast. Dit is echter geen verplichting volgens het Bouwbesluit en de praktijk is dat slechts een minderheid van de panden onbrandbare dakisolatie heeft. Ook op daken met brandbare isolatie worden zonnepanelen geplaatst. Daar zullen bedrijven en verzekeraars een modus in moeten vinden: hoe kan dit toch veilig gebeuren? Onze ervaring is dat het zeker kan, maar het zal aantoonbaar zorgvuldig en op een kwalitatief goede wijze moeten gebeuren en uiteraard in samenspraak met de verzekeraar.”

Verzekerbaarheid van zonneparken op logistieke gebouwen lijkt steeds meer serieus genomen te worden. Dat klinkt hoopgevend.

Gerrit Vink: “Dat is het ook. Wie een installatie realiseert die aantoonbaar van goede kwaliteit is en die op professionele, hoogwaardige wijze is geïnstalleerd en wordt onderhouden, die heeft een goed verhaal bij verzekeraars. Het sleutelwoord: zorgvuldigheid en kwaliteit.”

Advies nodig?

Wilt u de risico’s van uw onderneming in kaart brengen? Zoekt u advies over potentiële veiligheidsissues die u mogelijk over het hoofd ziet? Of wilt u als bestuurder, directeur of ondernemer meer weten over hoe u de verzekerbaarheid van uw onderneming optimaliseert? Ron de Bruijn en Ruben de Bruin denken graag met u mee.

Ron de Bruijn
Managing Partner Riskonet
[email protected]
+31 (0)6 225 212 55

Ruben de Bruin
Managing Partner Riskonet Nederland
[email protected]
+31 (0)6 121 211 58

Standaarden en normeringen nemen toe

Er komen steeds meer normen en standaarden waar installaties aan moeten voldoen en op basis waarvan ze getoetst kunnen worden.

  • Zo is er vanuit de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) een clausule gepresenteerd waar veel verzekeraars mee werken. De focus van deze clausule is gericht op kwaliteit en de panelen worden “ontkoppeld” van de toegepaste isolatie materialen.
  • Verder komt de Scope 12 inspectiesystematiek steeds beter op stoom.
  • Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een brandveiligheidsonderdeel in de NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’. Deze norm werd ooit in het leven geroepen omdat de bouwkundige normen in de meeste gevallen geen oplossing bieden voor de beoordeling van zonne-energiesystemen op daken en gevels. De norm besteedt onder andere aandacht aan relevante beoordelingsaspecten die rechtstreeks uit het Bouwbesluit komen en bevat informatie over materialen, belasting, rekenmethoden. Kortom: alles wat een installateur nodig heeft om de installatie van zonnepanelen goed uit te voeren.
  • Ook in de NEN 7250 is een passage over brandveiligheid te vinden die momenteel wordt geactualiseerd. Verdere aanpassing van dit deel van de norm wordt opgepakt door de werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’. De werkgroep stelt een advies op om de brandveiligheid bij de toepassing van zonnepanelen te verhogen door het maken van aanpassingen aan bestaande normen en/of opstellen van nieuwe normen. Het hogere doel hierbij is dat bouwregelgeving straks weer aansluit bij de risico’s van pv-installaties.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven