Zonnepanelen op bedrijfspanden: veilig en goed te verzekeren 

11 mei 2020

Als we in Nederland de klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten wind- en zonne-energie de ruimte krijgen. Zo worden steeds meer daken van bedrijfspanden uitgerust met omvangrijke zonneparken. Wat doet de plaatsing van zonnepanelen met de brandveiligheid en de verzekerbaarheid? Twee experts op het gebied van ontwikkeling, exploitatie en verzekering van zonneparken schetsen hun ervaringen én reiken oplossingen aan.

De aanleg van zonnepanelen in het bedrijfsleven is zeer actueel. Zowel grote industriële bedrijven als logistieke ondernemingen overwegen grote dakoppervlakken te benutten door plaatsing van zonnepanelen. Gerrit Vink, Senior Consultant bij Riskonetconsultants op het gebied van risk management, heeft er vrijwel dagelijks mee te maken: “Inzet van zonne-energie is voor bedrijven cruciaal voor het behalen van klimaatdoelstellingen, of ze nu zijn opgelegd door overheden, voortvloeien uit eigen duurzaamheidsdoelstellingen of die van zakenpartnersDat we bij veel productie- en logistieke bedrijven steeds meer zonnepanelen op het dak zien verschijnen, past in een trend die zich verder zal doorzetten.”  

We hebben het over een groeisector, zo bevestigt Wessel Wisman, Manager Projects bij Sunrock, een Nederlandse scale-up die grootschalige zonne-energieprojecten ontwikkelt, realiseert, financiert en beheert: “Wij ontwikkelen en exploiteren vooral voor grote logistieke panden. Het gaat dan al gauw om vijfduizend tot tienduizend panelen per dak. Het mes snijdt aan twee kanten: wij huren de daken, ontwikkelen daarop zonneparken en verkopen de stroom. De pandeigenaar heeft er geen omkijken naar en kan de CO2-reductie meenemen in administratie.” 

Sommigen twijfelen aan de brandveiligheid. Wat zijn de ergste indianenverhalen?

Gerrit Vink: “Dat panelen spontaan en dikwijls in brand vliegen, of dat op z’n minst zonnepaneel-installaties het risico op brand sterk vergroten. En dat verzekeraars niet verzekeren omdat ze de risico’s te groot zouden vinden, zeker in combinatie met brandbare dakisolatie. Als je sommige tussenpersonen mag geloven, kun je maar beter geen zonnepanelen installeren, omdat dit tot forse premieverhogingen of tot onverzekerbaarheid kan leiden. Laat ik het er meteen bij vertellen: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn zonder meer veilig te realiserenwaarbij er sprake is van een overzichtelijk risico. In die gevallen zijn ze prima te verzekeren. 

Maar hoe zit het dan met de branden die in de loop van de jaren wél aan zonnepanelen zijn toegeschreven?

“Het ontwerp deugde niet, de panelen waren niet in ordeer zijn ondeugdelijke connectoren gebruikt en ‘last but not least’ was er sprake van ondeugdelijk installatiewerk. Dat zijn zaken waar je eisen aan kan stellen – en dat gebeurt gelukkig ook steeds meer in een sector die inmiddels steeds professioneler wordt. Je kunt de risico’s tot een zeer aanvaardbaar niveau terugbrengen door hantering van de nieuwste normen en standaards voor PV-installaties.” 

Wat betekent de installatie van panelen voor een pand?

Vink: “Je kunt ten eerste niet zomaar panelen plaatsen, want ze verhogen de bijvoorbeeld de dakbelasting en bovendien hebben we natuurlijk te maken met een elektrische installatieVerzekeraars willen dat ze goed geïnstalleerd zijndat de installatie periodiek onderhouden wordt en stellen hieraan terecht voorwaardenIn specifieke gevallen zijn extra brandpreventiemaatregelen noodzakelijk. Soms is plaatsing van panelen af te raden. 

Waar zitten de risico’s?

Vink: Ten eerste in de kwaliteit van componenten van de installatie, met name de panelen, de omvormers en de connectoren. Daar komt steeds meer certificering voor, dus het is duidelijk wat kwalitatief goede componenten zijn. Belangrijker is nog de kwaliteit van het ontwerp en van de montage en installatie. Een ondeugdelijk aangelegde installatie leidt tot een verhoogd risico. Gelukkig wordt ook daar steeds duidelijker wat veilig installeren is, met EN-NEN-normenFM-standaarden en de Opleverings- en Controlerichtlijn van Techniek Nederland. Ook komt binnenkort de SCIOS Scope 12 inspectierichtlijn voor zonnepaneel-installaties beschikbaar. Tenslotte is ook goed en vooral periodiek onderhoud belangrijk. De Scope 12 heeft als doel de (brand)veiligheid van installaties verder te vergroten en is opgezet door product- en ervaringsdeskundigen, verzekeraars, SCIOS en iKeur. Er komt steeds meer eenduidigheid, maar we zien ook dat verzekeraars hun eigen vragen stellen. Kan de dakconstructie het extra gewicht van de installatie dragen, of is er een verhoogde kans op lekkage? Een belangrijke vraag die zij stellen is ook welke type isolatie het dak heeft.” 

Waarom is dat belangrijk?

“Die isolatie kan een rol gaan spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van brand. De meeste verzekeraars verlangen bij nieuwbouw dat er onbrandbare dakisolatie wordt toegepast. Dit is echter geen verplichting volgens het Bouwbesluit en de praktijk is dat slechts een minderheid van de panden onbrandbare dakisolatie heeftOok op daken met brandbare isolatie worden zonnepanelen geplaatst. Daar zullen bedrijven en verzekeraars een modus in moeten vinden: hoe kan dit toch veilig gebeuren? Onze ervaring is dat het zeker kan, maar het zal aantoonbaar zorgvuldig en op een kwalitatief goede wijze moeten gebeuren en uiteraard in samenspraak met de verzekeraar. 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

In het kader van het maatschappelijk belang bij het behalen van milieudoelstellingen, moet de verzekerbaarheid van zonnepaneel-installaties op gebouwen met brandbare isolatie geen bottleneck worden 

Gerrit Vink
Senior Consultant bij Riskonet

Wat mogen gebouweigenaren intussen verwachten van de ontwikkelaar?

Wessel Wisman: Dat wij oog hebben voor verzekering van het zonnepark, maar ook van het gebouw en de voorraad die daar is opgeslagen. De inboedel kan honderden miljoenen euro’s waard zijn, bijvoorbeeld als het om dure elektronica gaat.” 

Wij hebben er belang bij dat de objecten en de PV-parken die wij ontwikkelen van topkwaliteit zijn. De banken die onze parken mede financieren stellen eisen op dat gebied, ze kijken naar de terugverdientijd en willen ook dat alles goed verzekerd is. Ook is veiligheid een pre voor onze klanten; zij hoeven er niet naar om te kijken, maar willen ook geen zorgen over veiligheid en continuïteit. Bovendien: die zonneparken zijn de kern van ons verdienmodel, dus doen wij bij het inschatten en hanteren van de risico’s geen concessies. 

Hoe benadert Sunrock de verzekeringsvragen?

Wisman: “Zo veel mogelijk proactief. Alle belangrijke details over ontwerp, de installatie zelf, de wijze van installeren én de controles en het onderhoud maken wij volledig beschikbaar voor de verzekeraar van het pand. Wij tonen daarin aan dat de installaties goed zijn ontworpen, welke materialen we gebruiken, welke controlemechanismen we hebben en dat de installaties goed worden onderhouden. En bovenal: dat onze installaties voor het pand geen nieuwe risico’s of onveiligheden introduceren. Zo bieden wij maximale transparantie.” 

Dus jullie wachten niet tot de lastige vragen komen?

Wisman: “We zitten steeds vroeger in het ontwikkelingstraject aan tafel. We proberen het gezamenlijk en in dialoog – dat zijn kernwoorden – eens te worden over veiligheid, risico’s en verzekerbaarheid. Daarbij hebben we steeds vaker contact met partijen zoals Riskonet, die banken, bedrijven en verzekeraars adviseren over projecten als deze. Riskonet heeft al vaker onze projecten gekeurd, waarbij ze keken naar hoe wij kwaliteitsborging en risicobeheersing doen. Ook laten we iedere mogelijke belanghebbende – de eigenaar, een verzekeraar, de brandweer – meedenken over het te realiseren plan. Zo laten we zien dat we professioneel denken en werken.  

Verzekerbaarheid van zonneparken op logistieke gebouwen lijkt steeds meer serieus genomen te worden. Dat klinkt hoopgevend.

Vink: “Het is in elk geval anders dan de signalen die sommige tussenpersonen, makelaars en verzekeraars aan bedrijven momenteel doorgeven. Domweg zeggen dat het niet kan, dat komt voort uit onwetendheid en gemakzucht. In het kader van het maatschappelijk belang bij het behalen van milieudoelstellingen, moet de verzekerbaarheid van zonnepaneel-installaties op gebouwen met brandbare isolatie geen bottleneck worden. Wie een installatie realiseert die aantoonbaar van goede kwaliteit is en die op professionele, hoogwaardige wijze is geïnstalleerd en wordt onderhouden, die heeft een goed verhaal bij verzekeraars. Wellicht dat de nieuwe SCIOS Scope 12 richtlijn nog verder kan bijdragen aan de verzekerbaarheid. Het sleutelwoord: zorgvuldigheid en kwaliteit.” 

Verzekeraars over zonnepanelen: ja, mits gecertificeerd 

Zonnepanelen op bedrijfspanden zijn zonder meer verzekerbaar, zegt Gerard Kerkman namens het Verbond van Verzekeraars. “Willen wij verzekeren? Ja. Want als verzekeraars gaan wij mee met nieuwe technologie – zoals zonnestroom. Het hoort er gewoon bij. Wij hebben daarbij wel een relatief eenvoudige mits: mits de panelen en de installatie voldoen aan de normen en de kwaliteitseisen die er zijn.” 

Kerkman stelt vast dat er aan de deugdelijkheid van panelen en installatie tot voor kort geen specifieke eisen werden gesteld, anders dan de gebruikelijke eisen in de installatiebranche. Om de kennis op dit gebied in de verzekeringsbranche bij te spijkeren, bracht de Het Verbond vorig jaar de ‘Preventiebrochure Zonnepanelen’ uit, met technische informatie voor verzekeringsprofessionals.  

Samen met de installatiebranche zijn de verzekeraars vorig jaar ook structureel naar de technische en installatie-eisen gaan kijken. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van Scope 12, een certificatieregeling voor zonnestroominstallaties die in de loop van 2020 wordt geïmplementeerd.” Kerkman: “Scope 12 schept voor iedereen duidelijkheid: waar moet zo’n installatie aan voldoen? Voor ons als verzekeraars vult Scope 12 de behoefte in aan een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties door gecertificeerde bedrijven. De regeling, die overigens voor verzekeraars niet bindend is, geeft duidelijkheid en houvast voor alle betrokkenen.” 

RESULTATEN VAN RISKONET

CBRE

“Riskonet brengt ons risk awareness vóór de acquisitie"

CBRE Global Investors – €28 miljard in...

Lees meer

Swiss RE

"De mensen van Riskonet stellen zich op als vertrouwde collega’s"

Riskonet staat ondernemingen bij op...

Lees meer

Lokale kantoren

AMSTERDAM

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

Scroll to top