Dave Hazel i Ingrid Klein-Hendriks o wsparciu prawnym w zarządzaniu ryzykiem

11 lipca 2017

„W poszukiwaniu rozbieżności między aktualnymi przepisami a praktyką ubezpieczeniową” Czy państwa przedsiębiorstwo posiada dobre ubezpieczenie na wypadek pożaru i innych zagrożeń? uwaga! Ubezpieczenie może niezauważalnie utracić swoją datę ważności. nowe ustawy i regulacje zdezaktualizowały polisę, sprawiając, że jej ochrona ubezpieczeniowa jest niewystarczająca. Riskonet oferuje swoim klientom wsparcie prawne, aby namierzyć kosztowne rozbieżności między ubezpieczeniem a nową rzeczywistością. Dave Hazel, wspólnik zarządzający riskonet, rozmawia z prawniczką Ingrid Klein-Hendriks o napiętej relacji pomiędzy teorią i praktyką.

Zarząd przedsiębiorstwa sądzi, że ma pod kontrolą wszystkie sprawy. Zakład funkcjonuje bez zastrzeżeń, a kierownictwo prowadzi rozważną politykę. Budynki i instalacje oddane do użytku dziesięć lat temu są dobrze chronione i ubezpieczone. Jednak, gdy duży pożar strawi znaczną część dobytku przedsiębiorstwa, wtedy dopiero wychodzi przysłowiowe „szydło z worka”. Dobre ubezpieczenie – naturalnie – według przepisów sprzed dziesięciu lat. Dave Hazel, wspólnik zarządzający Riskonet: „Od tego czasu rząd zmodyfikował wiele przepisów i wprowadził w życie nowe. Wiążą się z tym kosztowne konsekwencje, jakie kierownictwo przedsiębiorstwa najchętniej chciałoby móc przewidzieć”.

Dezaktualizacje przez regulacje

W przypadku pożaru ubezpieczenie daje ochronę w danej sytuacji, jednak nie pokryje dodatkowych kosztów wynikających z odbudowy z uwzględnieniem wymogów najnowszych przepisów. Dave Hazel: „Jeśli po takim pożarze zamierzamy postawić nowy obiekt, czeka nas czasem niemiła niespodzianka, która może mieć tak poważne konsekwencje, że przedsiębiorstwo nie poradzi sobie z jego sfinansowaniem. Wyspecjalizowany prawnik potrafi – najchętniej prewencyjnie – zasygnalizować takie różnice”.

Krytyczny moment

„Efekty pożaru mogą z powodu „zmiany okoliczności” mieć niebagatelne skutki dla przedsiębiorstwa, które sądziło, że w zakresie zarządzania ryzykiem pomyślano o wszystkim. Nasze usługi mają na celu niedopuszczenie do takich efektów“, dodaje Ingrid Klein-Hendriks z Klein-Hendriks Advocatuur + Mediation w Dordrechcie. „Ta rozbieżność to przerwa między momentem sprzed dziesięciu lub więcej lat, a chwilą obecną. Wymogi teraźniejsze versus wymogi z tamtego czasu”. Prawniczka wymienia liczne przykłady ze swojej praktyki. „Na przestrzeni lat wymogi Rozporządzenia o budownictwie mogą podlegać silnym obostrzeniom. Instalacje muszą być wykonane z bardziej wysokowartościowych materiałów, a wymagania co do obciążenia dachów wzrastają. Przedsiębiorstwa muszą liczyć się z nowymi przepisami prawnymi związanymi z otoczeniem, w których również w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego poprzeczka została ustawiona wysoko. Np. firma mająca instalację amoniakalną musi spełnić dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego różniące się od tych sprzed ponad 15-20 lat. I w końcu mamy również nowe wytyczne z zakresu prawa ochrony środowiska dotyczące zapachów. Ostatnio pojawia się też więcej regulacji w sprawie SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), m.in. jeśli chodzi o wymogi obejmujące filtrowanie, emisje i surowe normy związane z odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych”.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Uzupełnienie usług Riskonet

Kiedy opłaca się zaangażowanie do działania Klein-Hendriks? „Powody są bardzo różne.” wyjaśnia rozmówczyni. „Dane przedsiębiorstwo chce rozszerzyć swoją działalność i ma nadzieję, że uda się to przeprowadzić w ramach istniejącego zezwolenia dotyczącego środowiska. Jednak urząd twierdzi, że konieczne jest nowe. Stajemy wtedy przed potrzebą uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie prawa daje nam obecne zezwolenie. Gdzie się znajdujemy, jakie mamy opcje? Te pytania mogą również pojawić się podczas kontroli przeprowadzanych przez urząd, albo gdy istnieje zagrożenie wypadkiem lub wystąpią problemy z okolicznymi mieszkańcami. Albo, gdy zdarzył się już wypadek. Wszystkie sytuacje, w których chcemy wiedzieć, gdzie leżą granice i jakie mamy możliwości”.

Dave Hazel mówi o „istotnym uzupełnieniu fachowej wiedzy Riskonet”. „Jesteśmy mocni w określaniu technicznych aspektów zarządzania ryzykiem. Nasi klienci zmagają się czasami z obowiązkami i wymogami nakładanymi przez urzędy. Niektórzy z klientów składujących substancje niebezpieczne widzą, że presja regulacji ogromnie wzrosła. Dla takich przedsiębiorstw bardzo opłacalne może okazać się zaangażowanie prawnika, który dokładnie określi, jakie niezbędne środki należy podjąć i co jest możliwe”.

Wpływ na ciągłość

Ingrid Klein-Hendriks dodaje: „Gdy wspólnie z Riskonet weryfikujemy zezwolenia i ubezpieczenia pod kątem nowych przepisów oraz dodatkowych wymogów ze strony urzędu, dajemy danemu przedsiębiorstwu możliwość pozostawania z nimi „w zgodzie”, a dodatkowo uwypuklamy konsekwencje techniczno-ubezpieczeniowe. Należy zadać sobie pytanie, czy w najgorszym przypadku stanowią one zagrożenie dla ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Moja wartość dodana to objaśnienie wymogów prawnych, szczególnie ważne dla tych członków zarządu zleceniodawcy, którzy niekoniecznie muszą się znać na kwestiach technicznych czy zawiłościach prawnych”.

Praca Ingrid Klein-Hendriks polega czasem na tym, że zostaje ona zaproszona do udziału w opracowaniu opinii dla klientów. Jak twierdzi: „Podczas precyzowania zasad działania oraz środków bardzo przydatna może okazać się wymiana myśli na temat konsekwencji nowych regulacji i ryzyka, przed jakim staje przedsiębiorstwo, a także – co ważniejsze – na temat istniejących możliwości, by coś na to zaradzić”. Dave Hazel: „W naszym dialogu łączymy to, co najlepsze z dwóch światów: aspekty techniczne i prawne prowadzą do optymalnej ekspertyzy w zakresie zarządzania ryzykiem”.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top