Maciej Drzewicki

Maciej Drzewicki

[email protected]
+48 519 320 993

Wykształcenie

 • Magister inżynier - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Inżynieria Gazownictwa (studia podyplomowe)
 • Liczne krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia w branży przeciwpożarowej i ubezpieczeniowej

Profil

 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
 • Oceny zgodności z przepisami krajowymi i standardami międzynarodowymi
 • Kontrole bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocena ryzyka w zakładach przemysłowych
 • Wdrażanie programów zarządzania ryzykiem
 • Nadzory kontraktów budowlanych

DOŚWIADCZENIE

 • Projektowanie i realizacja kontraktów budowlanych w branży przeciwpożarowej
 • Techniczna ocena systemów przeciwpożarowych
 • Doradztwo techniczne
 • Ubezpieczeniowe inspekcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Oceny narażenia na zagrożenia naturalne
 • Zarządzanie zespołem
 • Nadzory nad realizacją kontraktów budowlanych
 • Wdrażanie programów zarządzania ryzykiem
 • Programy zapobiegania szkodom przemysłowym