Hendrick Matlou

[email protected]
+27 72 973 6377

WYKSZTAŁCENIE

  • Technik pożarniczy Fire Prevention Association South Africa
  • Strategia zapobiegania pożarom i bezpieczeństwa pożarowego Fire Prevention Association South Africa
  • Ekspert w dziedzinie termografii (Thermographer), Technicy/technologie związane z mechaniką

PROFIL ZAWODOWY

  • Wsparcie klientów w zakresie zgodności z przepisami SANS/NFPA i przepisami prawa
  • Wdrażanie środków kontroli w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka
  • Badanie dużego ryzyka handlowego, rolniczego i korporacyjnego
  • Ustalanie szacunkowej maksymalnej straty (EML/MFL) z tytułu ryzyka docelowego
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka pożarowego, selekcja ubezpieczeniowa COPE i PRA/PRE
  • Inżynieria przeciwpożarowa

EKSPERTYZA

  • Hendrick rozpoczął swoją karierę w branży pożarniczej w 2000 roku jako asystent technika pożarniczego. W 2008 roku dołączył do grupy Centa jako technik pożarniczy, a następnie awansował na konsultanta sprzedaży. Na tym stanowisku zajmował się również oceną ryzyka pożarowego w przestrzeni handlowej. Po 8 latach opuścił grupę i rozpoczął pracę w branży ubezpieczeniowej jako inspektor ubezpieczeniowy, następnie objął stanowisko inspektora specjalisty, a później starszego specjalisty ds. ryzyka. Na tym stanowisku szacował ryzyko majątkowe i przeprowadzał selekcje ubezpieczeniowe dla lokalnych i międzynarodowych klientów z różnych branż (m.in.: produkcji, magazynowania i przechowywania, transportu i przechowywania towarów niebezpiecznych, prac związanych z drukiem, chłodnictwa, branży gier i rozrywki), dokonywał również ocen wielu innych rodzajów ryzyka przemysłowego i handlowego na całym kontynencie afrykańskim.