Olga Caledonia (NFPA): „Liczymy na Riskonet jako partnera propagującego bezpieczeństwo w Europie”

28 marca 2017

Dla Amerykańskiego narodowego związku ochrony przeciwpożarowej (National Fire Protection Association, NFPA) firma Riskonet jest ważnym orędownikiem bezpieczniejszych praktyk w Europie poprzez rozpowszechnianie coraz rzetelniejszej wiedzy oraz propagowanie kodeksów i norm. Jak twierdzi Olga Caledonia, dyrektor wykonawczy ds. działalności międzynarodowej NFPA: „Rzecznicy tacy jak Riskonet są kluczem do naszego sukcesu i są niezbędni do realizacji naszej misji polegającej na dążeniu do ocalania ludzkiego życia i zmniejszania strat dzięki informacjom, wiedzy i pasji.”

Olga Caledonia odpowiada za promowanie przyjmowania i stosowania kodeksów i norm NFPA na całym świecie. Zarządza umowami dotyczącymi licencji i przekładu ponad 100 kodeksów, norm i publikacji w kilku językach. Ściśle współpracuje z podmiotami prowadzącymi szkolenia NFPA na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie. Przez lata wiele podróżowała po tych regionach, nawiązując współpracę z lokalnymi organizacjami normalizacyjnymi i właściwymi organami.

Co sądzi o tej pracy, w jakim stopniu czuje, że jej praca jest misją? „Moją pracę postrzegam jako dawanie czegoś od siebie. Jest to swego rodzaju misja, ale nieco inna. Mam szczęście reprezentować organizację, która jest uznanym światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego oraz rozwiązań chroniących życie. Działanie na rzecz zapobiegania zagrożeniom poprzez kodeksy, normy i odpowiednie mechanizmy egzekwowania wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Dorastałam w przekonaniu, że człowiek żyje, aby pomagać innym. W moim przypadku jest to pomoc innym krajom we wprowadzaniu odpowiednich uregulowań prawnych, a co ważniejsze — wywieranie wpływu na życie obywateli tych krajów.”

Riskonet jako filar

Olga Caledonia podkreśla, że na przestrzeni ponad 100 lat działalność NFPA wyszła daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. W Europie Riskonet jest jednym z filarów, na których NFPA buduje swoją sieć i znaczenie. „Nasza oferta obejmuje uznaną sieć podmiotów prowadzących szkolenia na całym świecie. Jesteśmy dumni, że możemy pracować z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy firmy Riskonet pod kierownictwem Toma de Nooij, który zarządza ofertą szkoleń NFPA dla Europy.”

Olga Caledonia podkreśla, że promowanie przejrzystych zbiorów kodeksów i norm wypracowanych na drodze konsensusu z przeznaczeniem dla różnych państw z całego świata może powieść się jedynie przy wsparciu globalnych rzeczników takich jak Riskonet. „Członkowie NFPA, wolontariusze komitetów technicznych NFPA, organizacje prywatne i publiczne, takie jak organizacje straży pożarnej, towarzystwa ds. ochrony przeciwpożarowej i podmioty prowadzące szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, jak np. Riskonet, zawsze były podstawą naszego rozwoju w skali międzynarodowej. Organizacje takie jak Riskonet mają zasadnicze znaczenie dla coraz szerszego wykorzystania informacji technicznych i edukacyjnych NFPA w Europie. Nie tylko oferują one szkolenia, lecz również przyczyniają się do promowania innych usług NFPA dla stron zainteresowanych NFPA w Europie, takich jak członkostwo w stowarzyszeniu oraz dostęp do publikacji NFPA i powiązanych rozwiązań.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Wkład i informacje zwrotne

„Ponadto normy międzynarodowe opracowywane i promowane przez NFPA wymagają wkładu i informacji zwrotnych od kompetentnych lokalnych podmiotów takich jak Riskonet. Udział osób takich jak Tom de Nooij w naszych komitetach pomaga nam dostosowywać normy do lokalnych zasad i kultury w Europie.”

Według Olgi Caledonii wielkim atutem NFPA są metody opracowywania w pełni międzynarodowych kodeksów i norm. „Nasze kodeksy i normy to zbiory najlepszych praktyk wypracowane poprzez procedury, które zyskały sobie uznanie dzięki zasadzie podejmowania decyzji metodą konsensusu oraz dzięki otwartości, równoważeniu reprezentowanych interesów i uczciwości. Kiedy myślę o tym, jak normy NFPA są opracowywane i kształtowane w celu dostosowywania ich do praktyk europejskich, przychodzą mi do głowy określenia takie jak akceptacja przez użytkownika, partnerstwo, konsensus, dostosowanie, aktualizacja, elastyczność, skuteczność, niezależność, technologia, najlepsze praktyki i łączenie interesów publicznych z prywatnymi.”

Elastyczność przede wszystkim

Olga Caledonia jest przekonana, że możliwość adaptacji i elastyczność mają zasadnicze znaczenie. „Szanujemy prawo krajów do posiadania własnych zasad postępowania sformułowanych w ich własnym języku. Jako autorzy kodeksów i norm stosowanych i przyjmowanych w wielu krajach rozumiemy też, że każdy kraj ma prawo do modyfikowania modelowych zasad w celu dopasowania ich do swoich specyficznych potrzeb i warunków. Opracowując modelowe dokumenty międzynarodowe NFPA akceptuje takie zmiany jako uzasadniony element całego procesu, pod warunkiem uznania i poszanowania własności intelektualnej NFPA.”

Jako organizacja podejmująca starania na rzecz propagowania bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, NFPA chce być partnerem dla krajów rozwijających się. Olga Caledonia wspomina katastrofalne pożary fabryk w Bangladeszu, pożary w klubach nocnych w Brazylii i Tajlandii oraz pożary i eksplozje w Tiencinie w Chinach. „Wysłaliśmy ekspertów NFPA do Bangladeszu w celu oceny wprowadzania środków zaradczych w istniejących fabrykach odzieży i ram prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju infrastruktury elektrycznej, przeciwpożarowej i rozwiązań chroniących życie w tym kraju.”

Kolejny krok: Big Data

Jaki będzie kolejny etap rozwoju międzynarodowych norm NFPA? Jak mówi Olga Caledonia: „Znaczenie Big Data stale rośnie. Możemy dowiedzieć się bardzo dużo, przyglądając się danym dotyczącym pożarów, działań straży pożarnej, inspekcji, badań/konserwacji, budownictwa i nieruchomości, inteligentnych czujników, komunikacji internetowej i mobilnej, demografii, spisów ludności i ubezpieczeń.”

Olga Caledonia jest przekonana, że „pościg za danymi” pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa osób i mienia na całym świecie. „To są informacje i wiedza, które pomagają coraz lepiej wspierać bezpieczeństwo strażaków, zmniejszać zagrożenie dla społeczności, tworzyć bezpieczniejsze produkty, ograniczać straty, optymalizować inspekcje, tworzyć dokładne prognozy, udzielać instrukcji w czasie rzeczywistym, poprawiać skuteczność, podnosić zaangażowanie, zwiększać zwrot z inwestycji, oszczędzać wydatki i tworzyć dedykowane strategie zmniejszania ryzyka.”

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top