Chris Brits

[email protected]
+27 8 345 67 424

Wykształcenie

 • Magister nauk ekonomicznych (Zarządzanie programami) (z wyróżnieniem)
 • Absolwent studiów Master of Business Administration (MBA) w zakresie biznesu międzynarodowego (Henley, Wielka Brytania)

Profil

 • Projekt Strategii Klienta i Programu Zarządzania Ryzykiem
 • Projekt organizacyjny
 • Opracowanie polityk i wytycznych
 • Optymalizacja plasowania ryzyka
 • Zarządzanie Ryzykiem Przedsiębiorstwa (ERM)
 • Finansowanie Ryzyka
 • Oceny Ryzyka Operacyjnego
 • Oprogramowanie do Zarządzania Ryzykiem
 • Odpowiedzialność Cywilna
 • Inżynieria Pożarowa
 • Ochrona
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ochrona Środowiska
 • Przeglądy prewencyjne
 • Szkolenie w zakresie Zarządzania Ryzykiem
 • Wyceny nieruchomości i maszyn

Wiedza fachowa

 • Strategia ryzyka – optymalizacja programów zarządzania ryzykiem
 • Projekt organizacyjny – tworzenie wysoce efektywnych zespołów
 • Ramy ryzyka i projekt programów – dostosowanie taktyki do strategii ryzyka i wdrażanie programów ryzyka we wszystkich jednostkach operacyjnych
 • Opracowanie standardów ryzyka – dostosowanie standardów oceny i kluczowych wskaźników efektywności do celów ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem w skali całego przedsiębiorstwa – budowanie odporności i spójności decyzji dotyczących ryzyka w całej organizacji
 • Finansowanie ryzyka – optymalizacja korzyści z tytułu kosztów ryzyka
 • Ubezpieczenia – program doradztwa i definiowania profili ubezpieczeń dla podmiotów przejmujących ryzyko, dla klientów znajdujących się w trudnej sytuacji
 • Doradztwo szkodowe
 • Raporty ubezpieczeniowe oraz oceny ryzyka
 • Ryzyko operacyjne – opracowanie i wdrożenie różnych programów ryzyka operacyjnego w całej firmie (pożar/ochrona / bezpieczeństwo i higiena pracy / zarządzanie kryzysowe / środowisko / inżynieria / flota samochodowa)
 • Opracowanie i wdrożenie normy ISO
 • Systemy przeciwpożarowe – analiza kosztów i korzyści oraz przegląd techniczny / projekt / rozwiązania „pod klucz” dostosowane do celów finansowania ryzyka
 • Wyceny – grunty i budynki/instalacje i wyposażenie
 • Szkolenie w zakresie ryzyka – 600 akredytowanych programów szkoleniowych/platforma e-learningowa i programy nauczania
 • Programy konserwacji prewencyjnej – przeglądy termograficzne maszyn i elektryki / analiza obwodów silnika / analiza drgań / pobieranie próbek oleju.