Robert Kurzac

[email protected]
+48 600 492 994

Wykształcenie

 • Magister inżynier mechanik, Automatyka i Robotyka
 • Audytor ISO 14001

Profil

 • Inżynieria ryzyka w ubezpieczeniach
 • Prewencja w zakresie szkód majątkowych
 • Planowanie ciągłości prowadzenia działalności
 • Ocena ryzyka odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność za produkt, wycofanie produktu
 • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów
 • Techniczna ocena ryzyka
 • Zarządzanie projektami

Doświadczenie

 • Dostosowywanie systemów bezpieczeństwa pożarowego
 • Doradztwo techniczne
 • Audyty oceny ryzyka i prewencji szkodowej
 • Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem