Certyfikowane instalacje tryskaczowe: Polska zasługuje na szczególną uwagę

09 lipca 2018

Jakość instalacji tryskaczowych znacznie różni się w krajach Europejskich. wynika to zwłaszcza z różnych metod standaryzacji, certyfikacji i kontroli. przykładowo, w polsce nie ma oficjalnego wymogu w zakresie certyfikowania instalacji i kontroli. W środowisku panuje jednak przekonanie, że coś należy zmienić w tej kwestii w perspektywie długoterminowej. Zródłem inspiracji może być spotkanie ekspertów, które miało niedawno miejsce w holenderskiej ambasadzie.

Mówi się w Polsce o zwiększeniu jakości instalacji tryskaczowych. Można to osiągnąć m.in. dzięki certyfikacji. Spotkanie ekspertów, które odbyło się 22 czerwca 2018 w Ambasadzie Holandii w Warszawie miało za cel zbadanie możliwości w tym obszarze.

Wśród ekspertów zaproszonych przez ambasadę znaleźli się Willem van Oppen z CCV Nederland, który zaprezentował praktyki w zakresie certyfikacji w Holandii. CCV Nederland między innymi opracowuje i zarządza procedurami certyfikacji i kontroli jako ekspert i niezależny specjalista w zakresie instalacji tryskaczowych.

Van Oppen przedstawił obecnym na spotkaniu producentom, wykonawcom, ubezpieczycielom, przedstawicielom rządowym oraz profesjonalistom w zakresie zarządzania ryzykiem możliwości i korzyści jakie system certyfikacji oferuje na rzecz jakości instalacji tryskaczowych w budynkach.

Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze

W spotkaniu udział wzięły takie jednostki jak Riskonet Poland oraz będąca w trakcie tworzenia Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze. Leszek Golachowski, Starszy konsultant ds. ryzyka, wierzy, że to spotkanie było źródłem inspiracji na potrzeby rozwoju certyfikacji instalacji tryskaczowych w Polsce. „Od dawna mówi się o ustanowieniu takiego systemu w Polsce. Jednym z pomysłów jest właśnie utworzenie polskiego oddziału EFSN (European Fire Sprinkler Network), który mógłby wspierać rozwój jakości instalacji gaśniczych w Polsce, na przykład poprzez promocję właściwego stosowania odpowiednich standardów dla instalacji tryskaczowych w Polsce”.

Podniesienie poprzeczki w Polsce

Leszek Golachowski nie ma wątpliwości co do korzyści standardów jakości i certyfikacji. „Wszyscy dostrzegamy obecne problemy dotyczące urządzeń tryskaczowych, które obejmują między innymi brak obowiązkowej certyfikacji. Oznacza to, że nie ma pewności co do jakości instalacji tryskaczowych na rynku. Każdy widzi również konieczność podniesienia poprzeczki w tej kwestii w Polsce. Pozwoli to wykonawcom i dostawcom, gwarantującym wysoką jakość produktów, na funkcjonowanie na rynku. Co istotne, ostatecznie da to właścicielom budynków pewność, że ich budynki są właściwie chronione przed pożarem”.

 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Jasne zasady względem wymogów

Ustanowienie systemu certyfikacji oznacza dla zaangażowanych stron, takich jak właściciele, deweloperzy, wykonawcy i ubezpieczyciele, jednoznaczne wymogi dla instalacje tryskaczowych. „Jako eksperci ds. zarządzania ryzykiem w Riskonet dostrzegamy korzyści płynące z tego podejścia stosowanego w różnych krajach. Podejście stosowane w Holandii, o którym mówił certyfikowany specjalista Willem van Oppen, może być przykładem i źródłem inspiracji. Mimo że nie można skopiować każdego elementu, jest to zdecydowanie źródło inspiracji na potrzeby polskich rozwiązań”.

CCV i certyfikacja – przykład dla Polski?

Jak Centrum ds. bezpieczeństwa i ochrony (CCV) działa w Holandii w zakresie bezpieczeństwa poprzez certyfikację? Krótkie spojrzenie na stronę CCV pozwala nam zrozumieć sytuację: „Wiele spółek pada ofiarą działań przestępczych i pożarów, mimo że zainwestowały w środki zapobiegawcze. Wybranie certyfikacji może zapobiec niepotrzebnym nieszczęściom. Kupujący rozpoznaje certyfikowaną spółkę dzięki wyróżniającemu ją znakowi jakości. Po dostawie otrzymuje certyfikat jako dowód jakości”.

„Niezależna jednostka certyfikacyjna bada, czy jakość uzgodniona w ramach systemu jakości jest zapewniona poprzez sprawdzenie listy kontrolnej. Bada się również, jak dostawca zajmuje się skargami, jak zarządza dokumentami i jak składa raporty. Jeżeli te działania nie odpowiadają standardom, nakładane są sankcje, a spółka może utracić certyfikat. Niezależnie od tego, jeżeli kupujący jest niezadowolony ze środków zapobiegawczych, może on złożyć skargę, którą zbada niezależna jednostka certyfikacyjna. Tym samym certyfikacja to gwarancja jakości dla kupującego. Pozwala mu ona również upewnić się, że jego interesy są niezależnie promowane”.

„Certyfikacja to potężne narzędzie zarówno dla kupujących, jak i dla dostawców, by mogli oni wyróżnić się na rynku. Pozwala to uniknąć nieszczęśliwych sytuacji, niepotrzebnych inwestycji, a także wzmacnia długoterminową relację między kupującymi i dostawcami”.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top