Özlem Emgen, ekspert Riskonet w Turcji

01 listopada 2017

„Zarządzanie ryzykiem służy zarówno firmom, jak i bankom” Riskonet dysponuje międzynarodową siecią profesjonalistów zarządzania ryzykiem. Ozlem Emgen – stacjonująca w Stambule – jest jedną z nich. Banki często korzystają z jej fachowej wiedzy w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Özlem Emgen opowiada o specyficznej sytuacji tureckiego sektora finansowego: „Banki chcą i powinny – według tureckiego prawa – upewniać się, że finansowane przez nie przedsiębiorstwa i projekty odpowiednio przestrzegają przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa oraz że prawidłowo wdrażają zarządzanie ryzykiem”, wyjaśnia turecka specjalistka. Riskonet wskazuje organizacjom drogę w gąszczu reguł i przepisów obowiązujących w Europie, gdzie już na regionalnym poziomie pojawiają się znaczące różnice. Na przykład w Turcji, kraju w którym prawodawstwo z zakresu przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa jest uregulowane w dość wysokim stopniu.

Restrykcyjne projekty weryfikacyjne

„Banki są zobowiązane do odpowiedniej weryfikacji przedsięwzięć i projektów, które chcą finansować, pod względem zgodności z przepisami”, mówi turecka doradczyni Riskonet. „Jest ona dość daleko posunięta i może dotyczyć wszelkich aspektów bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska („safety, health, environment”: SHE). I tak przy każdym nowym projekcie budowlanym należy dokonać oceny oddziaływania na środowisko. Nie chodzi jednak wyłącznie o wymagania i obowiązki podyktowane prawem. Banki proszą o naszą pomoc, ponieważ chcą, aby ich klienci stosowali „najlepsze praktyki” na każdym polu.

Ryzyko ocenione i zabezpieczone

Ponadto dobrze zorganizowany projekt, w którym uwzględnia się wszystkie rodzaje ryzyka, mierzy je i w miarę możliwości zabezpiecza przed nimi, jest oczywiście korzystny dla banku oraz dla zaangażowanej w niego firmy. Unikanie nieporządanych zdarzeń zapewnia ciągłość spłaty odsetek i kapitału oraz dobre relacje pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem. „Dobrze zarządzany projekt zapobiega szkodom w środowisku i szkodom osobowym po stronie wykonawcy. Banki chcą, aby ich klienci dążyli do bycia dobrymi pracodawcami – na przykład przez polepszanie bezpieczeństwa w pracy. Czują więc także odpowiedzialność społeczną”.

 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Należyta staranność i monitoring

Cztery duże tureckie banki chętnie składają zapytania o weryfikację, kontrolę i doradztwo w tureckim oddziale Riskonet. „Może to być badanie zachowania należytej staranności w bieżącej działalności organizacji; wtedy oceniamy zgodność z wymogami na podstawie raportów i własnych ustaleń. Dotyczy to również monitorowania przebiegu przedsięwzięcia, na przykład przy projekcie budowlanym. Często chodzi o kompleksowe, długookresowe doradztwo, trwające miesiące, a czasem lata, od pierwszych koncepcji po zakończenie projektu i oddanie do użytkowania. Jednym z przedsięwzięć zajmujemy się już od ponad dziesięciu lat. Osobiście zdecydowanie koncentruję się na zgodności z przepisami, określaniu ryzyka i doradztwie związanym z rozsądnym i odpowiedzialnym – z komercyjnego punktu widzenia – zarządzaniu ryzykiem. Nasi zleceniodawcy ufają moim opiniom; po pierwsze po to, aby spełnić wymogi prawa, ale również dlatego, że uważają za istotne, aby wspierane przez nich przedsiębiorstwa odnosiły sukcesy”.

Energia, budownictwo i przemysł

Działalność doradcza umożliwia Özlem Emgen i jej kolegom współpracę z organizacjami bardzo różnego rodzaju. Często są to duże przedsiębiorstwa w sektorze energetycznym, budownictwie oraz przemyśle ciężkim, planujące projekty, które potencjalnie mogą wywierać duży wpływ na środowisko i bezpieczeństwo. Dotyczy to też nierzadko sprywatyzowanych przedsiębiorstw, w których spełnienie zgodności z przepisamia wymaga odpowiednich analiz i doradztwa.

„Chodzi o rzeczywiste ryzyko projektów, ale również o jakość zarządzania tym ryzykiem. Dana firma może na przykład spełniać wymogi do stworzenia „zespołów ds. bezpieczeństwa”, ale czy te zespoły są przygotowane do swoich zadań? Próbuję zidentyfikować luki pomiędzy teorią a praktyką i przedstawić rozwiązania. To nie tylko kwestia raportowania i doradzania: wspieram organizacje także w praktycznym wprowadzaniu w życie przepisów i rekomendacji”.

Pełna neutralność

Özlem Emgen podkreśla, że opinie Riskonet nie odnoszą się do tego, czy firma lub projekt warte są finansowania. „Ta decyzja należy i będzie należała do banków, same muszą ją podjąć – i słusznie. Jestem ekspertem, który wspiera i monitoruje relacje banków pod względem zarządzania ryzykiem, zachowując pełną neutralność”.

Po słabszym okresie turecka gospodarka zdaje się wychodzić z kryzysu. U Özlem Emgen zaś już dawno wszystkie światła świecą się na zielono, Riskonet Turcja kwitnie. „Zlecenia prowadzą mnie do wszystkich zakątków kraju, od Stambułu i Izmiru po południe i wschód. Mieliśmy okazję realizować zlecenia doradcze także na Cyprze. Dzięki mojemu zaangażowaniu w międzynarodową sieć doradczą Riskonet mogłam ponadto przyczynić się także do realizacji zlecenia w irańskim sektorze petrochemicznym”. Międzynarodowe powiązania są dla jej zleceniodawców potwierdzeniem, że jej wiedza odpowiada międzynarodowym standardom.

Sprawnie i elastycznie

Özlem Emgen czerpie przyjemność z pracy, która pozwala jej na kontakt z przedsiębiorstwami w całej Turcji. „Oczywiście w naszej dziedzinie jest silna konkurencja, zwłaszcza ze strony kilku dużych, międzynarodowych organizacji. Dużą zaletą mojej pozycji jest to, że działam sprawnie, elastycznie i mogę szybko wkroczyć do działania. Za bardzo istotne uważam bycie dokładną oraz wytrwałą, ale także dobre zrozumienie, na czym polegają praktyczne ograniczenia i możliwości”.

„Lubię osobiście odwiedzać firmy i nadzorować projekty oraz rozmawiać z zaangażowanymi pracownikami. Te doświadczenia pozwalają mi na wyrażenie jak najtrafnijeszje opinii, aby w pełni pomóc przedsięwzięciu lub projektowi iść naprzód. Czy to czerpiąc całkowicie z mojej własnej praktyki doradczej, czy – częściowo dzięki Riskonet – przedstawiając „najlepsze praktyki” międzynarodowe, na przykład kiedy pomagamy stworzyć plan zarządzania SHE. Dobrze wiedzieć, że wnosisz ze sobą wyraźną wartość dodaną, która może pomóc przedsięwzięciu lub projektowi się rozwijać. A tym samym oczywiście służyć interesom finansującego, czyli banku. W końcu to właśnie jest mój klient”.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top