Pandemia to sygnał alarmowy dla firm: zarządzanie ryzykiem w celu realizacji celów dotyczących rozwoju

1 lipiec 2020

Przez ostatnich kilka miesięcy przedsiębiorcy skupiali się przede wszystkim na sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Według partnera zarządzającego Riskonet Turkey, Özlem Emgen, pandemia uświadomiła wielkim korporacjom, że problemy, przed którymi stoi nasz świat i środowisko naturalne, należy rozwiązywać w sposób zrównoważony. „Firmy chcą dostosowywać swoje procedury w zakresie zarządzania ryzykiem do celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Rozumie się samo przez się, że Riskonet wspiera ich w tych działaniach”.

Dążenie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ sprawia, że nasza planeta staje się dla wszystkich lepszym miejscem do życia. Gdy poszczególne osoby, firmy, instytucje, rządy i władze aktywnie działają na rzecz osiągnięcia tych celów, przyczyniają się do eliminacji ubóstwa, zmniejszenia nierówności i walki ze zmianą klimatu.

Rosnąca świadomość wśród przedsiębiorców

Özlem dodaje: „Pandemia zmieniła sposób, w jaki właściciele firm patrzą na świat. Wielu z nich stało się dużo bardziej świadomych swojej roli, odpowiedzialności i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Widzę także rosnącą świadomość, jeśli chodzi o znaczenie »celu«, potrzeby wnoszenia pozytywnego wkładu oraz nietrwałości reputacji. Do zrównoważonego rozwoju przykłada się znacznie większą uwagę niż przed pandemią. Osobiście uważam, że epidemia koronawirusa jest dla nas wszystkich sygnałem alarmowym. Firmy zadają sobie pytanie, czy sposób, w jaki prowadzą swoją działalność, nie szkodzi światu, czy mogą zacząć korzystać z bardziej ekologicznych metod produkcji i co ten kryzys oznacza, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Na poziomie indywidualnym ludzie również zastanawiają się, co sami mogą zrobić, aby świat stawał się lepszy, i jak mogą zmniejszyć swój negatywny wpływ”.

Siedemnaście celów

Coraz więcej firm mierzy swoje wyniki w odniesieniu do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. „Wiele z tych celów pokrywa się z naszymi działaniami w zakresie zarządzania ryzykiem. Na przykład cel numer 7, którym jest zapewnienie czystej energii po przystępnej cenie, czy cel numer 8, czyli promowanie stabilnego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego oraz godnej pracy. Dotyczy to także celów numer 9 i 12, czyli budowania innowacyjnej i zrównoważonej infrastruktury oraz zapewnienia wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Każdy, kto zdecyduje się aktywnie realizować te cele, musi być również przygotowany na to, aby koncentrować swoje wysiłki na poprawie ram polityki zarządzania ryzykiem, w czym możemy pomóc”.

Czysty, zrównoważony świat

W praktyce cele zrównoważonego rozwoju i zarządzanie ryzykiem pokrywają się ze sobą częściej, niż mogłoby się wydawać. Czysty, zrównoważony świat, który charakteryzuje minimalne zanieczyszczenie i możliwie najniższy ślad węglowy, wymaga określonej wizji. Wymaga jednak także odwagi do podejmowania decyzji i inwestowania w czystsze procesy produkcyjne, magazynowanie, transport i dystrybucję. „Jednym z przykładów jest wykorzystanie surowców i paliw. Dotyczy to jednak wszystkich obszarów, w których eksperci ds. zarządzania ryzykiem mogą udzielać cennych porad, mając na uwadze cele zrównoważonego rozwoju ONZ”.

“W wyniku pandemii przedstawiciele wielu organizacji stali się bardziej świadomi swojej zależności” 

Özlem Emgen
Managing Partner Riskonet Turkey

Pomaganie ekspertom ds. zarządzania ryzykiem w ocenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Konkretny przykład: każdy, kto chce wykorzystywać energię odnawialną, instalując panele słoneczne na terenie fabryki, będzie musiał zagwarantować odpowiedni montaż i bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji, często dlatego, że jest to wymóg firm ubezpieczeniowych. W tym zakresie eksperci ds. zarządzania ryzykiem Riskonet mogą pomóc w ocenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zaproponować rozsądne rozwiązania. Pandemia i ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały, że właściciele firm zaczęli myśleć o czymś innym. „Uderzające jest to, że w wyniku pandemii mnóstwo firm uświadomiło sobie, jak niestabilne są ich łańcuchy dostaw. Wiele firm w Turcji i innych krajach poniosło straty, ponieważ ze względu na zastój gospodarki i wstrzymanie ruchu lotniczego przez wiele tygodni nie można było sprowadzać towarów z Azji”.

Liczne pytania do Riskonet

Wrażliwość łańcuchów dostaw sprawiła, że firma Riskonet zaczęła otrzymywać ogromną liczbę pytań. „W wyniku pandemii przedstawiciele wielu organizacji stali się bardziej świadomi swojej zależności. Klienci proszą nas o ocenę ryzyka łańcucha dostaw i informacje na temat alternatywnych rozwiązań o mniejszym ryzyku zależności. Na przykład, koncentrując się bardziej na lokalnych dostawcach”. Özlem dodaje, że coraz więcej rządów w poszczególnych krajach opracowuje narzędzia motywacyjne, aby nagradzać firmy za czystsze procesy produkcyjne.

Zwiększone ryzyko poważnego nadszarpnięcia reputacji

Zapewnienie wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, czyli cel numer 12, nie zależy wyłącznie od współpracy gospodarczej. „Wykracza to daleko poza obroty, zyski, akcjonariuszy i ryzyko finansowe. Dotyczy bowiem przyszłych pokoleń. Od pewnego czasu firmy chcą »czynić dobro«, na przykład realizując projekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorzy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mają poczucie, że są poddawani krytyce. Obywatele chcą wiedzieć, czy mają zamiar pracować na rzecz lepszego świata i czy im się to udaje. Czynienie dobra i uwzględnianie go w swojej wizji, misji oraz działaniach jest zdecydowanie ważniejsze niż dotąd. Ponadto zwiększyły się także wymagania. Społeczeństwo zaczęło pociągać firmy do odpowiedzialności. Innymi słowy: jeśli odpowiednio wszystkiego nie zorganizują, będą bardziej narażone na poważne ryzyko utraty reputacji. Dla wielu dyrektorów stało się jasne, że reputacja jest jednym z najważniejszych zasobów firmy. Można ją łatwo zniszczyć, ale bardzo trudno odbudować”.

Zmiana podejścia

Özlem zauważa, że zarówno tureckie, jak i wiele europejskich firm zmieniło swoje podejście. „W czasie epidemii koronawirusa świadomość znacznie wzrosła. Prawie wszyscy nasi klienci zaczęli zupełnie inaczej postrzegać swoją działalność. Chcemy mieć w tym swój wkład, ponieważ zrównoważony rozwój zawsze był częścią naszego integralnego podejścia. Szeroka perspektywa stała się po prostu jeszcze szersza!”

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top