Izabela Selwestruk

Riskonet b.v.

[email protected]
+48 781 290 794

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister – Ekonomia (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Studia podyplomowe: Audytor systemów informatycznych (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
 • Studia podyplomowe: Informatyka (Politechnika Białostocka);
 • Certyfikowany Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg. ISO 22301:2020
 • Certyfikowany Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001:2022
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o Klauzuli „poufne”

PROFIL

 • Szkolenia i edukacja w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, zarządzania ryzykiem
 • Konsultant ds. ciągłości działania
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z przepisami

DOŚWIADCZENIE

 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji, w tym audytów UKSC, audytów KRI
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ISO27001, ISO 22301, zarządzania ryzykiem wg ISO 31000, Dyrektywy NIS2, bezpieczeństwa informacji
 • Prowadzenie szkoleń dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Wsparcie w przeprowadzaniu analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Wsparcie w przeprowadzaniu analizy BIA
 • Konsultacje w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Konsultacje w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, przygotowywanie scenariuszy i przeprowadzanie testów planów ciągłości działania.
 • Konsultacje w zakresie wdrażania standardu TISAX (VDA ISA)