Riskonet przyjmuje dynamiczny model biznesowy

29 stycznia 2019

Riskonet podnosi w 2019 roku poprzeczkę znacznie wyzej poprzez wprowadzenie do praktyki doradztwa dynamicznego modelu biznesowego. Zleceniodawcy korzystają przede wszystkim z doglębniejszych inwentaryzacji i analiz ich organizacje, co skutuje lepszym wglądem i poradami w zakresie ryzyka.

  

Przyjęcie nowego modelu nastąpiło w ścisłej współpracy z Lizanne Vroom działającej przez 21 lat jako ekspert i konsultant ds. zarządzania ryzykiem. Lizanne Vroom może nazywać siebie „matką” Dynamicznego Modelu Biznesowego. Przez cztery dni pracowała z całym zespołem Riskonet nad orientacją i zakotwiczeniem modelu w praktyce. „Nasze doświadczenia z Lizanne i z modelem są tak pozytywne, że w 2019 roku będziemy aktywniej szukać współpracy”, wyjaśnia Ron de Bruijn, dyrektor Riskonet.

Motyw: złożoność i dynamika

Potrzeba pracy z modelem takim jak Dynamiczny Model Biznesowy odnosi się do złożoności i dynamiki organizacji w roku 2019. Vroom: „Pomyślmy o nowoczesnej technologii, z którą pracują, o trwałości, jakiej się od nich oczekuje i wpływie przepisów. Nie zapominajmy przy tym o wielu wzajemnych połączeniach z innymi organizacjami – klientami, dostawcami i innymi stronami – które utrudniają wgląd i sprawdzanie organizacji jako samodzielnych jednostek. Złożoność i dynamizm można uchwycićza pomocą dobrego modelu, który zapewnia porządek i wskazówki w ocenie wartości, ryzyka oraz środków. Pomaga to wyjaśnić, w jaki sposób zagadnienia takie jak bezpieczeństwo i zapobieganie tworzą wartość dodaną w modelu biznesowym klienta.”

Uzyskanie wglądu

„Jest to metoda uzyskania wglądu. Lustro, które pozwala zobaczyć, jak działa firma i jaki jest jej związek z otoczeniem. Umożliwia wytyczenie ryzyka i wrażliwych punktów firmy w jej własnym modelu organizacji. Dowiedziałam się, że jako doradca można za pomocą tego modelu dobrze obrazować warunki ciągłości. Solidny fundament dla wysokiej jakości usług doradczych”, mówi Lizanne Vroom, która zauważa także, że model pomaga zapobiegać wpadkom w znaną przez doradców pułapkę w zakresie zarządzania ryzykiem: gdy doradzają w zakresie środków bez znajomości pełnego kontekstu organizacji. „Nie będąc świadomym tego, co się dzieje lub chcąc odnowić lub rozszerzyć organizację, o to czego klienci oczekują i co firma obiecuje klientom.”

Wzmocnienie pierwszego kroku: ocena

Ron de Bruijn: „Zastosowanie tego modelu wzmacnia przede wszystkim pierwszy krok w trzystopniowym podejściu Riskonet: ocena. Dzięki temu modelowi możemy wzmocnić ocenę organizacji klienta poprzez wrzucenie jej do Dynamicznego Modelu Biznesowego, w zgodzie z podejściem strukturalnym. Model zapewnia ramy, dzięki którym możliwy jest ukierunkowany i systematyczny wgląd w funkcjonowanie organizacji klienta: jakie są cele, powody, dla których organizacja zorganizowana jest w dany sposób oraz w jej interesy i zależności. To wszystko doskonale pasuje do zintegrowanego podejścia, które jest stosowane w Riskonet: nie tylko w odniesieniu do wartości majątku, ale także, na przykład wykraczając poza lokalizację. Uwzględniając możliwość ubezpieczenia lecz także ciągłość firmy. Na tej podstawie możemy stworzyć wiarygodny obraz zagrożeń, ryzyka i sposobu, w jaki organizacja może sobie z nimi radzić.”

Filozofia i narzędzia

Dynamiczny Model Biznesowy jest więc zarówno filozofią, jak i niezwykle praktycznym narzędziem, uważa Gerrit Vink, który w praktyce będzie go stosował jak Starszy konsultant. „Oczekuję, że nasze oceny będą dogłębniejsze i bardziej dopasowane do praktyki i pytań naszych klientów. Ponadto jako korzyść dostrzegam, że ta faza badań naszego usługodawcy staje się bardziej jednorodna – jest jak najlepsza praktyka, która zarówno w Riskonet jak i u partnerów stanie się na dłuższą metę powszechna.”

„Model ten umożliwia analizę i doradztwo, które są jednolite i bardziej nakierowane. Istotny krok naprzód.”
– Ron de Bruijn, dyrektor Riskonet

Istotne w rozważaniu przyjęcia nowego modelu w praktyce Riskonet jest to, że zapewnia on strukturę. De Bruijn: „Proponuje jednoznaczne podejście do pytań, co jest zarówno dla naszych doradców, jak i dla naszych klientów bardzo przyjemne. Oferuje przejrzystość i pozwala zarządzać oczekiwaniami.”

Obraz w całej jego złożoności
Wydaje się to tak logiczne: doradztwo Riskonet uwzględnia specyficzną sytuację organizacji klienta, produkty i usługi, klientów i ich życzenia, ryzyko i zależności. „Jeśli o nas chodzi również wydaje się to logiczne”, mówi Ron de Bruijn. „Dzięki naszemu nowemu podejściu możemy szkicować obraz jak nigdy dotąd w całej jego złożoności. W sposób metodyczny, drobiazgowy, uporządkowany i przede wszystkim kompletny. Dopasowany do organizacji klienta i z jeszcze lepszą poradą jak i wynikiem. Czekam na Dynamiczny Model Biznesowy, by wdrożyć go dla naszych klientów w nowym roku.”

„Klienci, którzy myślą w kategoriach szans i możliwości”, dodaje Lizanne Vroom. „Przede wszystkim muszą prowadzić swoją działalność, patrząc pozytywnie w przyszłość. To, co jeszcze lepiej możemy zrobić w naszej profesji to przełamaniew duchu przedsiębiorczości pewnego myślenia w kategoriach ryzyka. To wykracza dalej poza pozorne bezpieczeństwo, które oferuje wypełnianie indywidualnych list kontrolnych ubezpieczeń. To jest zintegrowane myślenie o ryzyku, nawiązujące do modeli przedsiębiorstw i biznesowych.”

Czy to prowadzi do lepszego doradztwa? Ron de Bruijn: „Bez wątpienia. Nasi klienci będą z tego odnosić korzyści. Za pomocą tego modelu możemy ich lepiej wspierać, zastanawiać się nad tym co robią. Zapewnić jasność, w jaki sposób mogą radzić sobie z szansami i zagrożeniami. I to w sposób jeszcze bardziej uzasadniony i nakierowany niż wcześniej.”

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top