Anna Polak

[email protected]
+48 6 094 92 215

Wykształcenie

 • Master of Business Administration (International), Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie & St. Gallen Business School
 • Magister Ekonomii, Finanse i Bankowość, Uniwersytet Łódzki

Profil

 • Opracowanie i wdrażanie strategii, polityki i programów zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie Ryzykiem Przedsiębiorstwa (ERM)
 • Ocena Ryzyka Operacyjnego
 • Finansowanie Ryzyka
 • Oceny due diligence ryzyka i ubezpieczeń
 • Analiza i wycena ryzyka odpowiedzialności firmy
 • Profil ryzyka dla przerwy w działalności
 • Ocena łańcucha dostaw i jego wpływu na działalność
 • Kalkulacje konsekwencji finansowych dla krytycznych scenariuszy ryzyka
 • Doradztwo z zakresu rozwiązań ubezpieczeniowych na podstawie profilu ryzyka
 • Optymalizacja plasowania ryzyka
 • Wsparcie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami – Interim Management
 • Szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie projektami
 • Programy rozwoju uważności (Mindfulness) w organizacjach

Doświadczenie

 • Profilowanie ryzyka ubezpieczeniowego
 • Strategie, polityki i procedury dotyczące ryzyka i ubezpieczeń
 • Wdrożenia strategii ryzyka i ubezpieczeń na wielu poziomach organizacji
 • Analiza zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową
 • Transfer ryzyka na rynek ubezpieczeniowy
 • Strategie plasowania ryzyka
 • Porady organizacyjne dla zarządzających ryzykiem i ubezpieczeniami
 • Doświadczenie na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Współpraca z branżą produkcyjną, energetyczną, logistyczną i innymi
 • Szkolenia dotyczące zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń
 • Uważność w przywództwie i miejscu pracy – budowanie efektywnych, zaangażowanych i otwartych na współpracę zespołów
 • NLP w konsultingu wg Matt’a Hudson’a