Riskonet to Państwa partner na wypadek tego co nieoczekiwane. Wkładamy całą naszą wiedzę i doświadczenie, aby wspólnie z Państwem rozpoznawać, analizować, a przede wszystkim minimalizować ryzyko a także podnosić Państwa bezpieczeństwo. Nasza fachowa wiedza służy temu, aby wspierać Państwa w tworzeniu i realizacji przemyślanej oraz efektywnej polityki zarządzania ryzykiem. Skuteczne wsparcie realizujemy w trzech krokach.

Ocena i doradztwo

Zapewnimy Państwa organizacji kompleksowe doradztwo w zakresie ryzyka. Słuchamy, analizujemy i przedstawiamy popartą argumentami wizję dotyczącą ewentualnych szkód. Pomagamy też podejmować właściwe decyzje o inwestycjach w środki pozwalające eliminować lub minimalizować potencjalne szkody.

Nasi eksperci służą zdobywanym przez lata doświadczeniem, aby wspierać Państwa organizację. Cechuje ich rzeczowe i racjonalne spojrzenie, a przy tym dobre wyczucie specyfiki biznesu. Nasze oceny i opinie są zawsze ukierunkowane na optymalne rozwiązania. Nie tracimy z oczu szerszej perspektywy sporządzając wytyczne projektowe i inne specyfikacje techniczne. W ten sposób nasze oceny i opinie przekładają się na zrównoważoną politykę zarządzania ryzykiem – podstawę odpowiedzialnych decyzji.

Koncepcje bezpieczeństwa

Jakość i zawartość merytoryczna stoją na pierwszym miejscu. Aby móc sporządzić solidną i skuteczną koncepcję bezpieczeństwa (przeciwpożarowego) dla Państwa organizacji, nasi eksperci muszą poznać i zrozumieć jej mocne i słabe strony. Ponadto analizowana jest Państwa pozycja w perspektywie długoterminowej oraz wpływ ustawodawstwa i ubezpieczycieli na Państwa funkcjonowanie.

Konkretne rozwiązania jakie oferujemy w ramach Kroku 1, to m.in. Ocena Ryzyka Przed Przejęciem (Pre-Acquisition Risk Assessment - PARA) oraz Ocena Ryzyka Na Etapie Projektu (Pre-Construction Risk Assessment - PCRA). Doradztwo może oznaczać również przekazywanie wiedzy i szkolenie. Riskonet aktywnie realizuje tę ideę, organizując warsztaty i seminaria oraz nauczając w instytucjach edukacyjnych.

Wdrożenie i wykonanie

Trzymając w rękach solidną koncepcję bezpieczeństwa, Riskonet wspólnie z Państwem przystąpi do działania. Nie poprzestajemy na doradztwie. Z przyjemnością służymy pomocą podczas wdrażania koncepcji w życie. W ten sposób dokument ten stanie się podstaw polityki zarządzania ryzykiem, którą cechuje praktyczne podejście i możliwość sprawnej realizacji. Następnie nasi eksperci zadbają o to, aby polityka odpowiednio zakorzeniła się w kulturze organizacji.

Jak przekładamy politykę na praktykę? Istnieje kilka sposobów. Konieczne może okazać się fizyczne oddzielenie pewnych elementów procesu biznesowego. Lub przeniesienie polityki zarządzania ryzykiem aktywów na wyższy poziom poprzez ukierunkowany program inwestycyjny. Nasi eksperci wspomogą Państwa w procesie nadzoru nad przestrzeganiem polityki zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji inwestycji. Z doświadczenia wiemy, że podczas wdrożenia i realizacji doradztwo nadal może odgrywać kluczową rolę. Również podczas Kroku 2 koncentrujemy się na zmniejszaniu prawdopodobieństwa sytuacji awaryjnej jako alternatywy dla dużych inwestycji w zabezpieczenia technicznej (np. instalacje tryskaczowe).

Wytyczne, projektowanie, zamówienie

Doradztwo Riskonet przydaje się w praktyce. Możemy wspomóc Państwa również w kwestii tworzenia wytycznych, nadzoru projektowania i wyboru wykonawcy (sporządzanie dokumentów przetargowych) w odniesieniu do nowych instalacji. Zgodnie ze specyfikacją, w granicach budżetu i wyznaczonych terminów.

Aktualizacja i optymalizacja

Jako partner na wypadek nieoczekiwanego Riskonet dba o to, aby polityka zarządzania ryzykiem i dokumenty ją implementujące pozostawały aktualne i aby nie stracili Państwo kontroli nad bezpieczeństwem organizacji, pracowników i procesów. To sprawia, że inwestycja w zarządzanie ryzykiem jest odporna na to, co przyniesie przyszłość, a przy tym zgodna z przepisami, wymogami ubezpieczycieli i zmianami gospodarczymi. Pomagamy zarządzać i wyceniać to, co nieoczekiwane.

W miarę możliwości stawiamy na relacje długoterminowe. Okresowy przegląd polityki zarządzania ryzykiem pozwala bowiem zachować aktualność i ciągłość. Zarządzanie ryzykiem nie jest zjawiskiem statycznym, ale procesem dynamicznym, który nie może się zatrzymać. W końcu wymogi zewnętrzne ulegają ciągłym zmianom, a zmiany wewnętrzne mogą – niekiedy niezauważenie – mieć duży wpływ na ryzyko i praktyczną realizację polityki.

Wykrywanie i przeciwdziałanie ignorowaniu ryzyka

Riskonet świetnie radzi sobie w roli „adwokata diabła”, czyli eksperta, który wykrywa ignorancję i pomaga ją zwalczać. Na tę chwilę zarządzanie ryzykiem jest aktualne, jednak czy na dłuższą metę okaże się dobrze zorganizowane? Okresowy przegląd, jaki z chęcią przeprowadzą nasi eksperci, umożliwi Państwu wyśledzenie możliwych i niezbędnych obszarów optymalizacji w organizacji, środkach i kulturze przedsiębiorstwa. Zaangażowanie w utrzymanie aktualności to rozsądna inwestycja. Pozwala zapobiec bolesnemu przebudzeniu w postaci wypadku lub sytuacji kryzysowej...

Rozwiązania Riskonet

Nasze usługi dają klientom kontrolę nad stanem bezpieczeństwa. Obejmują one serię cenionych rozwiązań, które dowiodły już swojej wartości w wielu organizacjach. Przedstawiamy trzy rozwiązania Riskonet, które pozwolą nam wesprzeć Państwa w sposób maksymalnie dopasowany do Państwa potrzeb.

PARA

Pre Acquisition Risk Assesment

Specyficzną formą oceny jest Ocena Ryzyka Przed Przejęciem (PARA). Obejmuje ona doradztwo w zakresie aktualnego bezpieczeństwa obiektów, których zakup jest rozważany, oraz związanego z tym ryzyka. PARA może być wartościowym i integralnym elementem szerokiej analizy due diligence dla planowanego zakupu nieruchomości. Klienci informują, że obraz aktywów w wymiarze finansowym, prawnym i użytkowym nie jest kompletny bez spojrzenia technicznego, w tym szczególnie na bezpieczeństwo majątku.

PCRA

Pre Construction Risk Assessment

Ta usługa przeznaczona jest dla klientów, którzy stoją u progu realizacji inwestycji: Ocena Ryzyka na Etapie Projektu (PCRA). Nasi eksperci szkicują całościowy obraz wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo nowego lub rozbudowywanego obiektu. Poprzez PCRA Riskonet wspiera klientów w dostosowaniu projektu nowego obiektu do profilu i strategii ryzyka, także do przepisów prawnych i życzeń ubezpieczycieli.

GAAS

Gap Assessment Asset Safety

Przedsiębiorstwa chętnie samodzielnie sprawują władzę nad bezpieczeństwem i ciągłością procesów biznesowych. W ramach naszej autorskiego programu Gap Assessment Asset Safety-model (GAAS) oferujemy zintegrowane spojrzenie na bezpieczeństwo majątku w danej lokalizacji. Ocena GAAS koncentruje się na aktualnych przepisach, ciągłości działalności i możliwości ubezpieczenia aktywów. Wykrywamy ewentualne uchybienia i stwarzamy możliwość poprawy, np. w zakresie bezpieczeństwa ludzi, planów ewakuacji, prewencji i minimalizacji skutków zaistniałych zdarzeń.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]