Ruud Schneider

[email protected]
+31 6 578 39 462

WYKSZTAŁCENIE

 • Technikum inżynierii mechanicznej
 • Certyfikowany inżynier tryskaczy – 1 i 2
 • NFPA 13, 20 en 25
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przemysłu i reagowania kryzysowego H2K
 • Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z holenderskim kodeksem budowlanym
 • Certyfikat inżyniera systemów sygnalizacji pożaru
 • Certyfikowany inżynier gazowych systemów ochrony przeciwpożarowej 1 i 2
 • Audytor wiodący Lloyds Register Quality Assurance LRQA
 • Wprowadzenie do przemysłu ubezpieczeniowego

PROFIL ZAWODOWY

 • Ekspert zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Audytor bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Przemysłowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Składanie ofert z zakresu systemów przeciwpożarowych
 • Certyfikowany profesjonalista z zakresu ryzyka RRP

EKSPERTYZA

 • Ocena systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Personalizowane rozwiązania bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Rozwój koncepcji zabezpieczeń
 • Audyty bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Wsparcie klienta przy instalacji systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego