Szymon Puzdrakiewicz

[email protected]
+48 6 630 02 292

Wykształcenie

  • Magister inżynier, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Certyfikat kwalifikacji CNBOP w zakresie projektowania urządzeń tryskaczowych
  • Inżynieria pożarowa budynków (studia podyplomowe)

Profil

  • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
  • Oceny zgodności z przepisami krajowymi
  • Specjalista ds. ogólnego bezpieczeństwa pożarowego
  • Ocena ryzyka

Doświadczenie

  • Dostosowywanie systemów bezpieczeństwa pożarowego
  • Inspekcje bezpieczeństwa pożarowego
  • Doradztwo techniczne