„Inwestowanie w zarządzanie ryzykiem otwiera dialog i zapewnia lepsze rozwiązania”

16 listopada 2020

Riskonet advises businesses in the “tough” insurance market

Prezesi i dyrektorzy firm mają twardy orzech do zgryzienia: jak zabezpieczyć ciągłość działalności w obliczu rosnących składek ubezpieczeniowych i ograniczonych zakresów ochrony? Czy traktują zmiany jak coś oczywistego? A może wchodzą w dyskusję z ubezpieczycielami lub szukają innych rozwiązań?

Dla firm będzie to gorzka pigułka. Od 1 października zaczęły spływać propozycje przedłużenia polis ubezpieczeń majątkowych. . Rynek jest trudny, a ubezpieczyciele ograniczają zakres ochrony, nakładają kosztowne wymogi w zakresie prewencji i drastycznie podwyższają składki. Jak twierdzą ubezpieczyciele, zmiany klimatu są głównym wyjaśnieniem ich nowej strategii. Szkody spowodowane przez katastrofy naturalne doprowadziły do sporych strat towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Widoczne skutki

Chodzą słuchy, że niektórzy ubezpieczyciele już w tym roku zastosują współczynniki mieszane (combined ratios) wyższe niż 100%. Covid-19, zmiany przepisów i niekorzystny klimat inwestycyjny z niskimi stopami procentowymi to kolejne przyczyny spadku rentowności ubezpieczycieli. Aby nadal notować zyski, ubezpieczyciele ograniczają swoją tolerancję ryzyka. Oprócz podwyżek stawek konieczne są także inne środki, takie jak zwiększenie wymogów prewencyjnych i ograniczenia zakresu ochrony.

Ograniczanie szkód

Ustanawiając wymogi dotyczące prewencji, ubezpieczyciele regularnie mijają się z celem. Istnieje wyraźna rozbieżność między oczekiwaniami ubezpieczycieli a tym, co jest wykonalne w praktyce. Chodzi chociażby o środki ograniczajace rozmiary szkód pożarowych, takie jak instalacje tryskaczowe. „Widzimy, że ubezpieczyciele często rozmijają się z faktyczną sytuacją klienta. Skutkiem są nierealistyczne wymagania”, mówi Ron de Bruijn, partner zarządzający Riskonet International. Przytacza przykład, w którym ubezpieczyciel oceniał istniejący magazyn wysokiego składowania. Wymóg był oszałamiająco prosty: zastąpić istniejący budynek kilkoma oddzielnymi budynkami. „Oczywiście ubezpieczyciel nie powinien być zaskoczony -  mówi Ruben de Bruin, partner zarządzający Riskonet Nederland - jeśli to zalecenie nie zostanie wykonane. Świadczy ono o poważnym oderwaniu od rzeczywistości i skutkuje nieporozumieniami, frustracją i biernością firm. Często jest tak, że nawet gdy ubezpieczony może i chce zrealizować inwestycję, wyznaczone ramy czasowe są nie do osiągnięcia.”

 „Organizacja, która wypracowała własną wizję bezpieczeństwa i ciągłości, może podjąć profesjonalny dialog z ubezpieczycielem. W ten sposób klient pozostaje u steru ”

Ruben de Bruin 
Riskonet Nederland

Ubezpieczyciele przestrzegają wewnętrznych wytycznych

Wszyscy ubezpieczyciele posiadają własne wewnętrzne wytyczne, które często zmuszają ich do wyboru określonego rozwiązania i przedstawienia go ubezpieczonemu. Nierzadko proponuje się działania, które zupełnie nie pasują do charakteru działalności klienta. „W naszej opinii zbyt mało uwagi poświęca się alternatywom mówi Ron de Bruijn. „Adekwatne analizy ryzyka i działania w kierunku poprawy jakości ryzyka mogłyby przynieść wiele korzyści.” „Kluczowe jest zrozumienie strategii klienta i wyznaczenie środków możliwych do osiągnięcia” dodaje Ruben de Bruin.

Ron de Bruijn: „Dostrzegamy również, że w odpowiedzi na podejście ubezpieczycieli firmy sprawdzają, czy mogą finansować ryzyko w inny sposób. Coraz popularniejsza staje się rezygnacja z ubezpieczenia lub finansowanie przy pomocy captives, swego rodzaju firmowej skarbonki. Im wyższe składki, tym atrakcyjniejsze stają się tego typu alternatywne rozwiązania.”

Praca klienta

Na obecnym, trudnym rynku ubezpieczeń przedsiębiorstwa powinny uwzględniać również własną odpowiedzialność. „Także po stronie klienta należy wykonać sporo pracy”, uważa Ruben de Bruin. „Przedsiębiorstwa powinny lepiej przyłożyć się do zarządzania ryzykiem. W przypadku wycofania się ubezpieczycieli organizacje będą musiały wziąć odpowiedzialność za ograniczanie i zabezpieczenie ryzyka. Ciągłość działalności nie jest czymś, co można gwarantować drobnym druczkiem. Konieczne są rzeczywiste rozwiązania operacyjne. Niezależnie od tego, czy ubezpieczyciele wyznaczą nowe wymogi dotyczące ubezpieczeń, czy firma postanowi samodzielnie pokryć ryzyko: inwestowanie w zarządzanie ryzykiem to konieczność.”

Fundamentalna zmiana myślenia

Ron de Bruijn zauważa, że większość prezesów firm nie do końca zdaje sobie sprawę z sytuacji. „Konieczna jest fundamentalna zmiana myślenia, jeśli szkody klimatyczne faktycznie są główną przyczyną trudnych warunków rynkowych. Firmy muszą mieć przejrzystą wizję swojej ciągłości.” Ruben de Bruin dodaje: „Organizacja, która opracowała własną wizję bezpieczeństwa i ciągłości, może nawiązać profesjonalny dialog z ubezpieczycielem. Wtedy to klient dzierży ster.”=

Własna wizja wygrywa

Opracowanie własnej wizji zarządzania ryzykiem wymaga zainwestowania czasu i uwagi. To ważny pierwszy krok. Ruben de Bruin: „Zacznij na czas zdobywać wiedzę i ogląd sytuacji, a następnie nawiąż dobry kontakt z ubezpieczycielem. Po rozpoczęciu dialogu można nawiązać współpracę nad rozwiązaniami, które będą interesujące dla wszystkich stron.” W tym trójkącie Riskonet wyraźnie stoi po stronie swojego zleceniodawcy, czyli klienta. Konieczne jest uświadomienie organizacjom ryzyka i wprowadzenie profesjonalnej wiedzy o bezpieczeństwie, ciągłości działalności i ubezpieczeniach. Ważna uwaga: zauważamy, że ubezpieczyciele cenią sobie klientów o silnej, indywidualnej wizji zarządzania ryzykiem. I właśnie w tym może pomóc Riskonet. Zarówno pod względem strategicznym, jak i technicznym.”

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top