Pierwszy kurs szkoleniowy na temat normy NFPA 13 w Johannesburgu zakończył się sukcesem

1 października 2019

Nowa inicjatywa Riskonet w Afryce Południowej: specjaliści w zakresie budowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania systemów tryskaczowych mieli okazję po raz pierwszy wziąć udział w szkoleniu na temat najnowszych wymogów normy NFPA 13 w swoim kraju.

Opinie uczestników pięciodniowego kursu szkoleniowego Riskonet w Johannesburgu były zdecydowanie pozytywne: „jasno określony zakres materiału”, „potraktowany wyczerpująco”, a przy tym „dużo okazji do interakcji pomiędzy instruktorem a uczestnikami” – to tylko niektóre z komentarzy.

Z ramienia NFPA i we współpracy z Riskonet Afryka, intensywne, bo pięciodniowe oficjalne szkolenie NFPA w Johannesburgu w RPA poprowadził Tom de Nooij. Jeszcze nie tak dawno uczestnicy musieli podróżować na drugi koniec świata, by wziąć udział w szkoleniu. Tymczasem pod koniec września 35 uczestników z RPA i krajów sąsiednich wypełniło salę konferencyjną po brzegi. 

Według De Nooija „pierwsze oficjalne szkolenie NFPA w tej dziedzinie” przyciągnęło zróżnicowaną grupę uczestników. Wśród nich znaleźli się pracownicy i kierownicy służb pożarniczych, przedstawiciele organów kontroli i instytucji certyfikujących, a także projektanci, instalatorzy, inspektorzy, ubezpieczyciele, brokerzy, konsultanci i specjaliści ds. zarządzania ryzykiem reprezentujący publiczne i prywatne organizacje.

Dzięki współpracy z ekspertami z Riskonet Afryka – Chrisem Britsem, Janet Short, Rubenem Elsem i Charlesem Moriartym – pięciodniowe szkolenie zostało dostosowane do szczególnych potrzeb tego regionu geograficznego. Strukturę i wymogi normy NFPA 13 objaśnił Tom de Nooij. Odniósł się on do systemu klasyfikacji ryzyka dla lokali użytkowych oraz wymogów NFPA dla poszczególnych części instalacji tryskaczowych. Podczas prelekcji De Nooij poruszył także kwestię różnych rodzajów systemów tryskaczowych i wymagań dotyczących ich instalacji.

Entuzjastyczne recenzje uczestników

Opinie zebrane wśród uczestników kursu szkoleniowego potwierdzają, że zakończył się on pełnym sukcesem. Jeden z uczestników podkreślił, jak ważna była możliwość odbycia szkolenia na terenie własnego kraju: „Gdyby nie to, nie mógłbym wziąć w nim udziału ze względów finansowych – w porównaniu z ceną kursu na miejscu, wyjazd do Europy lub USA zwiększa koszty aż pięciokrotnie.”

Inny z uczestników również zwrócił uwagę na płynące z tego faktu korzyści: „Dzięki temu znacznie więcej inżynierów ds. zarządzania ryzykiem ma szansę zapoznać się z tym materiałem, a co za tym idzie doszkolić: pogłębiona wiedza na temat norm NFPA w zakresie tryskaczy podana w tak intensywnej formie podnosi umiejętności naszych pracowników”.

Specjaliści z różnych dziedzin

Dla niektórych uczestników dodatkowym pozytywnym czynnikiem był udział w szkoleniu specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym inżynierów projektujących instalacje, konsultantów czy przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. „Podczas kursu zetknąłem się z różnymi perspektywami i opiniami. Choć wszyscy pracujemy na ten sam cel, często podchodzimy do niego z zupełnie innej strony. Ważne, by zdawać sobie z tego sprawę. Dla przykładu, ktoś zmierza do osiągnięcia zgodności z przepisami jak najmniejszym kosztem; z kolei ktoś inny dąży do zwiększenia efektywności. Dobrze jest być świadomym procesów myślowych, które stoją za każdą z tych metod”.

Zaprośmy klientów!

Ten tok rozumowania doprowadził innego z uczestników do wniosku, że z uczestnictwa w kolejnych szkoleniach mogliby skorzystać klienci i firmy branżowe. „Sądzę, że oni także mogliby nauczyć się wielu rzeczy podczas szkolenia, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy, które do tej pory nie widziały potrzeby budowania własnej ekspertyzy w tym zakresie. Kurs skorygował powtarzane na lokalnym rynku nieprawdziwe stwierdzenie, jakoby normy NFPA miały być znacznie droższe niż nasze tutejsze standardy. Klienci powinni się o tym dowiedzieć. Tego typu kurs stanowi cenne uzupełnienie ich strategii zarządzania ryzykiem: szkolenie z zakresu normy NFPA 13 pozwala na wnikliwe i wyczerpujące zapoznanie się z klasyfikacją, zagrożeniami, wymogami dot. systemów, itd.”

Jeszcze zanim kurs dobiegł końca, niektórzy z uczestników pytali o możliwość zarezerwowania miejsc dla swoich klientów lub kolegów na kolejny kurs. W odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie Riskonet Afryka planuje przeprowadzenie szkolenia na temat normy NFPA 20 (pompy) i 25 (konserwacja, kontrola i testowanie) w pierwszej połowie 2020 roku oraz kolejną turę szkoleń na temat normy NFPA 13 w trzecim kwartale 2020 roku. Również i w tym przypadku liczba miejsc będzie ograniczona, w związku z czym konieczna jest wczesna rezerwacja.

 

 

 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Verschillende achtergronden

Daarbij noemden sommige deelnemers het ook interessant om de training mee te maken samen met deelnemers met zeer verschillende achtergronden en zienswijzen, variëren van installateurs tot beoordelaars bij verzekeraars. “Dat heeft mij geconfronteerd met verschillende mindsets en zienswijzen. Wij gaan misschien allemaal voor hetzelfde doel, maar komen uit totaal verschillende richtingen. Het is goed om daarmee kennis te maken. De een gaat voor compliance met de regels op een minimumniveau. De andere gaat voor effectiviteit op een veel hoger niveau. Het is goed om de gedachtegang achter beide benaderingen te leren kennen.”

Ook opdrachtgevers meenemen

Dat leidde bij een andere deelnemer tot de suggestie om bij een volgende gelegenheid ook ondernemingen/opdrachtgevers, bijvoorbeeld uit de industrie, uit te nodigen voor de trainingsdagen. “Ook voor hen is er veel te leren tijdens zo’n sessie. Het brengt diepte, met name voor ondernemingen die tot dusver vonden dat ze geen eigen expertise hoefden op te bouwen op dit onderwerp. Het beeld dat in de lokale markt is ontstaan dat NFPA veel duurder is dan onze landelijke standaard werd nadrukkelijk bijgesteld tijdens deze training. We moeten klanten daarvan op de hoogte brengen. Een training als deze is een waardevolle aanvulling op hun risk management benadering. De NFPA-13 course geeft een breed en diep inzicht in de classificatie, de hazards, de eisen aan systemen en zo voorts.”

Aan het einde van de training vroegen enkele deelnemers al naar mogelijkheden om hun collega’s en klanten in te schrijven voor de volgende editie. Het is duidelijk dat er flink vraag is naar deze trainingen. Riskonet zal daarom in de eerste helft van 2020 ook de trainingen NFPA 20 (pompen) en 25 (onderhoud, inspectie en testen) naar Zuid-Afrika brengen. Overigens naast een extra ronde van de NFPA 13 training in het derde kwartaal van 2020. Het aantal deelnemers voor deze sessies is opnieuw gelimiteerd, dus wees er op tijd bij met boeken.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top