Riskonet organizuje w Krakowie kolejne szkolenie nfpa na temat tryskaczy

02 stycznia 2020

W przypadku pożarów w budynkach prawidłowo zamontowane instalacje tryskaczowe zmniejszają straty materialne I liczbę ofiar o 67%. W Polsce wciąż potrzebna jest solidna wiedza merytoryczna I praktyczne doświadczenie w zakresie instalacji tryskaczowych oraz związanych z nimi standardów projektowych, dlatego Riskonet organizuje oficjalne szkolenie NFPA na ten temat*.

Pięciodniowe szkolenie, które odbędzie się 25–29 maja 2020 w&nbspKrakowie, jest doskonałą okazją do zapoznania się z&nbspnajnowszymi edycjami standardów NFPA 13 i&nbsp20. Szkolenie, które obejmuje założenia i&nbspwytyczne w&nbspzakresie instalacji tryskaczowych i&nbspich zastosowania w&nbspprzypadku określonych zagrożeń, będzie prowadzone przez oficjalnych instruktorów NFPA.

W&nbsptrakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione różne rodzaje instalacji tryskaczowych, sposoby ich działania a&nbsptakże wymagania dotyczące poszczególnych komponentów instalacji i&nbspwymogi dotyczące ich montażu. Ponadto uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą ocenić parametry istniejących i&nbspprojektowanych instalacji oraz określić, jakie wymagania powinien spełniać zarówno projekt, jak i&nbsprealizacja.

Egzamin: Świadectwo

Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu. Pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku otrzymają Świadectwo NFPA (Certificate of Educational Achievement). Świadectwo to potwierdza, że dana osoba spełniła wymagania programu certyfikacji NFPA i&nbsposiągnęła wymagany poziom wiedzy.

Na arenie międzynarodowej NFPA jest uznanym autorytetem w&nbspdziedzinie zapobiegania pożarom, a&nbspstandardy NFPA są uznawane i&nbspstosowane na całym świecie. Leszek Golachowski, Partner w&nbspRiskonet Polska: „Liczba instalacji tryskaczowych projektowanych i&nbspwykonywanych zgodnie ze standardami NFPA ciągle rośnie. Wygląda na to, że jeśli chodzi o&nbspnowe budynki przemysłowe i&nbsplogistyczne, standardy NFPA stały się najpopularniejszymi standardami w&nbspPolsce. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w&nbspich projektowanie i&nbspwykonywanie miały odpowiednią wiedzę i&nbspznały filozofię NFPA” — mówi Leszek Golachowski.

Aktualne wymogi

Szkolenie oferuje funkcjonariuszom straży pożarnej, organom kontroli i&nbspcertyfikacji, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń ppoż., projektantom, wykonawcom, inspektorom nadzoru, ubezpieczycielom oraz konsultantom i&nbspmenedżerom ds. ryzyka doskonałą okazję do zapoznania się z&nbspaktualnymi wymogami wybranych standardów NFPA. Leszek Golachowski: „Spośród wszystkich standardów NFPA, w&nbspPolsce najczęściej stosowany jest standard NFPA 13 (instalacje tryskaczowe) i&nbspNFPA 20 (pompy przeciwpożarowe). Standardy te zmieniają się co trzy lata. Ważne jest, aby stosować ich najnowszą wersję i&nbspbyć świadomym wszelkich zmian”.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top